Wtorek, 19.09.2017

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Podatki

Podatki w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Jak podatnik ma weryfikować, czy jego kontrahent nie uczestniczy w oszustwach podatkowych

  2017.09.18

  Podatnik ma zamiar rozpocząć współpracę z firmą zajmującą się handlem olejami opałowymi. Podatnik ma świadomość, że musi zachować szczególną ostrożność w kontaktach z takimi podmiotami. Jak w praktyce sprawdzać takie podmioty, żeby nie narazić się na kłopoty z organami podatkowymi?

  ...»

 • Jak fakturować sprzedaż rejestrowaną w kasie

  2017.09.15

  Spółka prowadzi sklep z odzieżą. Klientami są głównie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej spółka ewidencjonuje na kasie fiskalnej. Zdarza się, iż osoby te żądają wystawienia faktury. Jak i kiedy powinien fakturować tę sprzedaż dla osób indywidualnych zaewidencjonowaną uprzednio na kasie fiskalnej?

  ...»

 • Kiedy odliczyć VAT z faktury za usługę transportową z przyszłym terminem płatności

  2017.09.14

  W której deklaracji VAT-7 można odliczyć VAT z faktury za usługę transportową wykonaną w sierpniu 2017 r., jeżeli termin płatności tej faktury upłynie dopiero w październiku 2017 r.? Fakturę otrzymaliśmy 28 sierpnia 2017 r.

  ...»

 • Jak obliczyć zaliczkę na podatek od różnych wypłat pochodzących ze stosunku pracy

  2017.09.14

  Na początku września 2017 r. wypłaciliśmy jednemu z naszych pracowników ekwiwalent za urlop wypoczynkowy (140 zł brutto) i zasiłek chorobowy za cały sierpień 2017 r. (2682 zł brutto). Czy zaliczkę na podatek możemy obliczyć od łącznej kwoty dochodów, skoro zostaną one wykazane w jednej pozycji PIT-11 jako przysługujące ze stosunku pracy? Przepisy ustawy o pdof nie wskazują na obowiązek obliczania zaliczki odrębnie od każdego dochodu.

  ...»

 • Kiedy naliczymy VAT, wycofując samochód z działalności

  2017.09.13

  Samochód został kupiony na fakturę VAT marża, więc nie został naliczony VAT. Pojazd był kilkakrotnie naprawiany i od tych zakupów odliczaliśmy VAT. Z faktur tych wynika, że nabyliśmy usługi naprawy (wartość wymienianych części została wliczona w wartość usługi). Teraz wycofujemy samochód z działalności i przekazujemy go na cele osobiste. Czy to przekazanie podlega VAT? Czy należy opodatkować VAT późniejszą sprzedaż samochodu?

  ...»

 • Czy pracownik, któremu pracodawca zapewnia nieodpłatnie śniadania, osiąga przychód ze stosunku pracy

  2017.09.13

  Spółka działa w branży IT. Pracownicy spółki są narażeni na szereg niekorzystnych dla zdrowia czynników związanych z wielogodzinną pracą biurową przed monitorami oraz wysokim poziomem stresu. Dlatego spółka wdrożyła dla swoich pracowników liczne programy, mające na celu ich aktywizację fizyczną, obniżenie poziomu stresu, zachowanie dobrego stanu zdrowia zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Jedną z inicjatyw jest zapewnienie pracownikom w biurze posiłków w postaci gotowych śniadań. Inicjatywa ta ma dodatkowo zintegrować zespół. Prawo do nieodpłatnego korzystania ze śniadań jest uregulowane w regulaminie wynagradzania. Śniadania te przygotowuje firma cateringowa, która dostarcza posiłki w formie bufetu (stołu szwedzkiego) do biura spółki. Ilości i rodzaj posiłków przygotowywane są w oparciu o anonimową ankietę wypełnianą przez pracowników. Spółka nie prowadzi dokładnej ewidencji spożytych posiłków w formie bufetu przez poszczególnych pracowników. Prowadzenie takiej ewidencji w praktyce nie jest zresztą możliwe. Czy udział pracowników w firmowych śniadaniach skutkuje powstaniem po ich stronie przychodu ze stosunku pracy? Czy spółka ma obowiązek poboru zaliczek na PIT od tych świadczeń?

  ...»

 • Czy można zaliczać do kosztów wydatki na usługi doradcze dotyczące postępowania układowego

  2017.09.12

  Spółka cywilna miała kłopoty z płynnością finansową. Z tego powodu nie zapłaciła faktur zakupowych. Komornik zajął konta bankowe, co uniemożliwia spółce dalszą działalność gospodarczą. Spółka zawarła więc umowę z firmą doradczą o sprawowanie nadzoru nad postępowaniem w przedmiocie otwarcia przyspieszonego postępowania układowego. Czy wydatki poniesione przez spółkę na rzecz firmy doradczej mogą być kosztem uzyskania przychodu?

  ...»

 • Czy należy pobrać podatek u źródła z tytułu wynajmu samochodu w innym kraju UE

  2017.09.11

  Prowadzę działalność gospodarczą, która wymaga podróży do krajów UE. Podczas jednej z podróży mój pracownik wynajął we Francji samochód. Czy w takiej sytuacji jestem zobowiązany do poboru podatku u źródła? Nie posiadam ceryfikatu rezydencji francuskiego kontrahenta.

  ...»

 • Czy można skorzystać z ulgi na złe długi po przekształceniu formy działalności dłużnika

  2017.09.11

  Przedsiębiorca będący dłużnikiem spółki zmienił formę prowadzonej działalności i przekształcił się w jednoosobową spółkę kapitałową. Przedsiębiorca ten nie zapłacił za usługi spółki. 150-dniowy termin płatności upłynął po wpisie do rejestru spółki kapitałowej powstałej z przekształcenia przedsiębiorcy. Czy spółka może skorzystać z tzw. ulgi na złe długi?

  ...»

 • Kiedy powstaje obowiązek podatkowy u zleceniodawcy usługi budowlanej, gdy rozlicza on VAT za podwykonawcę

  2017.09.08

  Nasza spółka świadczy usługi budowlane. Otrzymaliśmy fakturę od podwykonawcy z adnotacją „odwrotne obciążenie”. Faktura dotarła do nas dwa tygodnie po dacie jej wystawienia, w następnym miesiącu. Została wystawiona w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Kiedy powstał u nas obowiązek podatkowy? Czy w dacie wystawienia faktury przez podwykonawcę, czy w dacie jej otrzymania? Ponadto faktura została wystawiona na kwotę wyższą niż powinna, gdyż podwykonawca powinien obniżyć swoje wynagrodzenie ze względu na zwłokę w wykonaniu umowy. Jak ustalić podstawę opodatkowania?

  ...»

Tematy tygodnia

Jakie zasady ochrony przedemerytalnej będą obowiązywać od 1 października 2017 r.

2017-09-18

Pracownicy, którzy 1 października 2017 r. podlegają ochronie przedemerytalnej, będą jej podlegać do osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego obowiązującego do 30 września 2017 r. Natomiast pracownicy, którzy osiągną wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn w okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2021 r., będą podlegać ochronie przedemerytalnej od 1 października 2017 r. do 30 września 2021 r. Takie zasady ochrony przedemerytalnej będą obowiązywały w okresie przejściowym od 1 października 2017 r.  

...»

Wszystkie tematy ...»