Niedziela, 24.01.2021

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Prawo Pracy

Prawo Pracy w IPP24

Nowe artykuły

 • Czy trzeba wykonać nakaz inspektora PIP przeprowadzania zaległych okresowych badań lekarskich w czasie epidemii COVID-19

  2021.01.20

  W wyniku przeprowadzonej w zakładzie pracy kontroli PIP inspektor stwierdził u kilku pracowników brak aktualnych okresowych badań lekarskich. W związku z tym wydał nakaz zobowiązujący pracodawcę do skierowania tych pracowników na zaległe badania w ciągu 3 miesięcy od doręczenia tego nakazu. Zanim pracodawca zdążył skierować pracowników na nakazane przez inspektora badania, wprowadzono w związku ze stanem epidemii COVID-19 zawieszenie obowiązku wykonywania okresowych badań lekarskich. Czy w takiej sytuacji pracodawca powinien skierować pracowników na badania okresowe, czy może się wstrzymać, powołując się na przepisy szczególne obowiązujące w czasie epidemii COVID-19?

  ...»

 • Jak sprawdzić, czy pracownicy rzetelnie wykonują pracę zdalnie?

  2021.01.20

  Przez ostatnie miesiące pojęcie pracy świadczonej poza miejscem jej stałego wykonywania, tj. pracy zdalnej, weszło do powszechnego użycia i zagościło także u pracodawców, którzy wcześniej z różnych powodów byli pewni, że taka forma współpracy z pracownikiem nie jest dla nich odpowiednia czy wręcz możliwa. Obecnie zdalnie pracują nie tylko osoby, które już wcześniej miały taką sposobność, lecz także te, które z takim trybem wykonywania pracy spotkały się po raz pierwszy. Z tego względu pracodawcy chcą wiedzieć, czy ich pracownicy wywiązują się ze swoich obowiązków. Co mogą zrobić, aby to sprawdzić?

  ...»

 • Badania kontrolne oraz sanitarno-epidemiologiczne po kwarantannie i izolacji

  2021.01.19

  Mimo że stan epidemii panuje już od wielu miesięcy, pracodawcy wciąż mają wątpliwości związane z zasadami obowiązującymi w przypadku zachorowania pracownika. Jedną z nich jest sposób postępowania z osobą powracającą do pracy po kwarantannie lub izolacji, a zwłaszcza kwestia kierowania takich pracowników na badania profilaktyczne. Niektórzy lekarze wypowiadają się w duchu potrzeby wykonania dodatkowych badań, inni takiej konieczności nie widzą, odpowiedzialne organa państwowe zachowują w tej sprawie daleko idącą powściągliwość, a wykładni sądowej jeszcze nie ma. Co zatem powinni robić pracodawcy? Czy muszą kierować tzw. ozdrowieńców na badania kontrolne?

  ...»

Wszystkie artykuły

 • Do jakiej przerwy od pracy przy komputerze ma prawo pracownica w ciąży

  2021.01.14

  Pracownica pracująca przy komputerze ma prawo do 5 minut przerwy po każdej godzinie pracy przy monitorze. Jeśli zajdzie w ciążę, nabywa prawo do 10-minutowej przerwy po przepracowaniu 50 minut przy komputerze. Czy to oznacza, że w sumie powinna korzystać z 15-minutowej przerwy?

  ...»

 • Czy można udzielić urlopu okolicznościowego kilka tygodni po urodzeniu dziecka

  2021.01.14

  Pracownica urodziła dziecko, które przez kilka tygodni po porodzie cały czas przebywało w szpitalu. Teraz już wróciło do domu i jego matka wystąpiła z wnioskiem o udzielenie jej urlopu okolicznościowego związanego z urodzeniem potomka. Czy mimo faktu, że od narodzin minęło kilka tygodni, ma ona prawo do urlopu okolicznościowego?

  ...»

 • Czy pracownik, który nie ma warunków do pracy zdalnej w domu, może odmówić jej wykonywania

  2021.01.13

  Pracownik nie chce wykonywać zdalnej pracy z domu. Twierdzi, że nie ma warunków lokalowych do takiej pracy (wynajmuje mieszkanie na spółkę z innymi osobami). Czy pracodawca powinien uwzględnić jego obiekcje?

  ...»

 • Czy informacja o warunkach zatrudnienia powinna być aktualizowana na bieżąco

  2021.01.13

  Czy w informacji o warunkach zatrudnienia można od razu zapisać, jak będzie się zmieniać okres wypowiedzenia umowy o pracę? Chcielibyśmy od razu napisać, że po przepracowaniu 6 miesięcy pracownik będzie miał miesięczne wypowiedzenie, a po upływie 3-letniego stażu pracy nabywa prawo do 3-miesięcznego wypowiedzenia.

  ...»

 • Odprawy i odszkodowania z tytułu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy – na jakich warunkach je przyznawać

  2021.01.12

  Wszystkie odprawy i odszkodowania, które przysługują w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, są zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe. Tylko niektóre z nich nie stanowią podstawy obliczenia podatku, np. odprawa pośmiertna.

  ...»

 • Szczególne rozwiązania w zakresie czasu pracy dla pracowników niepełnosprawnych

  2021.01.12

  Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Jednak te normy obowiązują pracowników niepełnosprawnych w stopniu lekkim. Pracownicy niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym i znacznym powinni pracować maksymalnie po 7 godzin na dobę i 35 godzin na tydzień. Uprawnienia te przysługują pracownikowi od dnia, od którego został wliczony do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Utrata statusu osoby niepełnosprawnej oznacza, że pracodawca nie jest już związany szczególnymi przepisami dotyczącymi czasu pracy pracowników niepełnosprawnych.

  ...»

 • Zasady wprowadzenia 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego czasu pracy

  2021.01.11

  Kodeks pracy umożliwia stosowanie wydłużonych okresów rozliczeniowych. Jest to ułatwienie dla pracodawców, których działalność podlega wahaniom na przykład z powodu nierównomiernie pojawiających się zamówień na ich produkty lub usługi, albo z powodu sezonowości prac. Wydłużenie okresów rozliczeniowych może być również sposobem na złagodzenie skutków okresowych spadków zapotrzebowania na określone towary lub usługi spowodowanych epidemią COVID-19.

  ...»

 • Czy zatrudnieni na umowę o dzieło mogą korzystać z zfśs

  2021.01.08

  Nasza firma zatrudnia wiele osób na podstawie umów o dzieło. Czy mogą one zostać objęte świadczeniami z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, tak jak stali pracownicy?

  ...»

 • Jak wprowadzić zadaniowy system czasu pracy tylko dla jednego pracownika

  2021.01.07

  Pracodawca chce w przypadku jednego pracownika zastosować zadaniowy system czasu pracy. Czy do jego wprowadzenia wystarczy aneks do umowy o pracę zatrudnionego?

  ...»

 • Pracownik na kwarantannie – odpowiedzi na pytania z praktyki

  2021.01.04

  Kwarantanna polega na odosobnieniu osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się choroby niebezpiecznej i wysoce zakaźnej, do jakiej zaliczany jest COVID-19. Za okres kwarantanny pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy w wysokości 80% wynagrodzenia. Jeśli pracownik podczas kwarantanny pracował zdalnie, wówczas przysługuje mu wynagrodzenie za pracę.

  ...»

Tematy tygodnia

1 lutego 2021 r. upływa termin na złożenie ZUS IWA za 2020 r.

2021-01-18

Płatnicy składek, którzy zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób w poprzednim roku kalendarzowym, muszą złożyć do ZUS „Informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe” ZUS IWA. Składa się ją w formie papierowej albo elektronicznej. Wybór formy jest uzależniony od tego, w jaki sposób płatnik składek przekazuje do ZUS pozostałe dokumenty ubezpieczeniowe.

...»

Wszystkie tematy ...»