Czwartek, 21.11.2019

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Podatki

Podatki w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Kiedy zaliczyć do kosztów podatkowych odsetki z tytułu umowy pożyczki zaciągniętej na nabycie udziałów

  2019.11.20

  X Spółka z o.o. planuje przeprowadzenie transakcji nabycia 100% udziałów w niepowiązanej Y Spółce z o.o. Z uwagi na zbliżony przedmiot działalności obu Spółek, w związku z transakcją spodziewane jest osiągnięcie przez Spółkę X wielu korzyści ekonomicznych, co będzie się przekładać na uzyskiwanie przez Spółkę przychodów. Nabycie udziałów Spółki Y może skutkować uzyskiwaniem przez Spółkę X przychodów z tytułu dywidend. Zakup udziałów zostanie sfinansowany przez Spółkę X z zaciągniętej pożyczki lub kredytu bankowego. Czy koszty odsetek z tytułu pożyczki będą stanowiły koszt uzyskania przychodu Spółki? Jeśli tak, to w jakim momencie?

  ...»

 • Jak rozliczyć import usług w przypadku płatności przed wykonaniem usługi

  2019.11.19

  Spółka otrzymuje cyklicznie od kilku lat faktury od zagranicznego kontrahenta za nabycie licencji. Przykładowo we wrześniu 2019 r. spółka otrzymała fakturę wystawioną 24 września 2019 r. za licencję na okres od 7 stycznia 2020 r. do 7 stycznia 2021 r. Zapłata za fakturę nastąpiła 4 października 2019 r. Czy spółka prawidłowo wykazała podatek należny i naliczony we wrześniu 2019 r.?

  ...»

 • Jak rozliczyć sprzedaż zagranicznemu podatnikowi opon do samochodów użytkowanych w Polsce wraz z ich wymianą

  2019.11.19

  Prowadzimy warsztaty samochodowe. Zajmujemy się także sprzedażą opon oraz świadczymy usługi w zakresie ich wymiany i wyważania. Podpisaliśmy umowę z podatnikiem słowackim, że wymienimy zakupione od nas opony w 10 samochodach, które należą do jego firmy, a które są użytkowane przez pracowników w Polsce. Jaką stawką VAT powinniśmy opodatkować sprzedaż słowackiemu podatnikowi opon, które jednocześnie zamontowaliśmy w jego samochodach? Czy zobowiązanym do rozliczenia podatku będzie podatnik słowacki? Czy transakcja będzie objęta split payment?

  ...»

 • Czy od płatności z tytułu wynajmu przekraczających 2 mln zł należy bezwzględnie pobierać podatek u źródła

  2019.11.18

  W 2019 r. polska spółka zapłaci ponad 2 mln zł za wynajem środków transportu od francuskiej spółki matki. Dotychczas polska spółka była zwolniona z poboru podatku u źródła od tych przychodów ze względu na zwolnienie określone w art. 21 ust. 3 updop. Czy w związku z wejściem w życie art. 26 ust. 2e updop spółka ma obowiązek pobierać podatek u źródła od tych przychodów?

  ...»

 • Jak rozliczyć dotację otrzymaną z gminy

  2019.11.18

  Spółka z o.o. jest właścicielem budynku na obrzeżach dużego miasta wojewódzkiego. Ponieważ w tym rejonie rośnie zapotrzebowanie na usługi prywatnej edukacji przedszkolnej, Spółka zamierza rozszerzyć działalność i w części budynku otworzyć przedszkole językowe. W związku z tym stara się o uzyskanie z gminy dotacji na zaopatrzenie placówki w niezbędne środki trwałe, w tym wyposażenie kuchni (zmywarko-wyparzarkę, kuchnię gastronomiczną i lodówkę) oraz rzutniki, komputery i telewizor, które będą wykorzystywane podczas prowadzenia zajęć. Czy uzyskana dotacja będzie stanowiła przychód podatkowy oraz czy odpisy amortyzacyjne od środków trwałych, których zakup zostanie sfinansowany z dotacji, będą kosztem podatkowym Spółki?

  ...»

 • Jak korygować paragony błędnie wystawione bez VAT

  2019.11.15

  Chciałabym zapytać, co mam zrobić z paragonami wystawionymi błędnie bez VAT. Czy mam wystawić nowe paragony z tamtą sprzedażą, ale już ze stawką VAT, a te uznać za błędne?

  ...»

 • Kiedy można złożyć wniosek o zwrot VAT zapłaconego od importu towarów

  2019.11.15

  Dotychczas VAT naliczony przy imporcie towarów z Chin pomniejszaliśmy, odliczając VAT wynikający ze sprzedaży. Według naszego radcy eksport towaru (powrót) do Chin nie mógł być powodem do wnioskowania o zwrot VAT, który opłaciliśmy przy imporcie właśnie ze względu na jego odliczanie. Czy w tej kwestii zaszła jakaś zmiana? Czy w takiej sytuacji można wnioskować o zwrot VAT?

  ...»

 • Czy zajęcie sportowo-rekreacyjne należy ewidencjonować na kasie fiskalnej

  2019.11.14

  Czynny podatnik VAT rozszerzył działalność o prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych (PKD 85.51.1) na rzecz osób fizycznych. Czy przychody należy ewidencjonować na kasie fiskalnej zainstalowanej w miejscu świadczenia usługi (wynajęta hala sportowa) w miejscowości innej niż siedziba firmy? Czy można stosować zwolnienie z VAT? Czy zmienią się przepisy w tym zakresie?

  ...»

 • Jak rozliczać faktury za usługi budowlane w okresie przejściowym

  2019.11.14

  Faktura za usługi budowlane została wystawiona w listopadzie 2019 r. Roboty były wykonane w październiku. Czy w takim przypadku wystawiamy fakturę z odwrotnym obciążeniem czy split payment? Czy możemy zapłacić za kilka faktur jednym przelewem, jeśli dokładnie opiszemy, za jakie faktury płacimy?

  ...»

 • Jak rozliczyć najem krótkoterminowy

  2019.11.13

  Spółka przeznaczyła jedno mieszkanie w budynku mieszkalnym na wynajem i czerpie z tego korzyści w ramach działalności gospodarczej. Czy w tym zakresie przewidziane są zmiany?

  1. Spółka wynajmuje krótkoterminowo mieszkanie w budynku mieszkalnym osobom fizycznym i wystawia faktury (mieszkanie jest sprzedawane najczęściej przez booking). Czy faktura na osobę fizyczną ze stawką 8% jest prawidłowa?

  2. Obecnie mieszkanie wynajmuje osoba fizyczna, jednak prosiła o wystawienie faktury na fundację ze względu na to, że właśnie fundacja opłaci pobyt ojca z dzieckiem niepełnosprawnym. Czy tu również należy zastosować stawkę VAT 8%?

  3. Z jaką stawką powinna być wystawiona faktura w przypadku wynajmu takiego mieszkania dla przedsiębiorcy, który zakwateruje tam swoich pracowników?

  ...»

Tematy tygodnia

Jak przygotować zawiadomienie o nałożeniu na pracownika kary porządkowej

2019-11-18

Pracodawca ma prawo nałożyć na pracownika karę porządkową. Może to być kara upomnienia, nagany lub kara pieniężna. O zastosowanej karze pracodawca powinien zawiadomić pracownika na piśmie. W zawiadomieniu trzeba wskazać rodzaj naruszenia, datę dopuszczenia się naruszenia przez pracownika oraz poinformować go o prawie złożenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia.

...»

Wszystkie tematy ...»