Niedziela, 22.04.2018

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Prawo Pracy

Prawo Pracy w IPP24

Nowe artykuły

 • Czy ustne wypowiedzenie umowy o pracę jest ważne

  2018.04.20

  Właściciel firmy zwolnił pracownika. Zrobił to ustnie i nie wystawił pisemnego wypowiedzenia umowy o pracę. Czy takie wypowiedzenie jest ważne?

  ...»

 • Jak prawidłowo nałożyć karę porządkową na pracownika

  2018.04.19

  Pracodawca może nałożyć karę porządkową na pracownika, który naruszył swoje obowiązki lub dyscyplinę pracy. Najpierw jednak musi wysłuchać pracownika. Po nałożeniu kary porządkowej pracodawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia pracownika o tym fakcie. Na podstawie tego samego zdarzenia, za które została nałożona kara porządkowa, pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę.

  ...»

 • W jakiej wysokości wypłacić świadczenie urlopowe pracownikowi, który podczas wypoczynku traci status młodocianego

  2018.04.18

  Zatrudniamy młodocianego w III roku nauki, który od 1 maja 2018 r. uzyska status pracownika i będzie pracował w pełnym wymiarze czasu pracy. Osoba ta od 28 kwietnia do 11 maja 2018 r. będzie przebywać na urlopie wypoczynkowym. Okres korzystania z urlopu obejmie zatem 14 kolejnych dni kalendarzowych (wliczając niedziele, święta i dni wolne), w tym 3 dni, gdy pracownik będzie jeszcze pracownikiem młodocianym, oraz 11 dni, gdy będzie „zwykłym” pracownikiem. Jak powinniśmy ustalić wysokość przysługującego tej osobie świadczenia urlopowego (o którym mowa w ustawie o zfśs) - obliczone jak dla pracownika młodocianego czy jak dla „zwykłego” pracownika?

  ...»

Wszystkie artykuły

Tematy tygodnia

Jak dokumentować i korygować usługi zwolnione z VAT

2018-04-16

Obowiązek udokumentowania fakturą świadczenia usług zwolnionych z VAT powstaje dopiero wtedy, gdy zażąda tego nabywca usługi. Brak obowiązku wystawienia faktury nie wyklucza jednak prawa do jej wystawienia. Faktury dokumentujące świadczenie usług zwolnionych zawierają mniejszy zakres danych niż „zwykłe” faktury. Faktury te, tak jak inne, mogą być korygowane z różnych przyczyn, np. z powodu błędu w cenie czy przyznania rabatu potransakcyjnego. Przyczyny te wyznaczają moment uwzględnienia korekty podstawy opodatkowania w deklaracji VAT.

...»

Wszystkie tematy ...»