Sobota, 22.02.2020

Informator prawno-podatkowy

Jak wspólnik dzielonej spółki powinien ustalać koszty – interpretacja ogólna MF

Autor: Sławomir Biliński, prawnik, redaktor „MONITORA księgowego”
Aktualizacja: 2016-04-21 06:04

Dokonując odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce przejmującej lub nowo powstałej, uzyskanych w wyniku podziału spółki, wspólnik ma prawo zaliczyć do kosztów podatkowych wartość unicestwionych udziałów w spółce podzielonej. Niezależnie od tego, czy w wyniku podziału spółki zmniejszy się nominalna wartość udziałów w spółce dzielonej, czy ilość tych udziałów, koszty te przy podziale przez wydzielenie powinny być liczone w ten sam sposób. Obliczenie odbywa się z wykorzystaniem proporcji, w jakiej pozostaje u wspólnika wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem. Takie stanowisko zajął Minister Finansów w interpretacji ogólnej.

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Zmiana papierowej dokumentacji pracowniczej na elektroniczną – obowiązki pracodawcy

2020-02-17

Od 1 stycznia 2019 r. pracodawca może podjąć decyzję o digitalizacji dokumentacji pracowniczej, czyli o zmianie formy prowadzenia z papierowej na elektroniczną. Proces ten obejmuje wykonanie odwzorowania cyfrowego dotychczasowych papierowych egzemplarzy dokumentów, opatrzenie ich wymaganymi podpisami lub pieczęciami elektronicznymi oraz umieszczenie w specjalnie przygotowanym do tego systemie informatycznym. Ważnym elementem procesu digitalizacji jest powiadomienie pracowników o zmianie formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz przekazanie im jej papierowej wersji. Jeśli jest to niemożliwe, należy ją zniszczyć.

...»

Wszystkie tematy ...»