Sobota, 21.09.2019

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Podatki

Podatki w IPP24

Nowe artykuły

 • Czy wynajem piwnic przez spółdzielnie mieszkaniowe korzysta ze zwolnienia z VAT

  2019.09.20

  Spółdzielnia mieszkaniowa wynajmuje swoim członkom (mieszkańcom danego budynku) dodatkowe piwnice. Za najem pobierana jest opłata czynszowa. Najemca składa oświadczenie, że piwnica będzie wykorzystywana przez niego na cele mieszkaniowe. Czy w związku z tym usługa ta może korzystać ze zwolnienia z VAT? Czy stanowi problem fakt, że niektórzy z wynajmujących dodatkowe piwnice posiadają mieszkania, w których prowadzą działalność gospodarczą? Czy urząd skarbowy może uznać, że piwnice są wykorzystywane na działalność, skoro jest ona prowadzona w mieszkaniach? Czy nie zakwestionuje oświadczenia, a tym samym stawki podatku?

  ...»

 • Czy podmiot wykreślony z rejestru podatników VAT może złożyć korektę deklaracji VAT-7

  2019.09.19

  Zakończyłem działalność i zostałem wykreślony z rejestru VAT. Czy mogę skorygować złożoną deklarację VAT-7 (bez ponownej rejestracji)?

  ...»

 • Jak rozliczyć faktury korygujące obniżające stawkę VAT po wyroku sądu

  2019.09.19

  Wystąpiłem o interpretację indywidualną w sprawie wysokości stawki VAT do świadczonych przeze mnie usług. Organ uznał, że właściwa jest stawka 23%, więc od początku 2018 r. stosowałem taką stawkę. Teraz NSA uznał, że właściwa jest stawka 8%. Czy mogę wystawić faktury korygujące do transakcji, które opodatkowałem według stawki 23%? A jeżeli tak - w którym okresie je rozliczyć?

  ...»

Wszystkie artykuły

 • Jak dokumentować usługę transportu międzynarodowego dla polskiego kontrahenta

  2019.09.18

  Jesteśmy firmą transportową. Zaczęliśmy świadczyć usługę dla polskiego podatnika. Transport odbywał się na trasie Niemcy-Szwajcaria-Niemcy. Czy powinniśmy naliczać 23% VAT na fakturze?

  ...»

 • Czy można odliczyć VAT od towarów nabywanych na potrzeby prowadzenia bloga

  2019.09.18

  Podatnik prowadzi blog, w związku z czym świadczy usługi reklamowe opodatkowane VAT. Większość towarów otrzymuje do testowania nieodpłatnie, ale zdarzają się również sytuacje, gdy nabywa towary na potrzeby prowadzenia bloga. Czy od tych zakupów podatnik może odliczyć VAT?

  ...»

 • Kiedy zaliczyć do kosztów nabycie formy do produkcji towarów dla kontrahenta

  2019.09.17

  Spółka produkcyjna poniosła koszt zakupu formy do produkcji towarów na zlecenie kontrahenta X. Kosztami zakupu tej formy kontrahent X będzie obciążany poprzez doliczanie do każdej sztuki towaru wyprodukowanego na tej formie niewielkiej kwoty aż do spłacenia całego kosztu zakupu formy (kiedy to - jak wynika z umowy - przejdzie na kontrahenta X prawo własności formy). Później forma będzie nadal wykorzystywana do produkcji towarów dla kontrahenta X, jednak bez doliczania żadnych kwot do cen tych towarów. Kiedy firma produkcyjna może zaliczyć koszt nabycia formy do kosztów podatkowych spółki?

  ...»

 • Czy w związku z przemieszczeniem środków trwałych do zagranicznego oddziału trzeba zapłacić podatek od niezrealizowanych zysków

  2019.09.16

  Polska spółka budowlana (spółka z o.o.) posiada oddział na Słowacji. Na potrzeby działalności wykonywanej w Polsce w 2017 r. spółka kupiła wagi samochodowe do ważenia dostaw i rozchodu piasku. Wagi te są przez spółkę amortyzowane. Obecnie wagi te spółka chce przewieźć do swojego słowackiego oddziału celem korzystania z nich na słowackich budowach realizowanych przez ten oddział. Czy w związku z tym spółka będzie obowiązana do zapłaty podatku od niezrealizowanych zysków?

  ...»

 • Kto rozlicza VAT w przypadku dostaw towarów dokonywanych na terytorium Danii

  2019.09.13

  Polska firma (zarejestrowana jako podatnik VAT) kupiła towary od duńskiej firmy X (zarejestrowanej jako podatnik VAT), następnie ta polska firma sprzedaje towar innej duńskiej firmie Y (zarejestrowanej jako podatnik VAT). Towar znajduje się wyłącznie na terytorium Danii (nie przekracza granic unijnych), zostaje jedynie przetransportowany z duńskiej firmy X do duńskiej firmy Y (transport jedynie na terytorium Danii).

  1. Czy sprzedaż z polskiej firmy do duńskiej firmy Y odbywa się bez VAT u polskiego podatnika z opisem na fakturze odwrotne obciążenie? Podatnikiem VAT jest duński podatnik? Czy sprzedaż towaru powinna być wykazana w pozycji dostawa towarów i świadczenie usług poza terytorium kraju?
  2. Czy zakup z firmy duńskiej powinien być opodatkowany podatkiem od wartości dodanej przez duńską firmę X?
  ...»

 • Kto powinien płacić podatek minimalny od budynku postawionego na cudzym gruncie

  2019.09.12

  Od 1 stycznia 2019 r. istnieje luka prawna w przepisach regulujących zasady opodatkowania tzw. podatkiem minimalnym. Z literalnego brzmienia przepisów wynika, że od 1 stycznia 2019 r. nie ma podstaw prawnych do pobierania tego podatku od osób niebędących właścicielami/współwłaścicielami budynków lub leasingujących je w leasingu finansowym. Tymczasem w przypadku wynajmu budynków wybudowanych na cudzym gruncie organy podatkowe oczekują, że podatnicy będą ten podatek płacić, także gdy tacy podatnicy nie są właścicielami budynków.

  ...»

 • Czy zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z związku z odwołaniem go z urlopu jest jego przychodem ze stosunku pracy

  2019.09.12

  Pracodawca musiał odwołać pracownika z urlopu. W związku z tym zwrócił mu koszty biletów lotniczych, które zatrudniony kupił. Czy taki zwrot należy opodatkować u pracownika?

  ...»

 • Czy należy płacić podatek minimalny od budynków w przypadku hoteli

  2019.09.11

  Przedmiotem działalności X sp. z o.o. są hotele i podobne obiekty zakwaterowania - kod 5510Z. Jako podobne obiekty zakwaterowania Spółka posiada domki campingowe, bursy, ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe. W przedmiotowych obiektach świadczone są usługi noclegowe oraz krótkotrwałego zakwaterowania oraz kompleksowe usługi w zakresie obsługi szkoleń i konferencji obejmujące: noclegi, wyżywienie, udostępnienie sal konferencyjnych, sprzętu multimedialnego. Czy budynki hotelowe i podobne obiekty zakwaterowania stanowiące własność podatnika i położone w Polsce, w których są świadczone usługi noclegowe i krótkotrwałego zakwaterowania dla osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, będą podlegały podatkowi z tytułu przychodu z budynków?

  ...»

 • Czy wypłata dywidendy w formie przeniesienia na rzecz wspólników prawa własności nieruchomości jest opodatkowana VAT

  2019.09.11

  Spółka posiada niepodzielone zyski z lat poprzednich. Zamiast wypłacić dywidendę w formie pieniężnej Spółka zamierza dokonać dywidendy niepieniężnej. W ramach podziału wypracowanych zysków zostanie nieodpłatnie przekazane prawo własności nieruchomości należących do Spółki na rzecz wspólników. VAT przy zakupie nieruchomości został odliczony. Czy wypłata przez Spółkę dywidendy w formie niepieniężnej poprzez przeniesienie na rzecz wspólników prawa własności nieruchomości jest opodatkowana VAT?

  ...»

 • Jak amortyzować należący do małżonków środek trwały wykorzystywany w działalności prowadzonej przez każdego z nich z osobna

  2019.09.10

  Małżonkowie prowadzą odrębne działalności gospodarcze. Każdy z nich zamierza wykorzystywać w tych działalnościach należący do nich składnik majątkowy. Jak w tej sytuacji ustalić jego wartość początkową na potrzeby amortyzacji?

  ...»

Tematy tygodnia

Obowiązek raportowania „zaszłych” schematów podatkowych przez korzystających – do 30 września 2019 r.

2019-09-16

Obowiązek raportowania o schematach podatkowych - wprowadzony w 2019 r. - objął także zaszłości sięgające aż do 25 czerwca 2018 r. (schematy transgraniczne) bądź do 1 listopada 2018 r. - schematy krajowe. Obowiązek raportowania o tych „zaszłych” schematach został przesunięty w czasie. Do 30 czerwca 2019 r. informacje o tych schematach mieli przekazać promotorzy. Natomiast do 30 września 2019 r. - obowiązek ten ciąży na korzystających.

...»

Wszystkie tematy ...»