Środa, 12.12.2018

Informator prawno-podatkowy

Czy można wstecz naliczyć amortyzację od darowanego środka trwałego

Autor: Tomasz Krywan
Aktualizacja: 2018-12-05 06:31

Klientka mojego biura rachunkowego - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej - posiada budynek magazynowy. Nabyła go w drodze darowizny od ojca 7 lat temu. Darowizna ta była zwolniona od podatku od spadków i darowizn. Budynek ten wynajmuje firmie w ramach prywatnego najmu. Prywatny najem rozlicza na zasadach ogólnych (PIT-36). Do końca 2017 r. dochód obliczała, odejmując od przychodów z najmu koszty podatku od nieruchomości oraz amortyzacji tego budynku. Od 1 stycznia 2018 r. w związku ze zmianą przepisów podatkowych zaniechała odliczania kosztów amortyzacji. Czy obecnie - w związku ze zmianą stanowiska organów podatkowych w tej kwestii - moja klientka może naliczyć amortyzację za miesiące, począwszy od stycznia 2018 r.?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Wszyscy płatnicy mają obowiązek przesłać informacje podatkowe za 2018 r. do końca stycznia 2019 r.

2018-12-10

Do 31 stycznia 2019 r. wszyscy płatnicy muszą przekazać urzędom skarbowym informacje podatkowe za 2018 r. Podatnicy otrzymają je w terminie do końca lutego 2019 r. Pracodawcy składający informacje za nie więcej niż 5 podatników nie będą mogli przesłać ich w formie dokumentu pisemnego, lecz elektronicznie. Natomiast od 2020 r. w miesiącu przekroczenia przez pracownika I progu podatkowego pracodawca będzie obliczał zaliczkę podatkową według dwóch stawek podatku.  Takie zmiany przewiduje nowelizacja ustawy o pdof.

...»

Wszystkie tematy ...»