Czwartek, 21.11.2019

Informator prawno-podatkowy

Jak stosować obowiązkowy split payment do płatności walutowych

Autor: Tomasz Krywan
Aktualizacja: 2019-11-08 06:15

Czy w przypadku obowiązkowego split payment na fakturze będzie naliczony VAT (np. tak jak w przypadku standardowej stawki), czy będzie tak jak obecnie w przypadku odwrotnego obciążenia, że podatek nie jest wyliczony? W jaki sposób można będzie realizować płatności walutowe? Czy wymagane będą dwie odrębne płatności?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Jak przygotować zawiadomienie o nałożeniu na pracownika kary porządkowej

2019-11-18

Pracodawca ma prawo nałożyć na pracownika karę porządkową. Może to być kara upomnienia, nagany lub kara pieniężna. O zastosowanej karze pracodawca powinien zawiadomić pracownika na piśmie. W zawiadomieniu trzeba wskazać rodzaj naruszenia, datę dopuszczenia się naruszenia przez pracownika oraz poinformować go o prawie złożenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia.

...»

Wszystkie tematy ...»