Piątek, 23.07.2021

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Podatki

Podatki w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Jak rozliczyć przychód ze sprzedaży maszyny wykupionej z leasingu operacyjnego

  2021.07.22

  We wrześniu 2021 r. zamierzam wykupić maszynę z leasingu operacyjnego. W tym samym miesiącu ją sprzedam. Jak rozliczyć przychód z takiej sprzedaży?

  ...»

 • Jak od 1 lipca 2021 r. zarejestrować samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony – nowy obowiązek akcyzowy

  2021.07.21

  Od 1 lipca 2021 r., aby zarejestrować samochód ciężarowy i specjalny o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, sprowadzany z innego kraju UE, będziemy musieli przedłożyć w wydziale komunikacji odpowiedni dokument z urzędu skarbowego, który potwierdzi, że nie musimy zapłacić akcyzy od tego samochodu. Jest to nowy obowiązek.

  ...»

 • Płatność bonem turystycznym – jak określić formę płatności na fakturze bądź paragonie

  2021.07.20

  Jak prawidłowo określać formę płatności na fakturach (paragonach) wystawianych z tytułu płatności bonem turystycznym? Czy powinien to być „przelew”?

  ...»

 • Czy główny księgowy w instytucie badawczym ma prawo do ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych

  2021.07.16

  Główny księgowy zatrudniony na podstawie umowy o pracę w instytucie badawczym często korzysta z prywatnego samochodu do celów służbowych podczas lokalnych przejazdów w miejscowości, w której instytut ma swoją siedzibę. Wynagrodzenie tej osoby jest jednak ograniczone na podstawie tzw. ustawy kominowej. Czy mimo to można przyznać jej ryczałt za używanie własnego samochodu?

  ...»

 • Rozliczenia w zakresie składek ZUS i podatku obcokrajowców zza wschodniej granicy Polski

  2021.07.14

  Przepisy dotyczące rozliczeń składkowo-podatkowych za osoby spoza UE znajdujące zatrudnienie w Polsce i pochodzące z: Ukrainy, Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii czy Federacji Rosyjskiej, są bardzo zbliżone. O ile w zakresie ubezpieczeń w ZUS tych odrębności zasadniczo nie ma, o tyle niewielkie różnice mogą pojawić się w opodatkowaniu przychodów tych osób. Decydują o tym bowiem przede wszystkim zawarte ze wskazanymi krajami międzynarodowe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

  ...»

 • Rozliczanie kar umownych w podatkach dochodowych, VAT i księgach rachunkowych

  2021.07.13

  Podatnicy mają liczne wątpliwości, jak należy rozliczać kary umowne w podatku dochodowym i VAT. Dotyczą one m.in. rodzajów kar, które można zaliczać do kosztów podatkowych, oraz tych, które kosztów nie stanowią, opodatkowania VAT otrzymanych kar umownych oraz ich prawidłowej dokumentacji. W raporcie szczegółowo wyjaśniamy zasady podatkowego rozliczania kar umownych oraz ich ewidencji w księgach rachunkowych. Przedstawiamy również odpowiedzi na pytania, jakie na ten temat wpłynęły do redakcji.

  ...»

 • Jednolita procedura celna i VAT – po zmianach

  2021.07.12

  Od czerwca 2021 r. podatników importujących towary obowiązuje jednolita procedura celna i podatkowa. Ujednolicenie procedur upraszcza rozliczenia i formalności związane z importem. Wszystkie należności z tytułu importu są określane w jednej decyzji i mogą być zaskarżone w ramach jednego odwołania.

  ...»

 • Nabycie towarów montowanych lub instalowanych od zagranicznego podatnika – skutki w VAT

  2021.07.08

  Przepisy ustawy o VAT w specyficzny sposób traktują miejsce dostawy towarów, które są jednocześnie instalowane lub montowane. Jest to więc miejsce dokonania tejże instalacji czy montażu. Zatem przy nabyciu od podatnika zagranicznego miejscem świadczenia jest terytorium Polski. Niestety, tego typu transakcje nierzadko są mylone np. z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów bądź z importem usług. Poza tym w praktyce trudności może sprawiać określenie, jak rozumieć pojęcie „proste czynności umożliwiające funkcjonowanie montowanego lub instalowanego towaru zgodnie z jego przeznaczeniem” - w tym ostatnim przypadku przy zakupie od zagranicznego podatnika byłoby to jednak WNT. Natomiast montaż czy instalacja o charakterze specjalistycznym różni się w skutkach podatkowych od „zwykłej” dostawy towaru.

  ...»

 • Które faktury oznaczać w JPK symbolem FP

  2021.07.07

  Czy wszystkie faktury wystawiane na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych muszą być w JPK oznaczane symbolem FP, czy tylko te, do których wcześniej wydano paragon?

  ...»

 • Czy można odliczać VAT z faktur za raty leasingowe dotyczące paneli fotowoltaicznych zamontowanych na budynku mieszkalno-usługowym

  2021.07.06

  Jestem właścicielem budynku mieszkalno-usługowego. Dokonałem zakupu paneli fotowoltaicznych (finansowane w formie leasingu operacyjnego). Czy od rat leasingowych mogę odliczyć podatek VAT, wyliczając kwotę proporcjonalnie do metrażu części budynku, w której prowadzona jest działalność gospodarcza? Czy mam dokonywać wpisu do ewidencji VAT na podstawie refaktury? Mam w tym budynku najemców. Czy im także należy wystawiać refaktury (dotychczas były refakturowane koszty zużytej energii elektrycznej)?

  ...»

Tematy tygodnia

Zatrudnianie do prac sezonowych

2021-07-19

Praca sezonowa to praca wykonywana tylko przez część roku, związana z właściwościami pór roku, zwłaszcza warunkami atmosferycznymi. Do jej wykonywania można zatrudnić na różnych podstawach. Najczęściej zawierane są umowy cywilnoprawne i umowy o pracę. Jednak pracę sezonową można także wykonywać m.in. w ramach praktyki absolwenckiej czy pracy tymczasowej.

...»

Wszystkie tematy ...»