Wtorek, 13.11.2018

Informator prawno-podatkowy

Czy można wystawiać refaktury przed nabyciem odsprzedawanych mediów

Autor: Tomasz Krywan
Aktualizacja: 2018-11-08 06:40

Od jakiegoś czasu wynajmujemy pomieszczenia. Wynajmujący refakturuje na Spółkę koszty zużytej energii elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz wody i ścieków. Faktury są z datą wystawienia oraz datą zakończenia dostawy zawsze na ostatni dzień miesiąca, np. 30.09.2018 r. Sami fakturę otrzymują z datą zakończenia usługi 30.09.2018 r., ale z datą wystawienia już 10.10.2018 r. (kopie otrzymujemy zawsze jako załącznik). Czy wynajmujący może refakturować media, zanim sam je nabędzie?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Co powinien wiedzieć dłużnik o Rejestrze Należności Publicznoprawnych

2018-11-12

W Rejestrze Należności Publicznoprawnych (RNP) gromadzi się i ujawnia informacje o zadłużeniu przedsiębiorcy wobec Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. W uproszczeniu są to informacje o niezapłaconych przez przedsiębiorcę podatkach, ale nie tylko, ponieważ są to informacje o wszystkich należnościach pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej - w myśl ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

...»

Wszystkie tematy ...»