Piątek, 19.08.2022

Informator prawno-podatkowy

Wprowadzenie lokalu mieszkalnego do działalności i jego amortyzacja

Autor: Tomasz Krywan, doradca podatkowy
Aktualizacja: 2011-03-21 00:00

Prowadzę działalność gospodarczą. Rok temu, jako osoba prywatna, kupiłem lokal mieszkalny. Chciałbym teraz ten lokal wprowadzić do swojej działalności jako środek trwały i amortyzować. Jak dokonać wprowadzenia, jaką przyjąć wartość początkową oraz według jakiej stawki amortyzować lokal?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Zadaniowy system czasu pracy – zasady stosowania

2022-08-01

W zadaniowym systemie czasu pracy pracodawca nie planuje pracownikowi dni i godzin pracy. Wyznacza jedynie zadania do wykonania w określonym czasie. Taki system umożliwia pracownikowi decydowanie o dniach i godzinach wykonywania pracy. Zadaniowego systemu czasu pracy nie można ustalić np. w formie polecenia przełożonego.

...»

Wszystkie tematy ...»