Poniedziałek, 08.11.2010

Informator prawno-podatkowy

Strona Główna > Dziennik Ustaw

Akty prawne

Dziennik Ustaw - najnowsze publikacje


 • Dziennik Ustaw Nr 221 z 22 października 2020

  • Pozycja Nr 1865

   ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 października 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego

  • Pozycja Nr 1864

   ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki

  • Pozycja Nr 1863

   USTAWA z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

  • Pozycja Nr 1862

   ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy

  • Pozycja Nr 1861

   USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

  • Pozycja Nr 1860

   ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów


 • Dziennik Ustaw Nr 220 z 21 października 2020

  • Pozycja Nr 1859

   ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 21 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  • Pozycja Nr 1858

   ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 października 2020 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy

  • Pozycja Nr 1857

   ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej

  • Pozycja Nr 1856

   USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

  • Pozycja Nr 1855

   ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 12 października 2020 r. w sprawie stanowisk służbowych, na których funkcjonariusze Służby Więziennej nie mają obowiązku noszenia umundurowania i wyposażenia polowego

  • Pozycja Nr 1854

   USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej

  • Pozycja Nr 1853

   ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z oceną materiału siewnego

  • Pozycja Nr 1852

   ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 19 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

  • Pozycja Nr 1851

   ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej

  • Pozycja Nr 1850

   USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach


 • Dziennik Ustaw Nr 219 z 20 października 2020

  • Pozycja Nr 1849

   ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Odnawialnych Źródeł Energii

  • Pozycja Nr 1848

   ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki

  • Pozycja Nr 1847

   ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki

  • Pozycja Nr 1846

   ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

  • Pozycja Nr 1845

   USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

  • Pozycja Nr 1844

   ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 października 2010 r. w sprawie ustalenia wykazu stanowisk sędziów sądów wojskowych równorzędnych ze stanowiskami sędziów sądów powszechnych

  • Pozycja Nr 1843

   ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 9 października 2020 r. w sprawie kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego

  • Pozycja Nr 1842

   USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych


 • Dziennik Ustaw Nr 218 z 19 października 2020


 • Dziennik Ustaw Nr 217 z 17 października 2020


 • Dziennik Ustaw Nr 216 z 16 października 2020


 • Dziennik Ustaw Nr 215 z 15 października 2020


 • Dziennik Ustaw Nr 214 z 14 października 2020


 • Dziennik Ustaw Nr 213 z 13 października 2020


 • Dziennik Ustaw Nr 212 z 12 października 2020