Środa, 23.10.2019

Informator prawno-podatkowy

Czy należy pobierać zaliczkę na PIT od zwrotów dokonywanych na rzecz członków rad nadzorczych

Autor: Marcin Szymankiewicz
Aktualizacja: 2019-10-09 06:19

W naszej Spółce funkcjonuje rada nadzorcza. Jej posiedzenia odbywają się poza miejscowością, w której znajduje się siedziba Spółki. Członkowie rady nadzorczej, którymi nie są pracownicy spółki, otrzymują miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka rady, a także zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach rady. Zwracane są koszty dojazdu do miejsca posiedzenia rady, w tym koszty biletów lotniczych lub kolejowych oraz koszty noclegu w hotelu. Czy u członków rady nadzorczej powstaje opodatkowany przychód z tytułu otrzymywanych zwrotów wydatków?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Zmiany 2020! Jakie będą skutki zapłaty na rachunek nieuwzględniony w rejestrze podatników VAT – zmiany w podatku dochodowym

2019-10-21

Od 1 stycznia 2020 r. zapłata dokonana na rachunek kontrahenta niewymieniony w rejestrze podatników VAT (biała lista podatników VAT) nie będzie kosztem podatkowym. Wyłączenie będzie dotyczyło sytuacji, w których kwota należności będzie przekraczała 15 000 zł. W publikacji przedstawiamy informacje o nowym wyłączeniu z kosztów i jak się przygotować na te zmiany.

...»

Wszystkie tematy ...»