Środa, 30.11.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Kalkulatory » Kalkulator składki wypadkowej (obowiązuje w okresie od 1.04.2012 r. do 31.03.2014 r.)

Kalkulatory


Krok 1
Czy składałeś ZUS IWA za 3 ostatnie lata kalendarzowe ?

ZUS przyśle zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w terminie do 20 kwietnia 2010 r.
Krok 2
Ile osób zgłaszałeś do ubezpieczenia wypadkowego w 2009 r.

Obowiązuje składka w ryczałtowej wysokości 1,67% podstawy wymiaru
Krok 3
Czy firma jest wpisana do rejestru REGON ?

Obowiązuje składka w ryczałtowej wysokości 1,67% podstawy wymiaru
Krok 4
Podaj kod PKD 2007, z jakim firma była ujęta w rejestrze REGON w dniu 31 grudnia 2009 r.

Otrzymane wyniki spełniają rolę jedynie informacyjną i nie mogą być stosowane do celów wyliczeń w warunkach funkcjonowania podmiotów gospodarczych. INFOR PL S.A. nie gwarantuje poprawności wyników oraz nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do wszelkich rozliczeń.