Poniedziałek, 30.03.2020

Informator prawno-podatkowy

Jak wspólnik dzielonej spółki powinien ustalać koszty – interpretacja ogólna MF

Autor: Sławomir Biliński, prawnik, redaktor „MONITORA księgowego”
Aktualizacja: 2016-04-21 06:04

Dokonując odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce przejmującej lub nowo powstałej, uzyskanych w wyniku podziału spółki, wspólnik ma prawo zaliczyć do kosztów podatkowych wartość unicestwionych udziałów w spółce podzielonej. Niezależnie od tego, czy w wyniku podziału spółki zmniejszy się nominalna wartość udziałów w spółce dzielonej, czy ilość tych udziałów, koszty te przy podziale przez wydzielenie powinny być liczone w ten sam sposób. Obliczenie odbywa się z wykorzystaniem proporcji, w jakiej pozostaje u wspólnika wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem. Takie stanowisko zajął Minister Finansów w interpretacji ogólnej.

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Jaka jest odpowiedzialność podatkowa nabywców za VAT niezapłacony przez dostawcę

2020-03-30

Wprowadzając mechanizm podzielonej płatności (dalej: MPP) oraz obowiązek dokonywania płatności na rachunki wskazane na białej liście podatników VAT, ustawodawca wprowadził przepisy o odpowiedzialności nabywców za niewywiązywanie się z nałożonych obowiązków. Przedstawiamy przegląd przepisów o odpowiedzialności nabywców za VAT niezapłacony przez dostawcę.

...»

Wszystkie tematy ...»