Wtorek, 02.09.2014

Informator prawno-podatkowy

Dodatek stażowy a prawo do zasiłku macierzyńskiego

Autor: Dariusz Dwojewski, specjalista w zakresie prawa pracy
Aktualizacja: 2013-05-29 05:23

Jednostka budżetowa wypłaca wynagrodzenie zgodnie z ustawą o służbie cywilnej. Czy dodatek stażowy należy doliczać do podstawy zasiłku macierzyńskiego? Do tej pory przy wypłacie wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego oraz opiekuńczego nie był on wliczany, tylko wypłacany obok, w pełnej wysokości, ze środków pracodawcy.

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Odsetki za zwłokę w księgach rachunkowych wierzyciela i dłużnika

2014-09-01

Konsekwencją niezapłacenia zobowiązań w terminie jest prawo wierzyciela do żądania odsetek. Ma to zastosowanie zarówno do zawieranych transakcji handlowych, jak i do zobowiązań publicznoprawnych.

...»

Wszystkie tematy ...»