Sobota, 25.11.2017

Informator prawno-podatkowy

IPP nr

Temat tygodnia - Split payment – skutki dla dostawcy i nabywcy

Split payment, z ang. płatność podzielona, to rozwiązanie, które z założenia ma pomóc w łataniu powiększającej się luki podatkowej w VAT. Od kwietnia 2018 r. split payment ma obowiązywać również w Polsce. Stosowanie tego mechanizmu przez podatników ma być dobrowolne, dlatego projekt zakłada wprowadzenie pewnych korzystnych rozwiązań podatkowych zachęcających do skorzystania z tej formy rozliczania podatku.

 • Kiedy odliczenie VAT może być nadużyciem prawa ...»
 • Jeden przelew do ZUS – skutki dla przedsiębiorców ...»

Spis treści

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wiadomosciWiadomości

 • Split payment musi dawać przywileje uczciwym przedsiębiorcom

  2017.11.24

  Split payment, czyli podzielona płatność to pomysł, który ma naprawić wspólnotową wersję VAT-u. Nabywca towaru lub usługi – który ma wątpliwości, czy jego dostawca jest rzetelnym kontrahentem i czy będzie mógł odliczyć podatek z faktury, którą od niego otrzymuje – będzie mógł zapłacić cenę towaru w części netto na jego rachunek rozliczeniowy, a część odpowiadającą podatkowi VAT na specjalny rachunek bankowy dostawcy. Ten będzie pod ścisłym nadzorem organów skarbowych. Jednak projekt niepotrzebnie narzuca to rozwiązanie wszystkim podatnikom.

  ...»
 • Nowy system wpłaty składek skomplikuje rozliczenia podatkowe

  2017.11.24

  Związek Rzemiosła Polskiego w piśmie do Prezes ZUS, Gertrudy Uścińskiej odniósł się do nowych zasad opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. Według zapisu w dokumencie składki będą wpłacane na jedno indywidualne konto, ale z mocy prawa będą zaliczane na poczet najstarszej zaległości składkowej oraz proporcjonalnie na poczet odsetek z tytułu opóźnień w płatnościach składek, jeżeli takie istnieją.

  ...»
 • Sankcje za nieterminowe złożenie JPK_VAT

  2017.11.24

  Składając JPK_VAT nieterminowo, możemy być ukarani sankcją z Kodeksu karnego skarbowego, gdyż według Ordynacji podatkowej jest to informacja podatkowa.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/podatkiPodatki

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/rachunkowoscRachunkowość

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-pracyPrawo Pracy

 • Czy pracownik może domagać się powtórnego doręczenia mu świadectwa pracy

  2017.11.24

  Wysłaliśmy pracownikowi listem poleconym świadectwo pracy. Po dwukrotnym awizowaniu ten dokument wrócił do nas. Po kilku miesiącach pracownik kategorycznie domaga się wysłania mu tego świadectwa jeszcze raz. Czy musimy spełnić jego żądanie?

  ...»
 • Co się dzieje z umową o podnoszenie kwalifikacji zawodowych w przypadku zakończenia umowy na czas określony

  2017.11.24

  Pracownik miał zawartą umowę na czas określony na rok. W trakcie jej obowiązywania pracodawca dofinansował pracownikowi studia podyplomowe. W związku z tym zawarł z nim umowę dotyczącą podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Pracownik zobowiązał się w niej do przepracowania 3 lat po ukończeniu nauki. Umowa o pracę nie została przedłużona. Co się dzieje w takim przypadku z umową o podnoszenie kwalifikacji zawodowych?

  ...»
 • Czy indywidualny rozkład czasu pracy może zmieniać dni pracy

  2017.11.22

  W naszej firmie praca odbywa się od poniedziałku do piątku. Taki rozkład czasu pracy mamy ustalony w regulaminie pracy. Jeden z pracowników złożył wniosek o ustalenie dla niego indywidualnego rozkładu czasu pracy, w którym świadczyłby pracę w takich samych godzinach jak pozostali pracownicy, ale od wtorku do soboty. Z punktu widzenia organizacyjnego pracodawcy taka zmiana nam odpowiada, ale mamy wątpliwości, czy możemy się na to zgodzić. Czy odstępstwo od rozkładu czasu pracy wynikającego z regulaminu pracy jest w tej sytuacji dopuszczalne?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/zusZUS

 • Jakie obowiązki wobec ZUS ma przedsiębiorca, który dodatkowo rozpoczyna pracę na etacie

  2017.11.23

  Od 2014 r. prowadzę nieprzerwanie jednoosobową działalność gospodarczą (w zakresie wolnego zawodu). Od 20 listopada 2017 r. podjąłem pracę na podstawie umowy o pracę (na pełny etat). Czy w deklaracjach wysyłanych do ZUS jako podstawę składek na ubezpieczenia społeczne wystarczy wpisać 0 zł i opłacać tylko składkę zdrowotną? Czy za listopad mogę już nie opłacać składek z działalności?

  ...»
 • Czy w każdej sytuacji ojcu dziecka przysługuje zasiłek opiekuńczy, jeżeli matka dziecka przebywa w szpitalu

  2017.11.22

  Pracownik wystąpił z wnioskiem o wypłatę zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad 5-letnim synem. Matka dziecka jest zatrudniona, ale od 5 miesięcy przebywa na zwolnieniu lekarskim w związku z drugą ciążą. Syn pracownika nie uczęszcza do przedszkola. Żona pracownika trafiła do szpitala w związku z pogorszeniem stanu zdrowia. Czy w takiej sytuacji pracownik ma prawo do zasiłku opiekuńczego za okres pobytu matki dziecka w szpitalu?

  ...»
 • Kiedy przysługuje zasiłek chorobowy z tytułu wypadku przy pracy i jego późniejszych następstw

  2017.11.20

  Uznanie przez zespół powypadkowy zdarzenia wypadkowego za wypadek przy pracy i zatwierdzenie przez pracodawcę sporządzonej dokumentacji powypadkowej stanowi podstawę do wypłacenia zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy jego wymiaru nie tylko u płatnika, u którego doszło do zdarzenia, ale także u wszystkich płatników, u których ubezpieczony jest zgłoszony do ubezpieczenia chorobowego.

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/wynagrodzeniaWynagrodzenia

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/prawo-w-firmiePrawo w firmie

 • Czy można umownie zastrzec zwrot towaru tylko w stanie nienaruszonym

  2017.10.20

  Prowadzimy sklep internetowy. Otrzymujemy sporo zwrotów od klientów. Część towarów po nieuzasadnionym zwrocie praktycznie nie nadaje się do sprzedaży, bo nosi ślady użycia. Dlatego wprowadziliśmy zapis, że:

  Sklep przyjmuje zwroty towaru w stanie kompletnym i nienaruszonym (bez śladów korzystania z niego). Zwrócony towar powinien być w nieuszkodzonym fabrycznym opakowaniu.

  Część z klientów podnosi jednak, że taki zapis narusza ich prawa. Czy mają rację?

  ...»
 • Jak postąpić w przypadku, gdy zapachy z sąsiedniej nieruchomości utrudniają prowadzenie działalności

  2017.09.04

  Prowadzimy obiekt o charakterze sanatoryjnym, większość naszych kuracjuszy to osoby cierpiące na choroby układu oddechowego. Nasza działka przylega z jednej strony do lasu. Działkę z drugiej strony naszego sanatorium kupiła firma, która zajmuje się produkcją kadłubów łodzi regatowych. Wiemy, że podczas produkcji kadłubów łodzi poliestrowych będzie ulatniał się charakterystyczny zapach kleju i żywic. Utrzymywanie się tego zapachu oznacza dla nas koniec działalności. Czy możemy zablokować budowę tego zakładu produkcyjnego?

  ...»
 • Zmiany własnościowe w spółce z o.o. a prawo do dywidendy

  2017.08.11

  W grudniu 2016 r. udziałowiec spółki z o.o. sprzedał swoje udziały w spółce. Czy za 2016 r. należy mu się dywidenda?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/sprawozdawczoscSprawozdawczość

 • Jakie są skutki podziału przez wydzielenie w CIT i VAT

  2017.10.10

  Nasza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w najbliższym czasie zamierza wydzielić zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: ZORG) i przenieść ją do innej spółki (również z ograniczoną odpowiedzialnością). Nastąpi tzw. podział przez wydzielenie. Mamy wątpliwości, w której spółce (naszej czy spółce, do której wniesiemy ZORG) należy rozliczyć przychody, koszty, VAT należny i naliczony z tytułu działań podjętych do dnia podziału i po dniu podziału. Mamy prośbę o wskazanie skutków podatkowych w rozliczeniach CIT i VAT w związku z podziałem przez wydzielenie.

  ...»
 • Jak rozliczyć dywidendę wypłacaną zagranicznemu udziałowcowi

  2017.08.09

  Prowadzimy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jej siedziba znajduje się w Polsce, ale 100% udziałowcem spółki jest spółka mająca siedzibę na Słowacji. Jest to spółka kapitałowa – odpowiednik polskiej sp. z o.o. Spółka słowacka posiada udziały w spółce polskiej około roku. Spółka polska zamierza wypłacić dywidendę za 2016 r. Prosimy o wskazanie skutków podatkowych i sposobu rozliczenia dywidendy wypłacanej spółce słowackiej.

  ...»
 • Rok podatkowy a rok kalendarzowy dla spółek osobowych

  2017.07.19

  Czy spółka osobowa – zasadniczo nieposiadająca osobowości podatkowej – ma ustalony rok podatkowy i czy jest on determinowany przez rok podatkowy jej wspólnika? Czy możliwe jest – z punktu widzenia prawa podatkowego – stosowanie przez spółkę komandytową roku obrotowego (a tym samym podatkowego) innego niż rok kalendarzowy w sytuacji, gdy jeden z jej wspólników – spółka kapitałowa – także ma odmiennie ukształtowany rok obrotowy (tak, by lata podatkowe spółki i jej wspólnika się pokrywały)?

  ...»

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/samorzad-i-administracjaSamorząd i administracja

Tematy tygodnia

Split payment – skutki dla dostawcy i nabywcy

2017-11-20

Split payment, z ang. płatność podzielona, to rozwiązanie, które z założenia ma pomóc w łataniu powiększającej się luki podatkowej w VAT. Od kwietnia 2018 r. split payment ma obowiązywać również w Polsce. Stosowanie tego mechanizmu przez podatników ma być dobrowolne, dlatego projekt zakłada wprowadzenie pewnych korzystnych rozwiązań podatkowych zachęcających do skorzystania z tej formy rozliczania podatku.

...»

Wszystkie tematy ...»