Poniedziałek, 27.05.2019

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Podatki

Podatki w IPP24

Nowe artykuły

 • Czy do dostawy materiałów z rozbiórki ma zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia

  2019.05.27

  Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie wykonywania prac rozbiórkowych. Podpisałem kontrakt na rozbiórkę budynku. Do moich obowiązków oprócz rozbiórki należy wywóz oraz właściwa utylizacja odpadów. Cześć odpadów porozbiórkowych mogę odsprzedać. Kontrakt zawiera następujący zapis: ,,Wykonawca robót rozbiórkowych odkupi od Zamawiającego materiały z rozbiórki nadające się do powtórnego wykorzystania i recyklingu za ryczałtową kwotę w wysokości 10 000 zł + należny 23% VAT”. Z wywiezionych odpadów, po ich posegregowaniu, oczyszczeniu i rozkruszeniu sporej części betonowych pozostałości udało się wyodrębnić (odzyskać) złom stalowy. Odsprzedałem go przedsiębiorstwu zajmującemu się skupem - zastosowałem procedurę odwrotnego obciążenia. Czy zakup materiałów z rozbiórki za ryczałtową kwotę określoną w wartości netto + należny 23-procentowy podatek jest postępowaniem prawidłowym?

  ...»

 • Czy przeniesienie nieruchomości z działalności żony do działalności męża podlega VAT

  2019.05.27

  Klienci mojego biura rachunkowego (małżeństwo) prowadzą osobne działalności gospodarcze (jako osoby fizyczne) i oboje są podatnikami VAT. Obejmuje ich wspólność majątkowa małżeńska. Czy przeniesienie nieruchomości z działalności żony do działalności męża podlega VAT?

  ...»

 • Czy nabycie usługi parkingowej stanowi import usług

  2019.05.24

  Przedsiębiorca zarejestrowany jako czynny podatnik VAT podczas podróży służbowej do Niemiec poniósł opłatę parkingową. Czy w związku z otrzymaną faktury za usługę (z naliczonym niemieckim VAT) podatnik powinien rozpoznać import usług?

  ...»

Wszystkie artykuły

 • Jak ma rozliczyć VAT polski podatnik, gdy wykonuje usługi budowlane w innym kraju UE dla polskiego podatnika

  2019.05.24

  Świadczę usługi budowlane dla polskiej firmy w Szwecji jako podwykonawca. Czy składam tylko deklarację VAT-7 i wykazuję transakcję w rubryce ,,świadczenie usług poza terytorium kraju”, czy także uwzględniam ją w VAT-27?

  ...»

 • Jak rozliczyć odszkodowanie z tytułu szkody całkowitej samochodu przekazane przez leasingodawcę

  2019.05.23

  Prowadzę działalność gospodarczą. Nie jestem czynnym podatnikiem VAT. W grudniu 2017 r. zawarłam umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego. Niestety pod koniec grudnia 2018 r. nastąpiła szkoda całkowita pojazdu. W 2019 r. została zakończona procedura likwidacji szkody oraz zakończenia umowy leasingowej. Firma ubezpieczeniowa wypłaciła odszkodowanie leasingodawcy, który w związku z zakończeniem umowy leasingowej przesłał mi jako leasingobiorcy kwotę, która stanowiła w zasadzie równowartość wypłaconego odszkodowania. Potrącone zostały jedynie koszty za czas, kiedy samochód stał na parkingu do czasu zakończenia likwidacji szkody oraz - zgodnie z umową leasingową - 1% wartości odszkodowania. Jak powinnam rozliczyć otrzymane pieniądze?

  ...»

 • Czy wartość szczepień przeciwko chorobom tropikalnym należy doliczyć do przychodów pracownika

  2019.05.23

  Zamierzam wysłać trzech pracowników w podróż służbową do Wietnamu. Przed wyjazdem do tego kraju jest zalecane wykonanie szczepień przeciwko chorobom tropikalnym, takim jak m.in. dur brzuszny. W związku z tym zdecydowałem się sfinansować pracownikom niezbędne szczepienia. Czy wartość szczepień powinienem doliczyć do ich przychodu ze stosunku pracy?

  ...»

 • Jaką stawką ryczałtu opodatkować sprzedaż własnoręcznie wytwarzanych wyrobów z drewna

  2019.05.22

  Zamierzam otworzyć działalność gospodarczą, z której przychody będą opodatkowane ryczałtem. Działalność będzie polegać na własnoręcznym wytwarzaniu wyrobów z drewna i sprzedaży ich głównie osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczych. Jaką stawkę ryczałtu powinnam zastosować? Czy będę musiała prowadzić ewidencję za pomocą kasy fiskalnej?

  ...»

 • Czy zawsze zwrot kosztów z tytułu używania przez pracownika własnego pojazdu dla potrzeb pracodawcy jest zwolniony z PIT

  2019.05.22

  Zajmujemy się świadczeniem usług hydraulicznych i elektrycznych. Pracownicy jako miejsce wykonywania pracy mają wskazany obszar Warszawy. Przemieszczają się po mieście samochodami osobowymi stanowiącymi ich własność. Pracownicy ci zawarli umowę na wykorzystywanie prywatnego samochodu do celów służbowych. Przebieg pojazdu jest udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu prowadzonej przez pracownika. Pracownikom nie jest wypłacany ryczałt pieniężny za jazdy lokalne. Otrzymują natomiast zwrot kosztów z tytułu używania prywatnych samochodów dla potrzeb zakładu pracy na podstawie art. 34a ust. 1 ustawy o transporcie drogowym oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Czy otrzymany zwrot kosztów jest zwolniony z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23b updof?

  ...»

 • Czy urząd skarbowy może zakwestionować rozliczanie w kosztach dwóch samochodów w jednoosobowej firmie

  2019.05.21

  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Nie zatrudniam nikogo. Do tej pory używałem jeden samochód osobowy, który amortyzuję. Do końca okresu amortyzacji pozostały dwa lata. Od lipca chciałbym wziąć w leasing operacyjny drugi samochód. Również ten samochód będę wykorzystywał w prowadzonej działalności. Chciałbym rozliczać w kosztach wydatki związane z leasingiem tego drugiego samochodu. Czy w takim przypadku mogę nadal amortyzować samochód, który do tej pory używałem w działalności oraz rozliczać wydatki związane z jego eksploatacją w kosztach?

  ...»

 • Jak rozliczyć w pkpir przekazanie towaru handlowego na rzecz pracownika

  2019.05.21

  Przekazałem pracownikowi drukarkę na jego cele osobiste. Drukarka ta została wcześniej zaliczona przeze mnie do towarów handlowych i wpisana w kolumnie 10 pkpir. W jaki sposób powinienem rozliczyć takie przekazanie w pkpir?

  ...»

 • Czy trzeba składać informacje podsumowujące, gdy nie mamy VAT UE kontrahenta

  2019.05.20

  Prowadzę sklep ze sprzętem elektronicznym, który sprowadzam z Chin. Chiński kontrahent jest odpowiedzialny za dostarczenie towaru na wskazany adres na terytorium Polski. W momencie dostarczenia towaru następuje przeniesienie na mnie prawa do dysponowania towarem. Zamówiony towar trafia uprzednio do któregoś z krajów Unii Europejskiej (UE), gdzie jest przepakowywany do mniejszych paczek. Otrzymuję zamówiony towar w paczkach nadanych do Polski z terytorium innego kraju UE, nie zaś bezpośrednio z Chin, o czym świadczy adres nadania paczek. Za pośrednictwem firm kurierskich towar jest rozsyłany do nabywców. Czy mam rozliczać WNT i składać informację podsumowującą? Chiński dostawca nie ma VAT UE.

  ...»

 • Czy pracownik biorący udział w imprezie grillowej zorganizowanej przez pracodawcę osiąga przychód ze stosunku pracy?

  2019.05.20

  Czy pracownik biorący udział w imprezie grillowej zorganizowanej przez pracodawcę osiąga przychód ze stosunku pracy?

  ...»

 • Jak dokonać korekty WNT, gdy zaniżono VAT należny

  2019.05.17

  W listopadzie 2018 r. spółka otrzymała fakturę od kontrahenta unijnego na zakup sprzętu w ramach WNT, który miał miejsce 15 listopada. W deklaracji za listopad 2018 r. spółka złożyła deklaracje VAT-UE oraz VAT-7 uwzględniającą podatek należny i naliczony od tej transakcji. Pracownik popełnił jednak błąd i zaniżył podstawę opodatkowania, a tym samym VAT należny i naliczony. Błąd został zauważony dopiero teraz. Czy korygując deklarację za listopad, można zwiększyć zarówno VAT należny, jak i VAT naliczony? Minęło już 3 miesiące.

  ...»

Tematy tygodnia

Kasy online – zasady ewidencjonowania według nowych przepisów

2019-05-27

Od 1 maja 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących. Zostało ono wydane w związku z wprowadzeniem kas online. Mają one stopniowo zastępować dotychczas stosowane kasy - z papierowym i elektronicznym zapisem kopii. W artykule przedstawiamy regulacje nowego rozporządzenia określającego m.in. sposób prowadzenia ewidencji, terminy zgłoszeń kas czy też terminy obowiązkowych przeglądów technicznych. Zwrócimy także szczególną uwagę na obowiązki podatników rejestrujących sprzedaż w kasach fiskalnych.

...»

Wszystkie tematy ...»