Poniedziałek, 25.05.2020

Informator prawno-podatkowy

Jak korzystać ze środków na rachunku VAT

Aktualizacja: 2020-05-21 06:43

Środki zgromadzone na rachunku VAT, które wpłacali nasi kontrahenci z zastosowaniem MPP, formalnie są przypisane do naszego rachunku rozliczeniowego, jednak nie możemy nimi swobodnie dysponować. Możemy nimi regulować VAT z otrzymanych faktur lub opłacać należności publicznoprawne. Natomiast wypłacić te środki możemy tylko za zgodą naczelnika urzędu skarbowego. Wcześniej należy złożyć wniosek.

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Sprawozdanie z działalności w czasie COVID-19

2020-05-25

Jednostki gospodarcze dołączają do rocznego sprawozdania finansowego sprawozdanie z działalności, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z ustawy o rachunkowości lub odrębnych przepisów. W myśl przepisów ustawy o rachunkowości obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności dotyczy spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, a także tych spółek jawnych i komandytowych, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej, oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy inwestycyjnych zamkniętych, a także alternatywnych spółek inwestycyjnych.

...»

Wszystkie tematy ...»