Niedziela, 17.01.2021

Informator prawno-podatkowy

Jak opodatkować VAT transakcje sprzedaży budynków wybudowanych na cudzym gruncie

Autor: Tomasz Krywan
Aktualizacja: 2020-11-26 06:14

Firma budowlana w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa świadczy usługi wznoszenia budynków. Są to budynki zarówno mieszkalne, jak i produkcyjne czy usługowe. W szczególności w zakresie dwóch ostatnich rodzajów, tj. budynków usługowych i produkcyjnych, dochodzi do sytuacji, w których podatnik buduje nieruchomość na nienależącym do niego gruncie, a następnie sprzedaje owe budynki w ramach sprzedaży poniesionych nakładów. W jaki sposób transakcja ta powinna być opodatkowana w VAT? Według jakiej stawki VAT?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Kontrola pracowników pracujących zdalnie – jakie możliwości ma pracodawca

2021-01-11

Uprawnienia kontrolne pracodawcy w zakresie pracy zdalnej nie zostały uregulowane przepisami ustawy o COVID-19. Z tego względu określanie porządku i organizacji pracy, kierownictwa i nadzoru odnośnie do wykonywania pracy oraz rozliczania jej efektów może się odbywać na zasadach ogólnych oraz na podstawie regulacji wewnątrzzakładowych. Także obowiązek zadbania o bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz odpowiedzialność pracodawcy za respektowanie tych warunków przez osoby zatrudnione zdalnie wymaga zastosowania istniejących już mechanizmów kontroli pracownika, a także uregulowania ich przez pracodawcę we własnym zakresie.

...»

Wszystkie tematy ...»