Poniedziałek, 25.05.2020

Informator prawno-podatkowy

Czego spodziewać się w podatkach w 2021 r.

Autor: Paweł Muż
Aktualizacja: 2020-05-19 06:33

Nadciągają spore zmiany w podatkach na rok 2021. Rada Ministrów dokonała aktualizacji  "Krajowego Programu Reform" który zapowiada wprowadzenie od 2021 r. tzw podatku estońskiego, podwyższenie limitu umożliwiającego korzystanie z ryczałtowego opodatkowania przychodów oraz podwyższenie limitu przychodów umożliwiających korzystanie z 9% stawki podatku CIT.

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Sprawozdanie z działalności w czasie COVID-19

2020-05-25

Jednostki gospodarcze dołączają do rocznego sprawozdania finansowego sprawozdanie z działalności, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z ustawy o rachunkowości lub odrębnych przepisów. W myśl przepisów ustawy o rachunkowości obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności dotyczy spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, a także tych spółek jawnych i komandytowych, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej, oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy inwestycyjnych zamkniętych, a także alternatywnych spółek inwestycyjnych.

...»

Wszystkie tematy ...»