Niedziela, 19.01.2020

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Prawo Pracy

Prawo Pracy w IPP24

Nowe artykuły

 • Prawo do pierwszego dodatkowego urlopu wypoczynkowego i zwolnienia na turnus rehabilitacyjny

  2020.01.17

  Pracownik ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności od 12 marca 2019 r. Czy pracownik ten nabywa prawo do 10-dniowego urlopu wypoczynkowego dopiero po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia go do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności? Czy zwolnienie od pracy w wymiarze 21 dni w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym pracownik z ustalonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nabywa po przepracowaniu wymaganego przepisami okresu czasu?

  ...»

 • Informowanie pracowników tymczasowych o monitoringu wizyjnym u pracodawcy użytkownika

  2020.01.17

  Na terenie zakładu pracy, w tym także w hali produkcyjnej, jest stosowany monitoring wizyjny. Wkrótce, za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, zatrudnimy pracowników tymczasowych przy produkcji. Kto powinien poinformować pracowników tymczasowych o zasadach stosowania monitoringu: my, jako pracodawca użytkownik, czy agencja pracy tymczasowej?

  ...»

 • Planowanie pracy w sobotę w równoważnym systemie czasu pracy

  2020.01.16

  Jesteśmy hurtownią budowlaną. Zatrudniamy pracowników w równoważnym systemie czasu pracy z 1-miesięcznym okresem rozliczeniowym. Pracownicy mają wolne wszystkie niedziele i święta, natomiast chcielibyśmy, aby pracowali w soboty. Czy jest dopuszczalne zaplanowanie pracownikowi pracy w jednym tygodniu od poniedziałku do soboty (6 dni), a w następnym tygodniu tylko przez 4 dni? Jak liczyć tydzień w celu zachowania 5-dniowego tygodnia pracy - od poniedziałku do niedzieli czy 7 dni kalendarzowych niezależnie od tego, jakie są to dni tygodnia?

  ...»

Wszystkie artykuły

Tematy tygodnia

„Mały ZUS plus” – korzystne zmiany dla przedsiębiorców

2020-01-13

12 grudnia 2019 r. Sejm przyjął ustawę uwzględniającą nowe preferencyjne rozwiązania w zakresie opłacania składek ZUS przez przedsiębiorców (tzw. mały ZUS plus). Ustawa przewiduje możliwość opłacania obniżonych składek społecznych, których podstawa wymiaru będzie ustalana na podstawie uzyskanego przez przedsiębiorcę dochodu z poprzedniego roku. Z ulgi „mały ZUS plus” będą mogły skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG lub innych przepisów szczególnych, których przychód za poprzedni rok nie przekroczy poziomu 120 000 zł.

...»

Wszystkie tematy ...»