Wtorek, 31.03.2020

Informator prawno-podatkowy

Jak rozliczyć VAT od usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Autor: Marcin Szymankiewicz
Aktualizacja: 2020-03-25 06:40

Agencja nieruchomości (podatnik VAT czynny) świadczy w kraju usługi pośrednictwa nieruchomościami. Między innymi są to usługi pośrednictwa w zakupie lub sprzedaży nieruchomości. Klientami są zarówno sprzedawcy nieruchomości, jak i podmioty chcące nabyć mieszkanie. Zdarza się, że Agencja otrzymuje wynagrodzenie od obu stron umowy (z każdą ze stron ma podpisaną w tym przypadku odrębną umowę). Wynagrodzenie ma postać prowizyjną i waha się od 1,5% do 3,5% ceny brutto, za jaką zostanie sprzedana nieruchomość. Nieruchomości, w których kupnie/sprzedaży Agencja pośredniczy są objęte podatkiem VAT (dostawy według stawki 23 % lub 8% albo zwolnione z podatku VAT) oraz nie podlegają podatkowi VAT (sprzedaż przez osoby indywidualne). Usługi są świadczone głównie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, ale czasami klientami są także firmy. Jak Agencja powinna rozliczyć podatek VAT od swych usług pośrednictwa w kupnie/sprzedaży nieruchomości? Czasami zdarza się, że dodatkowo pośredniczy w udzieleniu kredytu kupującemu na zakup nieruchomości, w tym przypadku otrzymuje wynagrodzenie od banku udzielającego kredytu. Jakie skutki podatkowe są z tym związane?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Jaka jest odpowiedzialność podatkowa nabywców za VAT niezapłacony przez dostawcę

2020-03-30

Wprowadzając mechanizm podzielonej płatności (dalej: MPP) oraz obowiązek dokonywania płatności na rachunki wskazane na białej liście podatników VAT, ustawodawca wprowadził przepisy o odpowiedzialności nabywców za niewywiązywanie się z nałożonych obowiązków. Przedstawiamy przegląd przepisów o odpowiedzialności nabywców za VAT niezapłacony przez dostawcę.

...»

Wszystkie tematy ...»