Sobota, 22.02.2020

Informator prawno-podatkowy

Czy należy korygować koszty w związku z przekazaniem przedsiębiorstwa małżonkowi – interpretacja MF

Autor: Katarzyna Wojciechowska, prawnik, ekspert w zakresie podatków dochodowych, redaktor „MONITORA księgowego”
Aktualizacja: 2017-01-24 10:05

Żona nie musi korygować odpisów amortyzacyjnych dokonanych od środków trwałych wchodzących w skład przedsiębiorstwa przekazywanego nieodpłatnie mężowi. Nie ma również obowiązku dokonywania korekty kosztów w związku z przekazaniem mu składników majątku zaliczonych do wyposażenia. Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji, której fragment przedstawiamy.

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Zmiana papierowej dokumentacji pracowniczej na elektroniczną – obowiązki pracodawcy

2020-02-17

Od 1 stycznia 2019 r. pracodawca może podjąć decyzję o digitalizacji dokumentacji pracowniczej, czyli o zmianie formy prowadzenia z papierowej na elektroniczną. Proces ten obejmuje wykonanie odwzorowania cyfrowego dotychczasowych papierowych egzemplarzy dokumentów, opatrzenie ich wymaganymi podpisami lub pieczęciami elektronicznymi oraz umieszczenie w specjalnie przygotowanym do tego systemie informatycznym. Ważnym elementem procesu digitalizacji jest powiadomienie pracowników o zmianie formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz przekazanie im jej papierowej wersji. Jeśli jest to niemożliwe, należy ją zniszczyć.

...»

Wszystkie tematy ...»