Niedziela, 22.07.2018

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Podatki

Podatki w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Kiedy nie trzeba płacić minimalnego podatku dochodowego od budynku biurowego wykorzystywanego na własne potrzeby

  2018.07.19

  Do spółki należy budynek biurowy, w którym prowadzi ona działalność. Obecnie planujemy wynająć około 20% powierzchni budynku spółce zależnej. Wynajem tej powierzchni biurowej nie będzie co do zasady przedmiotem działalności spółki. Ponieważ wartość budynku przekracza 10 mln zł, chcemy ustalić, czy będziemy zobowiązani do zapłaty minimalnego podatku od nieruchomości. Zdaniem spółki nie, ponieważ budynek w głównym stopniu wykorzystywany jest na jej potrzeby.

  ...»

 • Czy członek rady nadzorczej osiąga przychód z tytułu otrzymywanego zwrotu kosztów dojazdu i zakwaterowania na posiedzenia rady

  2018.07.18

  W spółce z o.o. funkcjonuje rada nadzorcza. Członkowie rady nadzorczej pełnią swoje funkcje na podstawie powołania. W związku z pełnieniem swoich obowiązków członkowie rady nadzorczej biorą udział w posiedzeniach, które odbywają się poza ich miejscem zamieszkania. Spółka pokrywa koszty związane z podróżami oraz zakwaterowaniem członków rady nadzorczej. Czy kwota zwrotu należności z tytułu dojazdu oraz zakwaterowania związanego z posiedzeniem rady nadzorczej otrzymywana przez członków zamieszkałych poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie, stanowi dla nich przychód opodatkowany PIT?

  ...»

 • Jak prawidłowo wykazać import towarów w ewidencji VAT i JPK w przypadku standardowej procedury celnej

  2018.07.18

  Jakiego kontrahenta i jaki dokument należy wykazać w rejestrze VAT i w ewidencji JPK w przypadku importu towarów? Spółka nie korzysta z uproszczonej procedury celnej, płaci wartość należności wynikającej z długu celnego na konto urzędu na podstawie dokumentu PZC wystawionego przez agencję celną.

  ...»

 • Jak zaewidencjonować w pkpir usługę nabytą od podwykonawcy

  2018.07.17

  Jestem grafikiem. Projektuję strony internetowe. Prowadzę pkpir. Z uwagi na dużą ilość pracy skorzystałem pod koniec czerwca 2018 r. z usług podwykonawcy (też grafika), który pomógł mi wykonać jedno ze zleceń. W której kolumnie pkpir mam zaksięgować otrzymaną od niego fakturę?

  ...»

 • Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od usług najmu

  2018.07.17

  Proszę o informację kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku świadczenia usług najmu samochodów. Firma zajmuje się wynajmem samochodów zarówno osobom fizycznym, jak i firmom. W przypadku firm obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później niż z upływem terminu płatności. Natomiast otrzymanie zaliczki nie powoduje powstania obowiązku podatkowego.

  1. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku najmu samochodów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności, którym nie wystawiamy faktur? Czy w tym przypadku obowiązek podatkowy powstaje w terminie płatności?
  2. Czy jeżeli w umowie zawarto zapis o terminie płatności zaliczki, to wpłata zaliczki spowoduje powstanie obowiązku podatkowego?
  3. Co w sytuacji, gdy na fakturze zaliczkowej napiszemy, że faktura jest płatna w terminie 14 dni od dnia jej wystawienia?
  ...»

 • Czy postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości stanowi wystarczający dowód aby uznać za koszt odpis aktualizujący

  2018.07.16

  Mam niezapłacone należności z 2017 r. Aby uniknąć kosztów sądowych, nie skierowałem sprawy do sądu. Niedawno otrzymałem wezwanie do zgłoszenia wierzytelności wobec upadłego dłużnika. Zamierzam zgłosić swoją należność. Czy postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości jest wystarczającym dowodem do zaliczenia w koszty uzyskania przychodu odpisu aktualizującego? Czy taka należność się przedawni? Co wtedy z odpisem aktualizującym?

  ...»

 • Czy przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów wydatki poniesione na swoją operację

  2018.07.13

  W związku z postępującą niepełnosprawnością ruchową przedsiębiorca został zmuszony do poddania się operacji stawu biodrowego (wstawienie endoprotezy stawu biodrowego) na własny koszt. Okres oczekiwania na taką operację z NFZ wynosi 2-3 lata. Bez tej operacji nie byłby w stanie się poruszać i wykonywać podstawowych czynności życiowych, a co za tym idzie, dalej prowadzić działalności gospodarczej. Czy wydatki związane z tą operacją przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

  ...»

 • Czy przychody z dzierżawy gruntów rolnych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych

  2018.07.13

  Spółka z o.o. prowadzi m.in. działalność rolniczą na posiadanych gruntach. Spółka uzyskuje również przychody z dzierżawy rolnikom gruntów rolnych, na których prowadzona jest działalność rolnicza. Czy przychody, jakie tu uzyskujemy, powinny być opodatkowane podatkiem dochodowym?

  ...»

 • W jaki sposób refakturować nakłady poniesione na inwestycję

  2018.07.12

  Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawarła umowę na wynajem lokalu gastronomicznego w czerwcu. W lipcu dokonała (odpłatnej) cesji umowy na spółkę .W tym lokalu dokonała inwestycji w obcy środek trwały celem dostosowania do swoich potrzeb. Faktury wykonawców usług remontowych są wystawione na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. W jaki sposób przenieść poniesione koszty na spółkę? Czy wystawienie refaktur przez osobę fizyczną na spółkę będzie prawidłowe?

  ...»

 • Jak udokumentować rekompensatę z tytułu wzrostu cen materiałów

  2018.07.12

  Zawarliśmy z naszym długoletnim odbiorcą umowę, że będziemy dostarczać mu nadal nasze wyroby. Ustaliliśmy ceny tych wyrobów, które miały obowiązywać przez cały rok. Okazało się jednak, że materiały, które kupujemy do wytworzenia wyrobów, dość mocno zdrożały, co zmieniło istotnie przygotowane przez nas wcześniej kalkulacje. Zaczęliśmy negocjować z naszym odbiorcą, by w jakiś sposób zrekompensował nam straty. W wyniku negocjacji nasz odbiorca udzielił nam ,,rekompensaty mającej na celu złagodzenie wzrostu cen materiałów za kilka miesięcy, tzw. malus letter w wysokości określonej kwoty (i tu tę kwotę podał)”. Na tę okoliczność mamy wystawić dokument. Czy w tej sytuacji należało wystawić fakturę korygującą z VAT (może zbiorczą)? Kwotę rekompensaty potraktować jako brutto czy netto? A może w tej sytuacji wystarczy nota księgowa? Jaka powinna być data tej operacji gospodarczej? Czy powinna to być data otrzymania pisma o przyznaniu rekompensaty?

  ...»

Tematy tygodnia

Jakie kary grożą za naruszenie obowiązków nałożonych ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

2018-07-16

13 lipca 2018 r. wchodzi w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ustawa wprowadza odmienne niż dotychczas zasady nakładania kar za naruszenia przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. W artykule przedstawiamy, jakie wprowadzono rodzaje kar, ile wynosi maksymalny limit kar pieniężnych i sankcji karnych oraz jakie naruszenia przepisów są zagrożone karami.

...»

Wszystkie tematy ...»