Sobota, 25.11.2017

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Prawo Pracy

Prawo Pracy w IPP24

Nowe artykuły

 • Czy pracownik może domagać się powtórnego doręczenia mu świadectwa pracy

  2017.11.24

  Wysłaliśmy pracownikowi listem poleconym świadectwo pracy. Po dwukrotnym awizowaniu ten dokument wrócił do nas. Po kilku miesiącach pracownik kategorycznie domaga się wysłania mu tego świadectwa jeszcze raz. Czy musimy spełnić jego żądanie?

  ...»

 • Co się dzieje z umową o podnoszenie kwalifikacji zawodowych w przypadku zakończenia umowy na czas określony

  2017.11.24

  Pracownik miał zawartą umowę na czas określony na rok. W trakcie jej obowiązywania pracodawca dofinansował pracownikowi studia podyplomowe. W związku z tym zawarł z nim umowę dotyczącą podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Pracownik zobowiązał się w niej do przepracowania 3 lat po ukończeniu nauki. Umowa o pracę nie została przedłużona. Co się dzieje w takim przypadku z umową o podnoszenie kwalifikacji zawodowych?

  ...»

 • Czy indywidualny rozkład czasu pracy może zmieniać dni pracy

  2017.11.22

  W naszej firmie praca odbywa się od poniedziałku do piątku. Taki rozkład czasu pracy mamy ustalony w regulaminie pracy. Jeden z pracowników złożył wniosek o ustalenie dla niego indywidualnego rozkładu czasu pracy, w którym świadczyłby pracę w takich samych godzinach jak pozostali pracownicy, ale od wtorku do soboty. Z punktu widzenia organizacyjnego pracodawcy taka zmiana nam odpowiada, ale mamy wątpliwości, czy możemy się na to zgodzić. Czy odstępstwo od rozkładu czasu pracy wynikającego z regulaminu pracy jest w tej sytuacji dopuszczalne?

  ...»

Wszystkie artykuły

Tematy tygodnia

Split payment – skutki dla dostawcy i nabywcy

2017-11-20

Split payment, z ang. płatność podzielona, to rozwiązanie, które z założenia ma pomóc w łataniu powiększającej się luki podatkowej w VAT. Od kwietnia 2018 r. split payment ma obowiązywać również w Polsce. Stosowanie tego mechanizmu przez podatników ma być dobrowolne, dlatego projekt zakłada wprowadzenie pewnych korzystnych rozwiązań podatkowych zachęcających do skorzystania z tej formy rozliczania podatku.

...»

Wszystkie tematy ...»