Poniedziałek, 19.04.2021

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Podatki

Podatki w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Czy trzeba rozliczyć VAT od wynagrodzenia z tytułu niewykonanych usług budowlanych

  2021.04.16

  Spółka w rezultacie postępowania o zamówienie publiczne (czyli po wygraniu przetargu) zawarła z gminą (inwestorem) umowę o wykonanie robót budowlanych. Kontrakt nie został jednak w całości zrealizowany z przyczyn leżących po stronie inwestora. Spółka jako wykonawca nie uzyskała żądanej gwarancji zapłaty w wyznaczonym terminie 45 dni, dlatego była uprawniona do odstąpienia od umowy z winy inwestora. Czy takie wynagrodzenie podlega VAT?

  ...»

 • Jak rozliczać VAT od usług reklamowych

  2021.04.16

  Usługi reklamowe świadczone na terytorium Polski podlegają opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej. Niezbędne jest także wykazywanie ich w części ewidencyjnej i deklaracyjnej nowego JPK_VAT. Budzi wątpliwości, kiedy należy stosować kody GTU i EE oraz oznaczać faktury symbolem MPP, jeśli usługa reklamowa obejmuje także usługę budowlaną.

  ...»

 • Czy usługi opiekuńczo-edukacyjne świadczone przez prywatny podmiot są zwolnione z VAT

  2021.04.15

  Spółka jest podatnikiem VAT. W ramach działalności gospodarczej prowadzi szkołę podstawową oraz sieć przedszkoli prywatnych. Jak rozliczać opłaty za czesne, obiady i obowiązkowe mundurki szkolne. Czy jest obowiązek ewidencji na kasie i jaką stawkę stosować do poszczególnych transakcji?

  ...»

 • Czy konieczne jest prowadzenie ewidencji sprzedaży wyrobów węglowych sprzedawanych bez akcyzy

  2021.04.15

  Firma jest pośredniczącym podmiotem węglowym. Sprzedaje węgiel finalnym nabywcom węglowym. Przy sprzedaży węgla bez akcyzy do 200 kg w transakcji wystawiane są klientom certyfikaty jakościowe. Przy sprzedaży powyżej 200 kg pobierane jest od klienta oświadczenie i wystawiana faktura. Czy jest jeszcze wymagane prowadzenie dodatkowej ewidencji sprzedaży wyrobów węglowych sprzedawanych bez akcyzy?

  ...»

 • Czy protokół zwrotu towaru powinien obligatoryjnie zawierać dane nabywcy

  2021.04.14

  Czy zwrot towaru, którego sprzedaż wcześniej została zaewidencjonowana na kasie fiskalnej, powinien być udokumentowany protokołem zwrotu z danymi nabywcy? Klienci nie chcą podawać tych danych.

  ...»

 • Czy pieniędzmi z rachunku VAT można opłacić składki na ZUS?

  2021.04.14

  Podatnik otrzymał kilka płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności. W efekcie na rachunku VAT zgromadził sporą kwotę. Czy można wykorzystać te środki do zapłaty składek ZUS?

  ...»

 • Jak ustalić polską rezydencję podatkową w związku ze zmianami w uldze abolicyjnej

  2021.04.13

  Do końca kwietnia 2021 r. podatnicy muszą złożyć zeznanie PIT za 2020 r. Po raz ostatni skorzystają w nim z ulgi abolicyjnej na dotychczasowych zasadach. Poczynając od rozliczenia za 2021 r., ulga abolicyjna zostanie ograniczona do 1360 zł. Dla wielu Polaków pracujących za granicą będzie to oznaczało konieczność zapłaty podatku w Polsce. Stanie się tak, jeżeli posiadają oni polską rezydencję podatkową. W związku z tym Polacy pracujący za granicą powinni rozważyć zmianę rezydencji podatkowej. Można tego dokonać m.in. poprzez sprowadzenie do kraju, w którym pracują, członków najbliższej rodziny oraz nabycie tam nieruchomości. Takie działania pozwolą na uniknięcie zapłaty podatku w Polsce. W artykule prezentujemy, co decyduje o polskiej rezydencji podatkowej, z uwzględnieniem najnowszych interpretacji organów podatkowych wydanych w tej sprawie.

  ...»

 • W jakiej wysokości zaliczyć do kosztów wydatek na najem samochodu osobowego na potrzeby prowadzonej działalności

  2021.04.12

  Prowadzę działalność gospodarczą. Jestem podmiotowo zwolniony z VAT. Wynająłem na kilka dni samochód osobowy na firmę. Używałem go tylko do celów prowadzonej działalności gospodarczej. Wartość samochodu była niższa od 150 000 zł. Czy wydatek na najem tego samochodu mogę zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodów?

  ...»

 • Co jest numerem faktury uproszczonej będącej paragonem

  2021.04.12

  X spółka z o.o. (podatnik VAT czynny) w toku prowadzonej działalności gospodarczej wystawia i otrzymuje tzw. faktury uproszczone w postaci paragonu fiskalnego z numerem NIP nabywcy opiewającego na kwoty do 450 zł brutto. Paragon wystawiany w takich przypadkach zawiera te same elementy co każdy inny paragon i wystawiony jest w tej samej serii paragonów, dodatkowo zawierając jedynie NIP nabywcy. Co jest numerem takiej faktury uproszczonej?

  ...»

 • Od kiedy amortyzować nabyte miejsce parkingowe

  2021.04.09

  Spółka z o.o. znajduje się na osiedlu mieszkaniowym, w lokalu użytkowym, którego jest właścicielem. Spółka posiada firmowy samochód (środek trwały w jej firmie). Obecnie zakupiła (nowo wybudowane) miejsce parkingowe na osiedlowym parkingu podziemnym. Miejsce parkingowe stanowi odrębną nieruchomość od lokalu użytkowego, w którym znajduje się biuro spółki. Będzie ono przeznaczone wyłącznie do parkowania firmowego samochodu. Cena zakupu miejsca postojowego wynosi 24 600 zł brutto. Czy spółka może wprowadzić nabyte miejsce parkingowe do majątku trwałego i dokonywać jego amortyzacji? Jeśli tak, od kiedy powinniśmy rozpocząć dokonywanie odpisów?

  ...»

Tematy tygodnia

Jednoosobowa działalność gospodarcza – problemy z rozliczeniem VAT

2021-04-19

Obowiązki związane z rozliczaniem VAT nie są uzależnione od formy prowadzonej działalności. Jednak jednoosobowa działalność ze względu na swoją specyfikę powoduje wiele wątpliwości z rozliczeniem VAT. Po pierwsze, w działalności wykorzystywany jest prywatny majątek. Po drugie, majątek ten często stanowi współwłasność małżeńską. Ponadto problematyczne są również transakcje między firmami małżonków. Od 1 października 2020 r. muszą mieć oznaczenie TP.

...»

Wszystkie tematy ...»