Wtorek, 25.01.2022

Informator prawno-podatkowy

Jak opodatkować dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Autor: Opracowała Monika Bryniak, specjalista w zakresie podatków
Aktualizacja: 2011-02-07 00:00

Otrzymane dofinansowanie stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowany zgodnie z wybraną formą opodatkowania, np. kartą podatkową. Przychód ten nie stanowi dodatkowego dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dofinansowanie to nie rodzi więc żadnych skutków podatkowych w postaci opodatkowania otrzymanych środków na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych – potwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 21 stycznia 2011 r.

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Kiedy faktura może zostać uznana za pustą i jakie są tego konsekwencje

2022-01-24

Wystawienie faktury, w której wykaże się kwotę podatku, oznacza obowiązek jej zapłaty, nawet gdyby faktura nie dokumentowała faktycznej transakcji. Jest to sankcja, która zabezpiecza interesy fiskalne państwa przed ewentualnym odliczeniem VAT z takiej faktury przez nabywcę. W większości przypadków z pustymi fakturami mamy do czynienia podczas prób wyłudzenia VAT. Puste faktury to problem także uczciwych podatników, gdy np. faktura zostanie wystawiona przed terminem lub w wyniku pomyłki. Skutki mogą dotknąć zarówno sprzedawcę, jak i nabywcę.

...»

Wszystkie tematy ...»