Środa, 14.11.2018

Informator prawno-podatkowy

Kiedy dokonać korekty wartości początkowej i odpisów amortyzacyjnych w związku ze zmianą umowy o usługi budowlane

Autor: Marcin Szymankiewicz
Aktualizacja: 2018-11-07 06:47

Spółka z o.o. zawarła w firmą X (Wykonawca) umowę o wykonanie instalacji, która stanowić będzie dla Spółki (wytworzony we własnym zakresie) środek trwały. Umowa, obok końcowego terminu zakończenia prac, przewidywała również terminy pośrednie wykonania świadczonej usługi. W przypadku niedochowania tych terminów pośrednich umowa przewidywała możliwość dochodzenia kary umownej od Wykonawcy. Wykonawca nie dochował terminu pośredniego świadczonej usługi i Spółka wystawiła notę obciążeniową na Wykonawcę z tytułu tej kary umownej. Wykonawca nie zgadza się na obciążanie go karą umowną, gdyż termin końcowy został dochowany. Ostatecznie Spółka zawarła z Wykonawcą porozumienie zmieniające warunki umowy. W porozumieniu strony zdecydowały, iż kara umowna nie zostanie nałożona, natomiast obniżeniu uległo wynagrodzenie za wykonanie tej instalacji. W związku z obniżeniem wynagrodzenia Wykonawca wystawił fakturę korygującą. Wartość początkowa środka trwałego powstałego w wyniku wykonania tej umowy została ustalona w oparciu o wynagrodzenie sprzed tej korekty wynagrodzenia. Czy obniżenie wynagrodzenia za wykonanie tej instalacji powinno skutkować korektą wartości początkowej powstałego środka trwałego oraz korektą dokonanych od niego odpisów amortyzacyjnych?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Co powinien wiedzieć dłużnik o Rejestrze Należności Publicznoprawnych

2018-11-12

W Rejestrze Należności Publicznoprawnych (RNP) gromadzi się i ujawnia informacje o zadłużeniu przedsiębiorcy wobec Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. W uproszczeniu są to informacje o niezapłaconych przez przedsiębiorcę podatkach, ale nie tylko, ponieważ są to informacje o wszystkich należnościach pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej - w myśl ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

...»

Wszystkie tematy ...»