Piątek, 19.08.2022

Informator prawno-podatkowy

Korekta deklaracji z powodu błędnie wykazanej kwoty do przeniesienia

Autor: Andrzej Szczerbowski, specjalista w zakresie podatków
Aktualizacja: 2011-03-21 00:00

W trakcie weryfikacji rejestrów sprzedaży stwierdziliśmy, że w deklaracji VAT-7 za wrzesień 2010 r. popełniliśmy błąd. Pomyłkowo nie ujęliśmy w rejestrze jednej faktury sprzedażowej, przez co zaniżyliśmy podatek należny o kwotę 250 zł. Nasza spółka od lutego 2010 r. wykazuje nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym, nie występuje jednak o zwrot VAT, tylko przenosi nadwyżki na następne okresy rozliczeniowe. Czy w związku z popełnionym błędem będziemy musieli skorygować wszystkie deklaracje VAT-7 od września 2010 r. do stycznia 2011 r., zmniejszając odpowiednio w każdym okresie kwotę do przeniesienia o 250 zł?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Zadaniowy system czasu pracy – zasady stosowania

2022-08-01

W zadaniowym systemie czasu pracy pracodawca nie planuje pracownikowi dni i godzin pracy. Wyznacza jedynie zadania do wykonania w określonym czasie. Taki system umożliwia pracownikowi decydowanie o dniach i godzinach wykonywania pracy. Zadaniowego systemu czasu pracy nie można ustalić np. w formie polecenia przełożonego.

...»

Wszystkie tematy ...»