Sobota, 22.02.2020

Informator prawno-podatkowy

Jakie konsekwencje grożą podatnikowi, który zapłaci rolnikowi ryczałtowemu gotówką?

Autor: Grzegorz Ziółkowski
Aktualizacja: 2020-02-14 06:41

Podatnik chce kupić od rolnika ryczałtowego dużą ilość żywności. Rolnik nie ma jednak rachunku bankowego i żąda od podatnika zapłaty gotówką. Nie jest podatnikiem VAT czynnym. Jakie konsekwencje grożą podatnikowi, jeśli pójdzie na rękę rolnikowi?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Zmiana papierowej dokumentacji pracowniczej na elektroniczną – obowiązki pracodawcy

2020-02-17

Od 1 stycznia 2019 r. pracodawca może podjąć decyzję o digitalizacji dokumentacji pracowniczej, czyli o zmianie formy prowadzenia z papierowej na elektroniczną. Proces ten obejmuje wykonanie odwzorowania cyfrowego dotychczasowych papierowych egzemplarzy dokumentów, opatrzenie ich wymaganymi podpisami lub pieczęciami elektronicznymi oraz umieszczenie w specjalnie przygotowanym do tego systemie informatycznym. Ważnym elementem procesu digitalizacji jest powiadomienie pracowników o zmianie formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz przekazanie im jej papierowej wersji. Jeśli jest to niemożliwe, należy ją zniszczyć.

...»

Wszystkie tematy ...»