Środa, 30.11.2022

Informator prawno-podatkowy

Baza teleadresowa INFOR.pl - urzędy, instytucje, wybrane firmy

Baza teleadresowa

Baza teleadresowa INFOR.pl: Aktualne adresy i telefony oraz informacje: godziny otwarcia, zasięg geograficzny oraz godziny pracy urzędów, numerach kont, adresy e-mail i stron www urzędów i instytucji użyteczności publicznej: Ministerstwa, Urzędy centralne, Samorząd, Administracja lokalna, Urzędy skarbowe i Urzędy Kontroli Skarbowej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych - ZUS, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS, Inspektoraty pracy, Urzędy pracy

Dodatkowo:
firmy szkoleniowe posiadające dofinansowanie EFS wraz z ofertą szkoleniową