Środa, 19.09.2018

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Podatki

Podatki w IPP24

Nowe artykuły

 • Czy odbiór faktury korygującej można potwierdzić e-mailem

  2018.09.19

  Wystawiliśmy fakturę korygującą sprzedaż. W jaki sposób można uzyskać potwierdzenie jej odbioru przez nabywcę. Czy wystarczy e-mail potwierdzający otrzymanie faktury korygującej?

  ...»

 • Czy można opodatkować ryczałtem usługi nauki pilotażu

  2018.09.18

  Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług pilotowania statków powietrznych jako pilot samolotu (PKWiU 52.23) opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zakres świadczonych usług chciałby rozszerzyć o usługi szkoleniowe wykonywane dla ośrodków szkolenia lotniczego, które to ośrodki pozwalają uzyskać zawodowe certyfikaty (PKWiU 85.53.12). Usługi te będą polegały na szkoleniu teoretycznym, symulatorowym i praktycznym pilotażu samolotów, które będą rozliczane godzinowo. Czy w przypadku rozszerzenia działalności o świadczenie usług nauki pilotażu dla ośrodków szkolenia lotniczego przedsiębiorca może nadal korzystać z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

  ...»

 • Kiedy ująć w pkpir fakturę korygującą dotyczącą zwrotu programu komputerowego

  2018.09.17

  Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą. Rozliczam się na pkpir. 29 czerwca 2018 r. kupiłam oprogramowanie do komputera (Office, Windows i antywirus). Okazało się, że programu Windows nie potrzebuję. Dokonałam jego zwrotu do sklepu. Sklep wystawił fakturę korygującą - data zakończenia dostawy to 30 czerwca 2018 r., data wystawienia faktury korygującej to 2 lipca 2018 r. - w tym dniu fakturę korygującą otrzymałam. W jakim miesiącu należało ująć fakturę korygującą w pkpir?

  ...»

Wszystkie artykuły

 • Czy obciążenie kosztami ubezpieczenia budowy podlega opodatkowaniu VAT

  2018.09.17

  W ramach prowadzonej działalności zajmuję się wykonywaniem usług budowlanych. Przy wykonywaniu tych usług występuję w charakterze generalnego wykonawcy. Zawarte z podwykonawcami umowy na roboty budowlane zawierają m.in. regulacje w zakresie partycypacji przez tychże podwykonawców w kosztach ubezpieczenia budowy jako całości. Ubezpieczenie jest na moją firmę. Czy operacja polegająca na przeniesieniu odpowiedniej kwoty kosztów ubezpieczenia budowy stanowi odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT?

  ...»

 • Czy można odliczyć VAT od wydatków na media w przypadku nieruchomości czasowo niewynajmowanych

  2018.09.14

  Spółka (podatnik VAT czynny) posiada nieruchomości komercyjne (lokale, pomieszczenia), które wynajmuje, stosując podstawową stawkę podatku VAT. Na najemców refakturowane są media (m.in. woda, prąd, gaz). W toku działalności gospodarczej zdarzają się sytuacje, w których część nieruchomości okresowo nie jest wynajmowana (zazwyczaj jest to okres pomiędzy rozwiązaniem jednej umowy najmu a zawiązaniem drugiej dla danej nieruchomości). Czy w okresach, gdy taka nieruchomość nie jest okresowo wynajmowana (poszukiwany jest nowy najemca), Spółka może odliczać podatek naliczony od towarów i usług nabywanych na potrzeby tych nieruchomości?

  ...»

 • Czy zadośćuczynienie wypłacone z tytułu mobbingu jest przychodem ze stosunku pracy

  2018.09.14

  Spółka na podstawie wyroku sądowego wypłaciła byłemu pracownikowi zadośćuczynienie z tytułu mobbingu. Czy zadośćuczynienie to stanowi przychód ze stosunku pracy?

  ...»

 • Czy można odliczyć VAT od wydatków na alkohol przeznaczony na prezenty dla kontrahentów

  2018.09.13

  Nasza firma w celu polepszenia kontaktów z klientami dokonuje wydatków związanych z reprezentacją. W jej ramach zakupujemy alkohol przeznaczony do wręczenia kontrahentom. Czy możemy odliczyć podatek VAT od takich zakupów? Czy przekazanie będzie podlegało opodatkowaniu?

  ...»

 • Czy wydatki na uporządkowanie działki pod budowę środka trwałego mogą być jednorazowo zaliczone w koszty?

  2018.09.13

  Podatnik ma zamiar wybudować halę fabryczną. Działka, na której ma ona powstać, wymaga dużych nakładów na jej uporządkowanie. Jak je rozliczyć podatkowo?

  ...»

 • Czy przekazanie pakietów medycznych jest opodatkowane VAT

  2018.09.12

  Nasza firma jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym w Polsce. W celu zwiększenia motywacji i zaangażowania pracowników nabywamy od podmiotu trzeciego i przekazujemy swoim pracownikom pakiety medyczne. Pakiety są przekazywane pracownikom nieodpłatnie, ale pracownicy mają doliczoną do przychodu ze stosunku pracy ich wartość. Zakres świadczeń zdrowotnych, których dotyczą pakiety, zawiera w sobie świadczenia z zakresu medycyny pracy oraz świadczenia spoza tego zakresu, w tym świadczenia wykonywane przez lekarzy i lekarzy dentystów. Na fakturze dokumentującej zakup pakietów stosowane jest zwolnienie. Czy przekazanie pakietów medycznych podlega opodatkowaniu?

  ...»

 • Czy przesłanie faktury w formacie PDF na wskazany adres e-mail można uznać za wydanie faktury

  2018.09.12

  W przypadku płatności za pomocą aplikacji mobilnych ze smartfonu Spółka wprowadziła regulamin, zgodnie z którym klient indywidualny, instalując te aplikacje, wyraża żądanie i zgodę na przesyłanie faktur elektronicznych w formacie PDF na wskazany przez niego adres. W tym przypadku klientowi będzie wydawana jedynie faktura, oryginał i kopia paragonu pozostaną w Spółce. Czy przesyłanie faktury w formacie PDF (faktura elektroniczna) na adres podany przez nabywcę, który, akceptując regulamin, wyrazi żądanie i zgodę na przesyłanie tych faktur, spełnia przesłankę wydania faktury nabywcy?

  ...»

 • Czy można zastosować 0% stawkę VAT do WDT na rzecz kontrahenta, który został zarejestrowany po dokonaniu dostawy

  2018.09.11

  Spółka (zarejestrowany podatnik VAT czynny i zarejestrowany podatnik VAT UE) dokonała 6 sierpnia 2018 r. dostawy towarów na rzecz kontrahenta holenderskiego. Transakcja została udokumentowana fakturą z 8 sierpnia 2018 r. Z posiadanych przez Spółkę informacji wynika, iż na dzień 8 sierpnia 2018 r. holenderski kontrahent nie figurował w rejestrze VIES jako zarejestrowany podatnik VAT UE (pojawił się w nim dopiero 15 sierpnia 2018 r.). Czy można zastosować do WDT zerową stawkę podatku VAT, skoro kontrahent został zarejestrowany jako podatnik VAT UE już po dokonaniu dostawy i wystawieniu faktury?

  ...»

 • Kiedy wydatki na noclegi dla pracowników delegowanych do pracy w innej miejscowości mogą korzystać ze zwolnienia podatkowego?

  2018.09.11

  Podatnik chce wysłać pracowników na budowę w innej miejscowości. Jak rozliczyć wydatki na noclegi pracowników?

  ...»

 • W jaki sposób udowodnić używanie środka trwałego przez 6 miesięcy przed nabyciem

  2018.09.10

  Kupiłem używaną maszynę. Rok produkcji 1980. Firma, od której ją nabyłem, nie napisze mi oświadczenia, że była używana, ponieważ jest firmą handlową (pośrednikiem), a maszynę kupili od syndyka, który też nie chce mi wydać takiego oświadczenia. Firma, która tej maszyny używała, już nie istnieje. Jaki dokument może zastąpić ww. oświadczenie, abym mógł skorzystać z amortyzacji indywidualnej na podstawie art. 22j updof? Mam sporo instrukcji, dokumentacji technicznej od tej maszyny, czy to wystarczy?

  ...»

Tematy tygodnia

Ulga badawczo-rozwojowa - podatkowa zachęta do prowadzenia działalności innowacyjnej

2018-09-17

Przepisy prawa podatkowego określają wiele zachęt dla podatników prowadzących działalność innowacyjną. Przede wszystkim podatnicy tacy mogą korzystać z ulgi badawczo-rozwojowej, a podatnicy o statusie centrum badawczo-rozwojowego - również ze zwolnień od podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego. W publikacji przedstawiamy, kto ma prawo do wymienionych ulg i na czym one polegają.

...»

Wszystkie tematy ...»