Niedziela, 24.01.2021

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Podatki

Podatki w IPP24

Nowe artykuły

 • Czy otrzymana refundacja reklamacji jest przychodem spółki

  2021.01.22

  W związku z reklamacją spółka na własny koszt dostarczyła klientowi nowy wolny od wad towar. Za wadliwość towarów w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności spółka, gdyż wada powstała na etapie produkcji towaru u dostawcy. Mając na uwadze dobry wizerunek firmy i chęć pozasądowego ugodowego porozumienia się, tudzież utrzymania dobrych relacji handlowych z klientem zarząd spółki podjął decyzję o wypłacie odszkodowania na rzecz klienta. W drodze negocjacji ustalono, że dostawca zwróci spółce część wypłaconego klientowi odszkodowania. Poziom partycypacji dostawcy został ustalony na 50% kwoty odszkodowania. Czy wartość zwróconego odszkodowania stanowi w spółce przychód podatkowy?

  ...»

 • Jak rozliczyć otrzymanie majątku w związku z likwidacją spółki zależnej

  2021.01.22

  Spółka X otrzymała majątek w związku z likwidacją spółki zależnej Y, w której spółka X posiadała 100% udziału. Jak ustalić koszt nabycia udziałów w spółce Y, jeżeli zostały one objęte w drodze konwersji wierzytelności własnych i spółka X nie rozpoznała kosztów podatkowych z tytułu nabycia tych udziałów?

  ...»

 • Czy trzeba skorygować PIT-11, gdy nie uwzględniono ulgi dla młodych

  2021.01.21

  Przekazaliśmy pracownikowi PIT-11 za 2020 r. Pracownik zwrócił nam uwagę, że w trakcie roku nieprawidłowo pobieraliśmy zaliczki na podatek - nie uwzględniono ulgi dla młodych. PIT-11 został już przesłany do urzędu skarbowego. Pracownik żąda korekty. Czy mamy obowiązek jej dokonać?

  ...»

Wszystkie artykuły

Tematy tygodnia

1 lutego 2021 r. upływa termin na złożenie ZUS IWA za 2020 r.

2021-01-18

Płatnicy składek, którzy zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób w poprzednim roku kalendarzowym, muszą złożyć do ZUS „Informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe” ZUS IWA. Składa się ją w formie papierowej albo elektronicznej. Wybór formy jest uzależniony od tego, w jaki sposób płatnik składek przekazuje do ZUS pozostałe dokumenty ubezpieczeniowe.

...»

Wszystkie tematy ...»