Wtorek, 04.10.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Prawo Pracy

Prawo Pracy w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Jaki zakres informacji o warunkach zatrudnienia powinien przekazać pracodawca pracownikowi przy zawieraniu kolejnej umowy

  2022.09.26

  Chcemy przedłużyć pracownikowi umowę na okres próbny, która kończy się 31 października 2022 r. Od 1 listopada tego roku ma on mieć już zawartą umowę na czas nieokreślony. W związku z tym, że pracownik na przełomie października i listopada 2022 r. planuje urlop, chcielibyśmy wcześniej załatwić formalności. Czy jeśli umowę podpiszemy w połowie października br., to powinniśmy dołączyć do niej już nową informację dodatkową o warunkach zatrudnienia, którą przewidują projektowane przepisy Kodeksu pracy? Czy też należy przekazać taką informację jeszcze w dotychczasowej wersji? A może, skoro to jest kontynuacja zatrudnienia, nie mamy obowiązku przekazywania drugi raz informacji o warunkach zatrudnienia?

  ...»

 • Czy na wniosek pracownika wolno wypłacić mu dodatek za pracę w sobotę

  2022.09.23

  Wypowiedzieliśmy pracownikowi umowę na czas określony. W piśmie wypowiadającym tę umowę nie wskazaliśmy, zgodnie z przepisami, powodów jej rozwiązania. Jednak podczas wręczania pracownikowi wypowiedzenia podaliśmy ustnie kilka przyczyn, z powodu których umowa została wypowiedziana. Czy pracownik w przypadku skierowania do sądu pracy odwołania od wypowiedzenia może powoływać się na te przyczyny, aby skutecznie je zakwestionować i w konsekwencji nabyć prawo do odszkodowania?

  ...»

 • Czy pracodawca musi bronić się w sądzie przed zarzutem pracownika, że przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony była nieuzasadniona

  2022.09.22

  Wypowiedzieliśmy pracownikowi umowę na czas określony. W piśmie wypowiadającym tę umowę nie wskazaliśmy, zgodnie z przepisami, powodów jej rozwiązania. Jednak podczas wręczania pracownikowi wypowiedzenia podaliśmy ustnie kilka przyczyn, z powodu których umowa została wypowiedziana. Czy pracownik w przypadku skierowania do sądu pracy odwołania od wypowiedzenia może powoływać się na te przyczyny, aby skutecznie je zakwestionować i w konsekwencji nabyć prawo do odszkodowania?

  ...»

 • Czy pracodawcy grozi kara, jeśli pracownikowi udzieli urlopu w okresach krótszych niż 14-dniowe

  2022.09.21

  Pracownik złożył wnioski urlopowe, z których wynika, że jego urlop podzielony zostanie na kilka części, z których żadna nie będzie miała 14 dni. Czy w takiej sytuacji pracodawcy grożą jakieś kary za naruszenie praw pracownika?

  ...»

 • Jak przenieść urlop wypoczynkowy ze starej na nową umowę o pracę

  2022.09.20

  Po zakończeniu umowy o pracę chcemy od razu ponownie zatrudnić pracownika, który nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego. Czy w tej sytuacji możemy mu przenieść na nowy stosunek pracy niewykorzystany urlop i nie wypłacać ekwiwalentu?

  ...»

 • Jak wyliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika, który uzyskał tytuł licencjata i pracował w czasie studiów magisterskich

  2022.09.12

  Pracownik ukończył w 2020 r. studia na poziomie licencjata. Następnie przepracował 1 rok, 2 miesiące i 5 dni u innego pracodawcy oraz jednocześnie studiował na studiach magisterskich. Później podjął zatrudnienie na pełny etat w naszym zakładzie pracy od 6 czerwca 2022 r. W poprzedniej firmie pracował do 5 czerwca 2022 r. W lipcu br. obronił pracę magisterską. Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego mu przysługuje? Czy do stażu urlopowego zaliczamy 8 lat z tytułu nauki po uzyskaniu stopnia licencjata czy dopiero po ukończeniu studiów magisterskich?

  ...»

 • Czy dopuszczalne jest zawarcie umowy o dzieło z tłumaczem zatrudnionym dla ukraińskich pracowników

  2022.09.09

  Zatrudniliśmy ostatnio dużą grupę pracowników z Ukrainy. Chcielibyśmy usprawnić proces komunikacji w dziale, w którym pracują, dlatego postanowiliśmy zatrudnić tłumacza języka ukraińskiego. Będzie on na bieżąco tłumaczył i wspierał wzajemne zrozumienie między pracownikami polskimi i ukraińskimi, ponieważ błędy w rozumieniu przekazu powodują opóźnienia w procesie pracy. Osoba ta będzie zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej, zgodnie z którą będzie otrzymywała stałe miesięczne wynagrodzenie za pracę 5 dni w tygodniu w stałych godzinach od 8.30 do 15.30. Mamy jednak wątpliwości, czy możemy zawrzeć z tłumaczem umowę o dzieło, czy musi być to jednak umowa zlecenia?

  ...»

 • Czy pracownikowi należy się dofinansowanie zakupu okularów, jeśli wykonał badanie wzroku z własnej inicjatywy

  2022.09.05

  Pracownik administracyjny nosi okulary od wielu lat. Są mu niezbędne do pracy przy komputerze. Po roku od badania u lekarza medycyny pracy (w tym także wzroku) pracownik uznał, że widzi coraz gorzej, i z własnej inicjatywy, prywatnie, umówił się na badanie wzroku, na którym zlecono mu nowe okulary. Pracownik zawnioskował do pracodawcy o dofinansowanie zakupu okularów. Czy pracodawca ma taki obowiązek? A jeśli tak, to czy może dokonać zwrotu kosztów, jeżeli pracownik zbadał wzrok w ramach prywatnej wizyty?

  ...»

 • Kiedy rozwiązuje się umowę o pracę na zastępstwo

  2022.09.05

  Pracownik ma zwolnienie lekarskie do 9 września 2022 r. (piątek). Faktycznie wróci do pracy 12 września 2022 r. Pracownik, który go zastępuje, ma zapisane w umowie o pracę, że umowa trwa „do dnia powrotu zastępowanego pracownika”. Z jakim dniem kończy się umowa na czas zastępstwa? Jaką datę zakończenia umowy powinniśmy wpisać w świadectwie pracy?

  ...»

 • Czy trzeba wydać byłemu pracownikowi oryginały dokumentów z jego akt osobowych

  2022.09.02

  Były pracownik, który nie pracuje u nas już od ponad roku, zażądał wydania mu jego akt osobowych, bo chce samodzielnie wykonać ich fotokopie. Pracownik kadr zaproponował, że przygotuje i przekaże mu już gotową kopię w ciągu 2 dni, jednak osoba ta upiera się przy wydaniu jej oryginałów. Mamy obawy, czy akta na pewno wrócą do kadr. Czy mamy obowiązek wydać oryginały akt osobowych byłemu pracownikowi, aby sam je skopiował?

  ...»