Poniedziałek, 25.05.2020

Informator prawno-podatkowy

Terminy wdrożenia obowiązkowych kas on-line będą przesunięte

Autor: Ewa Sławińska
Aktualizacja: 2020-05-20 06:20

Podatnicy świadczący usługi związane z wyżywieniem oraz sprzedawcy węgla do celów opałowych nie będą musieli wdrażać kas on-line od 1 lipca 2020 r. Do końca 2020 r. będą mogli nadal korzystać z kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. Przesunięty zostanie również termin trzeciego etapu wprowadzania obowiązkowych kas on-line. Ma on objąć usługi kosmetyczne, fryzjerskie, budowlane, prawnicze, opieki medycznej i wstępu do obiektów sportowych i klubów fitness. Dla tej grupy obowiązkowy termin wdrożenia kas on-line ma być przesunięty na 1 lipca 2021 r.

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Sprawozdanie z działalności w czasie COVID-19

2020-05-25

Jednostki gospodarcze dołączają do rocznego sprawozdania finansowego sprawozdanie z działalności, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z ustawy o rachunkowości lub odrębnych przepisów. W myśl przepisów ustawy o rachunkowości obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności dotyczy spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, a także tych spółek jawnych i komandytowych, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej, oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy inwestycyjnych zamkniętych, a także alternatywnych spółek inwestycyjnych.

...»

Wszystkie tematy ...»