Sobota, 25.04.2015

Informator prawno-podatkowy

Dodatek stażowy a prawo do zasiłku macierzyńskiego

Autor: Dariusz Dwojewski, specjalista w zakresie prawa pracy
Aktualizacja: 2013-05-29 05:23

Jednostka budżetowa wypłaca wynagrodzenie zgodnie z ustawą o służbie cywilnej. Czy dodatek stażowy należy doliczać do podstawy zasiłku macierzyńskiego? Do tej pory przy wypłacie wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego oraz opiekuńczego nie był on wliczany, tylko wypłacany obok, w pełnej wysokości, ze środków pracodawcy.

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Kiedy były przedsiębiorca może skorzystać z upadłości konsumenckiej

2015-04-20

Ustawa – Prawo upadłościowe i naprawcze (dalej: ustawa) określa dwa tryby postępowania upadłościowego. Jeden z nich przewidziany jest wyłącznie dla przedsiębiorców (tzw. upadłość komercyjna), drugi dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (upadłość konsumencka). Upadłość konsumencka może być także dostępna dla byłych przedsiębiorców i dotyczyć zobowiązań powstałych w okresie prowadzenia działalności gospodarczej.

...»

Wszystkie tematy ...»