Czwartek, 21.11.2019

Informator prawno-podatkowy

Jak stosować split payment, gdy na fakturze będą wymienione towary lub usługi spoza załącznika nr 15 do ustawy o VAT

Autor: Tomasz Krywan
Aktualizacja: 2019-11-07 06:40

Czy podzielona płatność będzie musiała być stosowana obowiązkowo przy fakturach tylko powyżej 15 000 zł, nawet gdy nie będą znajdowały się na tej fakturze towary z załącznika nr 15? Czy podzielona płatność będzie obowiązkowa bez względu na kwotę faktury, gdy na dokumencie będzie choć jeden towar z załącznika nr 15 do ustawy o VAT?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Jak przygotować zawiadomienie o nałożeniu na pracownika kary porządkowej

2019-11-18

Pracodawca ma prawo nałożyć na pracownika karę porządkową. Może to być kara upomnienia, nagany lub kara pieniężna. O zastosowanej karze pracodawca powinien zawiadomić pracownika na piśmie. W zawiadomieniu trzeba wskazać rodzaj naruszenia, datę dopuszczenia się naruszenia przez pracownika oraz poinformować go o prawie złożenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia.

...»

Wszystkie tematy ...»