Sobota, 22.02.2020

Informator prawno-podatkowy

Czy odszkodowanie otrzymane z OC biura rachunkowego jest przychodem z działalności gospodarczej – interpretacja MF

Autor: Oprac. Katarzyna Wojciechowska, prawnik, ekspert w zakresie podatków dochodowych, redaktor „MONITORA księgowego”
Aktualizacja: 2016-04-06 05:39

Odszkodowanie otrzymane z OC biura rachunkowego stanowi przychód z innych źródeł, który jest zwolniony z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 lit. a) updof. Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji, której fragment przedstawiamy.

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Zmiana papierowej dokumentacji pracowniczej na elektroniczną – obowiązki pracodawcy

2020-02-17

Od 1 stycznia 2019 r. pracodawca może podjąć decyzję o digitalizacji dokumentacji pracowniczej, czyli o zmianie formy prowadzenia z papierowej na elektroniczną. Proces ten obejmuje wykonanie odwzorowania cyfrowego dotychczasowych papierowych egzemplarzy dokumentów, opatrzenie ich wymaganymi podpisami lub pieczęciami elektronicznymi oraz umieszczenie w specjalnie przygotowanym do tego systemie informatycznym. Ważnym elementem procesu digitalizacji jest powiadomienie pracowników o zmianie formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz przekazanie im jej papierowej wersji. Jeśli jest to niemożliwe, należy ją zniszczyć.

...»

Wszystkie tematy ...»