Sobota, 28.03.2020

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Podatki

Podatki w IPP24

Nowe artykuły

 • Jak prawidłowo udokumentować przyjęcie zwrotu towaru, aby obniżyć podstawę opodatkowania

  2020.03.27

  Spółka prowadzi sprzedaż detaliczną na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, co ewidencjonuje za pomocą kas fiskalnych. Przyjmuje zwroty sprzedaży detalicznej i uznaje reklamacje. Jakie elementy musi zawierać protokół zwrotu, aby można było obniżyć podstawę opodatkowania VAT?

  ...»

 • Jak dokumentować straty poniesione w czasie włamania

  2020.03.27

  Podatnik prowadzi sklep, do którego było włamanie, i w konsekwencji wiele towarów zostało skradzionych, a niektóre zniszczone przez złodziei. Jak podatnik ma udokumentować tak poniesione straty?

  ...»

 • Jaką stawkę VAT stosować do produktów sprzedawanych w cukierni

  2020.03.26

  Planowana działalność gospodarcza to dietetyczna cukiernia serwującą różnego rodzaju ciasta i batony typu fit - bez dodatku cukru oraz bez glutenu. Kawiarnia działa w oparciu o franczyzę, która udostępniła nam przepisy na wszystkie wyroby cukiernicze - ciasta, babeczki i batony.

  Cukiernia będzie się zajmować produkcją i sprzedażą następujących produktów:

  • ciasta,
  • torty,
  • batony,
  • pączki/donaty,
  • rogale,
  • muffinki/ciastka,
  • czekoladki pakowane do pudełeczek,
  • koktajle,
  • kawa (wersje z mlekiem, bez mleka, z dodatkiem chai),
  • herbata,
  • soki wyciskane, koktajle owocowe.

  Gotowe produkty firm trzecich:

  • masło orzechowe (z różnych orzechów),
  • soki w butelce,
  • woda w butelce (gazowana, niegazowana),
  • erytrol.

  Sprzedaż rozpoczęła się w połowie lutego 2020 r.

  Produkty mogą być zarówno serwowane na miejscu, jak i pakowane na wynos.

  Kawiarnia oferuje żywność dietetyczną, bez dodatku cukru.

  Czy rozgraniczać sprzedaż na miejscu ze stawką 8% i dostawę towaru na wynos 5%?

  ...»

Wszystkie artykuły

 • Czy opłata skarbowa od zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami może być kosztem uzyskania przychodów

  2020.03.26

  Jeden z kontrahentów podatnika zażądał uzupełnienia dokumentacji dotyczącej negocjowanej transakcji o zaświadczenie, że potencjalny wykonawca usługi nie zalega z podatkami. Czy można taką opłatę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

  ...»

 • Jak rozliczyć VAT od usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

  2020.03.25

  Agencja nieruchomości (podatnik VAT czynny) świadczy w kraju usługi pośrednictwa nieruchomościami. Między innymi są to usługi pośrednictwa w zakupie lub sprzedaży nieruchomości. Klientami są zarówno sprzedawcy nieruchomości, jak i podmioty chcące nabyć mieszkanie. Zdarza się, że Agencja otrzymuje wynagrodzenie od obu stron umowy (z każdą ze stron ma podpisaną w tym przypadku odrębną umowę). Wynagrodzenie ma postać prowizyjną i waha się od 1,5% do 3,5% ceny brutto, za jaką zostanie sprzedana nieruchomość. Nieruchomości, w których kupnie/sprzedaży Agencja pośredniczy są objęte podatkiem VAT (dostawy według stawki 23 % lub 8% albo zwolnione z podatku VAT) oraz nie podlegają podatkowi VAT (sprzedaż przez osoby indywidualne). Usługi są świadczone głównie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, ale czasami klientami są także firmy. Jak Agencja powinna rozliczyć podatek VAT od swych usług pośrednictwa w kupnie/sprzedaży nieruchomości? Czasami zdarza się, że dodatkowo pośredniczy w udzieleniu kredytu kupującemu na zakup nieruchomości, w tym przypadku otrzymuje wynagrodzenie od banku udzielającego kredytu. Jakie skutki podatkowe są z tym związane?

  ...»

 • Czy podlega PIT odszkodowanie otrzymane za wywłaszczenie nieruchomości pod drogę gminą

  2020.03.25

  Spółka cywilna, zarejestrowany podatnik VAT, prowadzi działalność w zakresie sprzedaży niezabudowanych działek budowlanych. Otrzymała z urzędu miasta odszkodowanie za nieruchomość przeznaczoną pod pas drogi gminnej, która z mocy prawa stała się własnością gminy (na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami). Czy otrzymane odszkodowanie podlega opodatkowaniu PIT po stronie wspólników spółki?

  ...»

 • Czy wymiana oświetlenia na LED stanowi ulepszenie środka trwałego

  2020.03.24

  Spółka z o.o. w ramach wdrożonego systemu zarządzania energią ISO 50001 zidentyfikowała oświetlenie jako jeden z obszarów poprawy efektywności energetycznej obiektów budowlanych na jej terenie. W konsekwencji dokonała zakupu lamp LED.

  Spółka zdemontowała sprawne i działające lampy świetlówkowe, które poddane zostały utylizacji. Następnie dokonane zostały zmiany połączeń w istniejących obwodach opraw oświetleniowych trwale połączonych z obiektami budowlanymi. Ze względu na obniżenie kosztu, estetykę oraz czas wykonania, elementy starych lamp nie zostaną zdemontowane, ale zostaną pominięte w zmodyfikowanym układzie zasilania dla lamp LED. Wartość nakładów przekroczy 10 000 zł. Czy te wydatki stanowią dla spółki wydatki na ulepszenie środków trwałych?

  ...»

 • Kiedy ma zastosowanie zwolnienie z obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej dla transakcji z podmiotem powiązanym

  2020.03.24

  Spółka prowadzi transakcje z polskimi podmiotami powiązanymi. Zarówno ona, jak i podmioty powiązane, nie korzystają ze zwolnień podatkowych. Przy tym spółka i podmioty z nią powiązane osiągają dochód z zysków kapitałowych oraz dochody z innych źródeł przychodów. Jak traktować podatkowo sytuacje, w których strony transakcji wykazują w jednym ze źródeł dochód, a w drugim - stratę? Czy transakcja między takimi podmiotami będzie mogła korzystać ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 1 updop?

  ...»

 • Jak zaewidencjonować w pkpir zmianę przeznaczenia towarów handlowych

  2020.03.23

  Zamierzam przekazać jeden z towarów handlowych do celów demonstracyjnych. Jak udokumentować takie przekazanie w pkpir?

  ...»

 • Jak rozliczyć podatkowo dofinansowanie spółki poprzez umorzenie udziałów

  2020.03.23

  Spółka z o.o. (spółka matka) jest zobowiązana do zapłaty zarówno zaległych należności handlowych, jak i zaległego podatku w dużej wysokości. Nie posiada gotówki na zapłatę zaległości i nie jest w stanie uzyskać odpowiedniego kredytu bankowego. Jednakże aktywa spółki składają się z udziałów posiadanych w innej spółce z o.o. (spółce córce). Spółka matka jest właścicielem udziałów w spółce córce ponad dwa lata. Nominalna wartość udziałów jest niewielka, ale ich wartość rynkowa jest znaczna. Spółka córka posiada duży zasób gotówki, ale nie planuje udzielenia pożyczki spółce matce. Spółka matka chciałaby uzyskać gotówkę z umorzenia udziałów w swojej spółce córce. W 2017 r. spółka ta, będąc w podobnej sytuacji, dokonała umorzenia przymusowego udziałów, który w tamtym czasie był rozwiązaniem efektywnym podatkowo. Czy w dalszym ciągu umorzenie przymusowe udziałów w spółce córce jest korzystnym podatkowo sposobem dofinansowania spółki matki?

  ...»

 • Podzielona płatność – zagrożenia związane z podziałem transakcji na dwie faktury

  2020.03.20

  Jednostka wystawia faktury opiewające na kwoty powyżej 15 000 zł, na których znajdują się towary objęte obowiązkiem podzielonej płatności. Czy można bez konsekwencji dzielić sprzedaż na dwie faktury - towarów bez obowiązku podzielonej płatności i objętych tym obowiązkiem, tak aby ogólna kwota nie przekraczała 15 000 zł i aby można było uniknąć obowiązku stosowania split payment?

  ...»

 • Wymiana modułu kasy fiskalnej a termin przeglądu technicznego

  2020.03.20

  Jednostka dokonała wymiany modułu fiskalnego w kasie użytkowanej na basenie. Mamy wątpliwości, w jakim terminie należy w tym przypadku przeprowadzić kolejny przegląd techniczny kasy - w okresie 2 lat licząc od ponownej fiskalizacji kasy po wymianie modułu, czy też w okresie nieprzekraczającym 2 lat od ostatnio przeprowadzonego przeglądu technicznego dokonanego przed jego wymianą?

  ...»

 • Czy wydatek na rejestrację auta będącego środkiem trwałym kwalifikuje się bezpośrednio w koszty działania firmy?

  2020.03.19

  W jaki sposób kwalifikować wydatek związany z opłatą rejestracyjną auta uznanego przez firmę za środek trwały? Czy można go zaliczyć bezpośrednio w koszty?

  ...»

Tematy tygodnia

Matryca stawek i wiążąca informacja stawkowa – od 1 kwietnia 2020 r.

2020-03-23

W kwietniu 2020 r. wszyscy podatnicy mają obowiązek stosować nową matrycę stawek VAT opartą na kodach CN -  do towarów i PKWiU 2015 -  do usług. Także od kwietnia 2020 r. wiążące informacje stawkowe stają się skuteczne. Podatnicy, którzy je uzyskali, a także ci, którzy sprzedają tożsame towary/usługi, mogą się na nie powoływać wobec organów podatkowych. Przedstawiamy komplet informacji o zmianach w tym zakresie.

...»

Wszystkie tematy ...»