Środa, 29.07.2015

Informator prawno-podatkowy

Świadczenia przedemerytalne - dzisiaj weszły w życie nowe przepisy

Aktualizacja: 2011-02-01 09:16

Dzisiaj, 1 lutego, weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. Zmiany dotyczą m.in. zmniejszania i zawieszania świadczenia przedemerytalnego.

Nowelizacja zakłada, że świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu, jeżeli kwota przychodu przekracza miesięcznie kwotę 25 proc. przeciętnego wynagrodzenia, nie przekracza jednak kwoty 70 proc. tego wynagrodzenia.

Rozliczenie przychodu następuje po zakończeniu roku rozliczeniowego, ustalonego od dnia 1 marca każdego roku do ostatniego dnia lutego następnego roku. Świadczeniobiorca może wybrać rozliczenie roczne lub miesięczne. Zależne to jest od tego, która forma rozliczenia jest dla świadczeniobiorcy korzystniejsza.

W celu dokonania rozliczenia rocznego organ rentowy ustala łączną kwotę przychodu osiągniętą przez świadczeniobiorcę w okresie roku rozliczeniowego i porównuje ją z roczną dopuszczalną kwotą przychodu oraz roczną graniczną kwotą przychodu.

W celu dokonania rozliczenia miesięcznego organ rentowy ustala kwoty przychodu osiągnięte przez świadczeniobiorcę w okresie kolejnych miesięcy roku rozliczeniowego i porównuje je z kwotami przychodu: dopuszczalną i graniczną. Następnie:

* ustala kwoty nienależnie pobranych świadczeń i dochodzi ich zwrotu na zasadach przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS, jeżeli kwota wypłaconych świadczeń była wyższa od kwoty wynikającej z rozliczenia;
* dokonuje zwrotu kwoty świadczenia, jeżeli kwota wypłaconych świadczeń była niższa od kwoty wynikającej z rozliczenia.

O świadczenie przedemerytalne mogą ubiegać się osoby, które nie ze swojej winy utraciły pracę, mają długi staż ubezpieczeniowy, ale nie spełniają jeszcze warunków do uzyskania emerytury. Muszą mieć co najmniej: 55 lat - kobieta i 60 lat - mężczyzna.

źródło: kadry.infor.pl

Tematy tygodnia

Deklaracje VAT

2015-07-27

Zarejestrowani czynni podatnicy podatku od towarów i usług mają obowiązek za zakończone okresy rozliczeniowe złożyć deklarację VAT podsumowującą dokonane w danym okresie transakcje, które miały związek z podatkiem VAT. W zależności od wybranej formy rozliczenia będzie to deklaracja:

● VAT-7 – jeśli wybrano miesięczny okres rozliczeniowy, lub

● VAT-7K albo VAT-7D – jeśli wybrano kwartalny okres rozliczeniowy.

Są to podstawowe deklaracje, które składają podatnicy VAT czynni. Ponadto podatnicy VAT, w tym zwolnieni, mogą mieć obowiązek składania wielu innych deklaracji i informacji, takich jak: VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11, VAT-12, VAT-21, VAT-22, VAT-23, VAT-26, VAT-27, VAT-28, VAT-IM, VAT-UE. Od lipca 2015 r. niektóre z tych deklaracji, tj.: VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M, uległy zmianie.

...»

Wszystkie tematy ...»