Niedziela, 17.01.2021

Informator prawno-podatkowy

Kiedy rozliczyć podatkowo udokumentowaną nieściągalność wierzytelności wobec upadłego zagranicznego kontrahenta

Autor: Marcin Szymankiewicz
Aktualizacja: 2020-11-25 06:38

Spółka z o.o. w listopadzie 2019 r. wystawiła fakturę za wykonane usługi dla duńskiego kontrahenta na kwotę 30 000 euro. Przychody z tej faktury zostały ujęte przez spółkę jako przychód podatkowy. Spółka nie otrzymała zapłaty, a duński kontrahent ogłosił upadłość. Spółka dysponuje następującymi dokumentami potwierdzającymi ogłoszenie upadłości dłużnika (przetłumaczonymi na język polski przez tłumacza przysięgłego): dekret o ogłoszeniu upadłości wydany 30 lipca 2020 r., zaświadczenie z Sądu Gospodarczego dotyczące wskazania syndyka masy upadłościowej z datą ogłoszenia upadłości oraz wyciąg z duńskiego centralnego rejestru przedsiębiorstw, w którym widnieje informacja o ogłoszeniu upadłości. Spółka w księgach rachunkowych odpisała tę wierzytelność jako nieściągalną. W 2021 r. ma jeszcze otrzymać informację potwierdzającą zakończenie postępowania upadłościowego wobec duńskiego kontrahenta. Czy spółka ma prawo do zaliczenia do kosztów podatkowych nieodzyskanych kwot z tytułu należności od duńskiego kontrahenta na podstawie posiadanych dokumentów?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Kontrola pracowników pracujących zdalnie – jakie możliwości ma pracodawca

2021-01-11

Uprawnienia kontrolne pracodawcy w zakresie pracy zdalnej nie zostały uregulowane przepisami ustawy o COVID-19. Z tego względu określanie porządku i organizacji pracy, kierownictwa i nadzoru odnośnie do wykonywania pracy oraz rozliczania jej efektów może się odbywać na zasadach ogólnych oraz na podstawie regulacji wewnątrzzakładowych. Także obowiązek zadbania o bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz odpowiedzialność pracodawcy za respektowanie tych warunków przez osoby zatrudnione zdalnie wymaga zastosowania istniejących już mechanizmów kontroli pracownika, a także uregulowania ich przez pracodawcę we własnym zakresie.

...»

Wszystkie tematy ...»