Piątek, 22.10.2021

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Podatki

Podatki w IPP24

Nowe artykuły

 • Czy sprzedaż na platformie Amazon może korzystać z unijnej procedury OSS

  2021.10.22

  Polski podatnik VAT dokonuje sprzedaży wysyłkowej towarów na rzecz konsumentów z innych krajów UE za pośrednictwem platformy Amazon. Z firmą Amazon rozlicza się w modelu FBA. Jeśli towar został przemieszczony do magazynu w Niemczech (magazyn Amazon) i stamtąd następuje jego wysyłka na rzecz konsumenta z Francji i Włoch, to czy do takiej sprzedaży podatnik może zastosować procedurę OSS i wykazywać VAT w deklaracji składanej do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście?

  ...»

 • Jak odliczyć VAT powstały w czasie zawieszenia działalności gospodarczej?

  2021.10.22

  Podatnik zawiesił działalność gospodarczą. Cały czas ponosi jednak niewielke koszty związane z należącą do niego firmą, z których nie można zrezygnować. Co zrobić w tej sytuacji z VAT do odliczenia od tych wydatków?

  ...»

 • Jak anulować fakturę, która została zaewidencjonowana w pliku JPK_VAT

  2021.10.21

  Pomyłkowo wystawiliśmy ponownie fakturę. Wystawiona faktura została wykazana w pliku JPK_VAT i wysłana do Ministerstwa Finansów. Jak anulować fakturę, która została zaewidencjonowana w pliku JPK_VAT?

  ...»

Wszystkie artykuły

 • Jak najemca powinien udokumentować przeniesienie praw do poniesionych nakładów adaptacyjnych

  2021.10.21

  Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zawarłem umowę wynajmu magazynu. Najemca (czynny podatnik VAT) poniósł nakłady na adaptację magazynu do swoich potrzeb. Podpisaliśmy umowę, z której wynika, że poniesione nakłady będą rozliczane z czynszem najmu (najemca będzie płacił comiesięczny czynsz obniżony o ustaloną część nakładów). Czy najemca powinien wystawiać z tego tytułu faktury co miesiąc, czy wystarczy, że wystawi jedną fakturę na koniec obowiązywania umowy (za rok)? Czy mam prawo odliczyć VAT z tego tytułu?

  ...»

 • Czy w przypadku sprzedaży maszyn rolniczych wraz z ich transportem należy stosować kod GTU_13

  2021.10.20

  Sprzedajemy towary - maszyny rolnicze wraz z ich transportem. Zazwyczaj wartość usługi transportowej jest wliczona w cenę. Niekiedy jednak transport towaru jest przedmiotem odrębnego świadczenia - koszty transportu są wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji. Czy wówczas fakturę za usługę transportową należy oznaczać w JPK_VAT symbolem GTU_13?

  ...»

 • Czy metodę kasową w VAT stosuje się do faktur zagranicznych

  2021.10.20

  Podatnik rozliczający VAT metodą kasową wykonał dla niemieckiej firmy usługę marketingową. Usługę tę udokumentował fakturą bez VAT. Czy obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia tej usługi powstaje zgodnie z metodą kasową?

  ...»

 • Jak podatnik stosujący procedurę OSS powinien skorygować fakturę wystawioną błędnie ze stawką krajową

  2021.10.19

  Podatnik korzystający z unijnej procedury OSS wystawił fakturę ze stawką 23% zamiast ze stawką zagraniczną. Jak naprawić ten błąd?

  ...»

 • Czy podatnik zwolniony z VAT utraci to prawo po sprzedaży samochodu

  2021.10.19

  Podatnik zwolniony podmiotowo z VAT sprzedaje samochód osobowy wykupiony uprzednio z leasingu na firmę. Czy przez tę sprzedaż utraci prawo do zwolnienia podmiotowego? A jeśli tak, jak ma postąpić, aby nie utracić prawa do tego zwolnienia?

  ...»

 • Czy sprzedaż laptopa osobie prywatnej musi zostać zaewidencjonowana za pomocą kasy fiskalnej

  2021.10.18

  Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, zamierza sprzedać firmowy laptop. Czy jeżeli laptop zostanie sprzedany osobie prywatnej, konieczne będzie nabycie przez osobę fizyczną kasy fiskalnej? Dodam, że obecnie osoba ta nie ma kasy fiskalnej.

  ...»

 • Czy rolnik kupujący gaz płynny musi zarejestrować się do akcyzy

  2021.10.13

  Jestem rolnikiem prowadzącym działy specjalne produkcji rolnej. Do ogrzewania posiadanych przeze mnie tuczarni kupuję gaz płynny - propan. Korzystam ze zwolnienia od akcyzy z uwagi na to, że gaz przeznaczony jest na cele opałowe. Czy pomimo posiadanego statusu rolnika mam obowiązek dokonania zgłoszenia AKC-R?

  ...»

 • Czy świadcząc usługi budowlane w innym kraju UE, trzeba rejestrować się do VAT

  2021.10.13

  Mamy zlecenie na usługę budowlaną w Holandii. Usługa jest wykonywana w prywatnym domu, ale na rzecz holenderskiego pośrednika, który jest podatnikiem VAT. Pośrednik ten chce, żebyśmy wystawili mu fakturę bez VAT. Jak udokumentować i rozliczyć świadczenie tej usługi?

  ...»

 • Jak obliczyć wysokość diety, jeżeli wartość zapewnionego pracownikowi posiłku przewyższa ryczałt

  2021.10.12

  Jeden z naszych pracowników przebywał w zagranicznej podróży służbowej w Niemczech, która trwała 3 pełne doby i 16 godzin. W czasie tej podróży miał zagwarantowane przez pracodawcę 2 obiady oraz 3 śniadania, których wartość wyszczególniona na fakturze przekroczyła odpowiednio wysokość 30% i 15% ryczałtowego obniżenia diety (każde śniadanie wyceniono po 10 euro, a obiad po 16,5 euro). Jak w tej sytuacji obliczyć przysługującą pracownikowi należność z tytułu zagranicznych diet?

  ...»

 • Czy faktura wystawiona na małżonków może zawierać NIP tylko jednego z nich

  2021.10.12

  Przedsiębiorca (podatnik czynny) wraz z żoną (nieprowadzącą działalności gospodarczej) nabył lokal mieszkalny od spółdzielni mieszkaniowej. Jego nabycie nastąpiło na podstawie aktu notarialnego do majątku wspólnego małżonków. Nabyty lokal mieszkalny będzie wykorzystywany w działalności gospodarczej męża (znajduje się w nim biuro), jednak w akcie notarialnym brak jest informacji o tym fakcie. Dopiero po jego sporządzeniu nabywcy poinformowali o tym fakcie spółdzielnię. Czy w sytuacji, gdy na fakturze znajdą się dane obojga małżonków oraz numer NIP małżonka prowadzącego działalność gospodarczą, wystawiona faktura będzie prawidłowa?

  ...»

Tematy tygodnia

Akcjonariusz prostej spółki akcyjnej – jak oskładkować jego przychody

2021-10-18

Od 1 lipca 2021 r. przepisy przewidują możliwość zakładania prostej spółki akcyjnej (PSA). Jest to nowa forma prawna przedsiębiorstwa. Akcjonariusz takiej spółki, którego wkładem do niej jest świadczenie pracy lub usług, jest obejmowany ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność. Ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz zdrowotne są dla niego obowiązkowe od dnia rozpoczęcia do momentu zakończenia świadczenia pracy lub usług. Ubezpieczenie chorobowe jest z kolei dobrowolne.

...»

Wszystkie tematy ...»