Wtorek, 27.10.2020

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Podatki

Podatki w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Co zrobić, żeby przenieść kasę fiskalną pod inny adres?

  2020.10.23

  Podatnik użytkuje kasę fiskalną. Chce przenieść swój sklep do większego pomieszczenia w innej części miasta. Czy może tam przenieść kasę fiskalną? Nie spowoduje to zmiany urzędu.

  ...»

 • Czy można odliczyć VAT z tytułu nabycia mieszkania na cele działalności i prywatne

  2020.10.23

  Prowadzę działalność w zakresie świadczenia usług reklamowych, grafiki komputerowej. Zamierzam nabyć mieszkanie, w którym będę prowadził działalność i jednocześnie mieszkał. Czy mam prawo do odliczenia VAT z tytułu nabycia mieszkania na cele działalności i prywatnie? Jak ewentualnie dokonać odliczenia i w jakiej wysokości?

  ...»

 • Czy obciążenie klienta odszkodowaniem za zniszczenie towaru jest opodatkowane VAT

  2020.10.22

  Prowadzę sklep ze sprzętem AGD. Klient zwrócił płytę grzewczą i okazało się, iż jest uszkodzona. Czy obciążenie klienta odszkodowaniem za zniszczenie towaru będzie podlegało opodatkowaniu VAT?

  ...»

 • Jakie skutki w VAT wywołuje sprzedaż samochodu w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

  2020.10.21

  Czynny podatnik VAT (osoba fizyczna) składający dotychczas deklaracje VAT-7 pod koniec marca 2020 r. zawiesił na 12 miesięcy wykonywanie działalności gospodarczej. W związku z tym naczelnik urzędu skarbowego wykreślił go z rejestru podatników VAT. Podatnik planuje w październiku 2020 r. sprzedaż (bez wznawiania wykonywania działalności gospodarczej) samochodu stanowiącego środek trwały w prowadzonej działalności gospodarczej. Przy nabyciu tego samochodu podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia. Jakie to wywoła skutki w VAT i jak to rozliczyć w nowym pliku JPK_VAT?

  ...»

 • Jakie oznaczenie stosować w nowym JPK_VAT, obciążając pracownika kosztami rozmów telefonicznych

  2020.10.21

  Pracownicy przechodzący na pracę zdalną otrzymali telefony służbowe. Ponieważ jednak korzystają z nich także do celów prywatnych, za obopólną zgodą podatnik refakturuje na pracowników koszty rozmów prywatnych z telefonów służbowych. Czy wykazując takie obciążenia w nowym pliku JPK_VAT, należy stosować oznaczenie EE?

  ...»

 • Jaką stawkę amortyzacyjną zastosować do telefonów komórkowych

  2020.10.20

  Spółka z o.o. z powodu COVID-19 znalazła się w trudnej sytuacji finansowej. Przewiduje, że za 2020 r. poniesie znaczną stratę. Spółka chciałaby ograniczyć wysokość straty podatkowej. Z tego względu, w przeciwieństwie do lat poprzednich, obecnie nabywając telefony komórkowe dla pracowników, zamierza zaliczyć je do środków trwałych i amortyzować liniowo. Spółka zastanawia się, jaka jest roczna ustawowa stawka amortyzacyjna dla telefonów komórkowych?

  ...»

 • Czy można odliczyć VAT od zakupów opłacanych kartą paliwową

  2020.10.20

  Spółka posiada samochody służbowe, którymi jeżdżą pracownicy. Czy używając kart paliwowych, ma ona prawo do odliczania podatku VAT? Ich emitentem jest firma posiadająca koncesję na obrót paliwami ciekłymi, jako pośrednik. Emitent ma realny wpływ na towary i usługi nabywane za pomocą kart paliwowych. Za towary i usługi można zapłacić kartą na mocy umów handlowych podpisywanych indywidualnie przez emitenta z każdym partnerem sieci (tj. stacjami paliw, serwisami, operatorami opłat drogowych itp.). Emitent ma też realny wpływ na kształtowanie cen towarów i usług nabywanych przy pomocy kart paliwowych. Warunki dotyczące cen paliw i usług ustala się indywidualnie z każdym klientem na podstawie deklarowanych obrotów.

  ...»

 • Czy od przychodów z tytułu świadczenia usług hostingu trzeba pobierać podatek u źródła

  2020.10.20

  Spółka z o.o. wykupiła hosting domen w amerykańskiej firmie. Czy spółka ma obowiązek pobierać podatek u źródła od wypłacanych z tego tytułu kwot?

  ...»

 • Jakie działania powinien podjąć podmiot wykreślony z rejestru podatników VAT, aby przywrócono jego status

  2020.10.19

  Nie złożyliśmy deklaracji za jeden kwartał, gdyż nie było żadnych transakcji. Teraz okazało się, że jesteśmy wykreśleni z rejestru VAT. Czy organ podatkowy mógł tak postąpić? Co należy teraz złożyć? Czy to prawda, że po ponownym przywróceniu rejestracji stracimy możliwość kwartalnego rozliczania?

  ...»

 • Czy pracodawca może na wniosek pracownika zatrudnionego na dwóch etatach potrącać niższe koszty pracownicze

  2020.10.16

  Podatnik pracuje na podstawie umowy o pracę u dwóch pracodawców. Każdy z nich nalicza mu pracownicze koszty uzyskania przychodów w pełnej wysokości. W efekcie podatnik podejrzewa, że przekroczy roczne limity pracowniczych kosztów uzyskania przychodów. Czy podatnik może w tej sytuacji złożyć wniosek u któregoś ze swoich pracodawców, żeby ten naliczał mu koszty w niższej wysokości?

  ...»

Tematy tygodnia

Kto ponosi odpowiedzialność za błąd w ewidencji VAT prowadzonej przez biuro rachunkowe

2020-10-26

Od 1 października 2020 r. za każdy błąd w ewidencji (pliku JPK_VAT) grozi kara. Wprowadzono też dodatkowe sankcje karnoskarbowe za uchybienia związane z ewidencją dla celów VAT. Ponieważ w wielu przypadkach podatnicy powierzają prowadzenie ewidencji i wysyłkę JPK_VAT biurom rachunkowym, należy przypomnieć, kto poniesie odpowiedzialność, jeżeli błąd zostanie popełniony przez biuro.

...»

Wszystkie tematy ...»