Niedziela, 30.08.2015

Informator prawno-podatkowy

Dodatek stażowy a prawo do zasiłku macierzyńskiego

Autor: Dariusz Dwojewski, specjalista w zakresie prawa pracy
Aktualizacja: 2013-05-29 05:23

Jednostka budżetowa wypłaca wynagrodzenie zgodnie z ustawą o służbie cywilnej. Czy dodatek stażowy należy doliczać do podstawy zasiłku macierzyńskiego? Do tej pory przy wypłacie wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego oraz opiekuńczego nie był on wliczany, tylko wypłacany obok, w pełnej wysokości, ze środków pracodawcy.

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Współczesne instrumenty finansowania działalności gospodarczej – gwarancje handlowe/bankowe (rodzaje, korzyści, koszty)

2015-08-24

Konieczność terminowego wywiązywania się z zawartych kontraktów oznacza zwykle zaangażowanie własnych środków pieniężnych, które nie mogą w tym czasie „pracować” dla firmy. To z kolei skutkuje niejednokrotnie utratą zachowania płynności finansowej firmy i rzutuje na jej wiarygodność w obrocie. Jednym z instrumentów, które mogą w praktyce znacząco poprawić płynność finansową i obniżyć koszty związane z finansowaniem firmy, poprawiając zarazem jej rentowność, są gwarancje handlowe/bankowe.

...»

Wszystkie tematy ...»