Czwartek, 21.11.2019

Informator prawno-podatkowy

Czy pracownicy dowożeni do firmy pojazdem rejestrowanym na 7 osób muszą od tego świadczenia zapłacić podatek dochodowy?

Autor: Marian Szałucki
Aktualizacja: 2019-11-08 06:33

Firma chce dowozić do zakładu pracowników samochodem, który jest zarejestrowany na 7 osób. Czy pracownicy będą musieli z tego tytułu zapłacić PIT?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Jak przygotować zawiadomienie o nałożeniu na pracownika kary porządkowej

2019-11-18

Pracodawca ma prawo nałożyć na pracownika karę porządkową. Może to być kara upomnienia, nagany lub kara pieniężna. O zastosowanej karze pracodawca powinien zawiadomić pracownika na piśmie. W zawiadomieniu trzeba wskazać rodzaj naruszenia, datę dopuszczenia się naruszenia przez pracownika oraz poinformować go o prawie złożenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia.

...»

Wszystkie tematy ...»