Niedziela, 24.01.2021

Informator prawno-podatkowy

Czy opłacenie zaległych składek ZUS za zleceniobiorcę stanowi jego dochód – wyrok NSA

Autor: Wiesława Moczydłowska, ekspert w zakresie rachunkowości i podatków, praktyk, autorka licznych publikacji w prasie specjalistycznej, wykładowca na wyższych uczelniach, kursach i szkoleniach
Aktualizacja: 2016-01-12 12:45

Płatnik składek ZUS, opłacając z własnych środków zaległe składki w części, w jakiej powinny być sfinansowane z wynagrodzenia zleceniobiorcy, nie dokonuje żadnego świadczenia na jego rzecz. Zleceniobiorca nie uzyskuje z tego tytułu przysporzenia majątkowego skutkującego powstaniem dochodu podlegającego opodatkowaniu PIT – wyrok NSA z 27 października 2015 r., sygn. akt II FSK 1891/13.

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

1 lutego 2021 r. upływa termin na złożenie ZUS IWA za 2020 r.

2021-01-18

Płatnicy składek, którzy zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób w poprzednim roku kalendarzowym, muszą złożyć do ZUS „Informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe” ZUS IWA. Składa się ją w formie papierowej albo elektronicznej. Wybór formy jest uzależniony od tego, w jaki sposób płatnik składek przekazuje do ZUS pozostałe dokumenty ubezpieczeniowe.

...»

Wszystkie tematy ...»