Czwartek, 28.01.2021

Informator prawno-podatkowy

Kiedy należy dokonać centralizacji rozliczeń VAT w gminach

Autor: Oprac. Joanna Dmowska, redaktor naczelna „Biuletynu VAT”
Aktualizacja: 2016-01-08 05:56

Centralizacja VAT w gminach została przesunięta na 1 stycznia 2017 r.

Ministerstwo Finansów wydało komunikat, że ostateczny termin centralizacji rozliczeń VAT w gminach w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 Gmina Wrocław przeciwko Ministrowi Finansów oraz uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 października 2015 r. (sygn. akt I FPS 4/15) został przesunięty na 1 stycznia 2017 r. Jednocześnie MF zapowiedziało, że w najbliższym czasie zostanie przekazany do publicznych konsultacji projekt aktu prawnego w tym zakresie.

Tematy tygodnia

Zmiany 2021. Kiedy spółka komandytowa, która stanie się podatnikiem CIT, musi sporządzić sprawozdanie finansowe

2021-01-25

Spółka komandytowa, która uzyska status podatnika CIT od 1 maja 2021 r., nie musi sporządzać sprawozdania finansowego, na dzień poprzedzający zmianę statusu podatkowego, w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe powinna sporządzić na dzień poprzedzający zamknięcie roku obrotowego. Kwestię tę wyjaśniło Ministerstwo Finansów.

...»

Wszystkie tematy ...»