Poniedziałek, 24.10.2016

Informator prawno-podatkowy

Dodatek stażowy a prawo do zasiłku macierzyńskiego

Autor: Dariusz Dwojewski, specjalista w zakresie prawa pracy
Aktualizacja: 2013-05-29 05:23

Jednostka budżetowa wypłaca wynagrodzenie zgodnie z ustawą o służbie cywilnej. Czy dodatek stażowy należy doliczać do podstawy zasiłku macierzyńskiego? Do tej pory przy wypłacie wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego oraz opiekuńczego nie był on wliczany, tylko wypłacany obok, w pełnej wysokości, ze środków pracodawcy.

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Obowiązek badania sprawozdań finansowych za 2016 r. – po zmianach

2016-10-24

Kierownik jednostki, której roczne sprawozdanie finansowe za 2016 r. podlega badaniu przez biegłego rewidenta, powinien najpóźniej w czwartym kwartale 2016 r. podpisać umowę z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego. Rok 2016 jest pod tym względem szczególny dla krajowych instytucji płatniczych, instytucji pieniądza elektronicznego oraz alternatywnych funduszy inwestycyjnych. Po raz pierwszy bowiem są one zobligowane do poddania swoich sprawozdań finansowych badaniu.

...»

Wszystkie tematy ...»