Czwartek, 28.01.2021

Informator prawno-podatkowy

Czy można zaliczyć do kosztów wydatki na organizację konferencji dla kontrahentów – wyrok NSA

Autor: Wiesława Moczydłowska, ekspert w zakresie rachunkowości i podatków, praktyk, autorka licznych publikacji w prasie specjalistycznej, wykładowca na wyższych uczelniach, kursach i szkoleniach
Aktualizacja: 2016-01-19 07:49

Dla oceny, czy dana działalność stanowi reprezentację, czy też innego rodzaju działalność, konieczna jest analiza całokształtu okoliczności faktycznych konkretnej sprawy, zwłaszcza wobec braku ustawowej definicji tego terminu. Wydatków poniesionych na organizację konferencji dla kontrahentów w celu zapoznania ich z ofertą oraz zaprezentowania nowości nie można uznać za wydatki reprezentacyjne wyłączone z kosztów – wyrok NSA z 28 października 2015 r., sygn. akt II FSK 2141/13.

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Zmiany 2021. Kiedy spółka komandytowa, która stanie się podatnikiem CIT, musi sporządzić sprawozdanie finansowe

2021-01-25

Spółka komandytowa, która uzyska status podatnika CIT od 1 maja 2021 r., nie musi sporządzać sprawozdania finansowego, na dzień poprzedzający zmianę statusu podatkowego, w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe powinna sporządzić na dzień poprzedzający zamknięcie roku obrotowego. Kwestię tę wyjaśniło Ministerstwo Finansów.

...»

Wszystkie tematy ...»