Sobota, 22.02.2020

Informator prawno-podatkowy

Jak opłacić fakturę z oznaczeniem „mechanizm podzielonej płatności”, mimo że transakcja nie podlega MPP

Autor: Tomasz Burchard
Aktualizacja: 2020-02-13 06:39

Otrzymałam fakturę na 300 zł z oznaczeniem split payment. Czy muszę ją tak opłacić? Jaka jest moja odpowiedzialność, jeśli opłacę fakturę zwykłym przelewem?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Zmiana papierowej dokumentacji pracowniczej na elektroniczną – obowiązki pracodawcy

2020-02-17

Od 1 stycznia 2019 r. pracodawca może podjąć decyzję o digitalizacji dokumentacji pracowniczej, czyli o zmianie formy prowadzenia z papierowej na elektroniczną. Proces ten obejmuje wykonanie odwzorowania cyfrowego dotychczasowych papierowych egzemplarzy dokumentów, opatrzenie ich wymaganymi podpisami lub pieczęciami elektronicznymi oraz umieszczenie w specjalnie przygotowanym do tego systemie informatycznym. Ważnym elementem procesu digitalizacji jest powiadomienie pracowników o zmianie formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz przekazanie im jej papierowej wersji. Jeśli jest to niemożliwe, należy ją zniszczyć.

...»

Wszystkie tematy ...»