Wtorek, 19.09.2017

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Prawo Pracy

Prawo Pracy w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Co wpisać w świadectwie pracy o zajęciu komorniczym, które nie było realizowane

  2017.09.14

  Kilka miesięcy temu otrzymaliśmy zajęcie komornicze jednego z pracowników. Nie dokonywaliśmy zajęcia wynagrodzenia, bo pracownik zarabiał i nadal zarabia minimalne wynagrodzenie. Pracownik zakończył pracę w naszej firmie i w związku z tym przygotowujemy mu świadectwo pracy. Czy mamy obowiązek wpisać w nim informację o zajęciu komorniczym, skoro go nie dokonaliśmy? Jeżeli tak, to co dokładnie należy zamieścić w świadectwie pracy?

  ...»

 • Czy zaległego urlopu na żądanie udziela się do 30 września

  2017.09.14

  W 2016 r. pracownica nie korzystała z urlopu na żądanie. Pozostało jej z tego roku 10 dni (80 godzin) niewykorzystanego urlopu. Czy z całości musi skorzystać do końca września 2017 r.?

  ...»

 • Czy pracownik niepełnosprawny ma prawo do rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych

  2017.09.13

  Wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Praca wykonywana ponad te normy, pomimo że narusza przepisy o czasie pracy stanowi pracę w godzinach nadliczbowych, za które przysługuje zatrudnionemu rekompensata.

  ...»

 • W jaki sposób udzielać urlopów wypoczynkowych w systemie równoważnym czasu pracy

  2017.09.12

  Zatrudniamy pracowników w systemie równoważnym. Mają oni bardzo różną liczbę godzin pracy na dobę. W związku z tym mamy problem z rozliczaniem ich urlopów wypoczynkowych. Często bowiem z wyprzedzeniem nie wiadomo, ile czasu pracownik miałby pracować w okresie, w którym wnioskuje o urlop (nie tworzymy planów urlopów). Czy w takim przypadku można przyjąć, że pracownik w okresie, na jaki chce wziąć urlop wypoczynkowy, pracuje po 8 godzin dziennie w dni robocze?

  ...»

 • Czy można zwolnić pracownika ze świadczenia pracy tylko w niektóre dni tygodnia

  2017.09.11

  Zamierzamy zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Jednak kierownik działu chciałby, aby pracownik uczestniczył w przekazaniu obowiązków i wprowadzeniu nowej osoby na jego miejsce, która niebawem zostanie zatrudniona. W tym celu pracownik miałby przychodzić do pracy raz w tygodniu albo na wezwanie, a oprócz tego byłby w kontakcie telefonicznym i e-mailowym 5 dni w tygodniu. Czy w taki sposób można zwolnić pracownika ze świadczenia pracy?

  ...»

 • Czy trzeba kierować na badania kontrolne pracownicę, której zwolnienia lekarskie są przerywane weekendami

  2017.09.08

  Pracownica pracuje w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku. Od ponad miesiąca przedstawia nam zwolnienia lekarskie przypadające od poniedziałku do piątku, a nieobejmujące sobót i niedziel, które są u nas dniami wolnymi od pracy. Teraz zamierza wrócić do pracy. Czy musimy kierować ją na badania kontrolne? W pracy nie było jej ponad miesiąc, ale zwolnienia były przerywane weekendami.

  ...»

 • Czy można zwolnić pracownika za podjęcie dodatkowej działalności bez poinformowania pracodawcy

  2017.09.07

  W regulaminie pracy naszej firmy znajduje się zapis zobowiązujący pracowników do informowania pracodawcy o zamiarze podjęcia jakiegokolwiek dodatkowego zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej. Pracownik został członkiem zarządu innej spółki i nie poinformował o tym pracodawcy. Nie mamy z tą osobą zawartej umowy o zakazie konkurencji. Zdaniem pracownika przekazanie informacji o podjęciu dodatkowej działalności nie było konieczne, gdyż spółka nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec naszej firmy. Czy w oparciu o zapisy regulaminu pracy, w związku z tym, że pracownik zajmuje u nas wysokie stanowisko kierownicze, jego postępowanie może być podstawą do zwolnienia go z pracy?

  ...»

 • Czy można nałożyć karę porządkową za spóźnienia, jeżeli pracodawca zgodził się na odpracowanie ich jako wyjścia prywatne

  2017.09.06

  Pracownik kilkakrotnie spóźniał się do pracy. Zaproponował, że odpracuje te spóźnienia po wypisaniu wniosku o udzielenie na ich czas zwolnień od pracy w celu wyjść prywatnych. Czy jeśli zgodzimy się na takie rozwiązanie, możemy dodatkowo nałożyć na pracownika karę upomnienia w związku ze spóźnieniami?

  ...»

 • Czy pracownica może żądać powrotu na stanowisko pracy zajmowane przed urlopem macierzyńskim

  2017.09.06

  Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego pracownica wraca do pracy. Jej stanowisko dalej istnieje, ale przesunięto na nie osobę z innego działu. Czy w tej sytuacji pracownica może domagać się zatrudnienia na dokładnie tym samym stanowisku pracy, które zajmowała przed urlopem macierzyńskim?

  ...»

 • Czy pracodawca musi zapewnić szatnie i jadalnie dla pracowników administracyjnych

  2017.09.05

  Na terenie zakładu pracy 8 pracowników wykonuje pracę na stanowiskach administracyjno-biurowych. Nie mają oni jadalni i szatni – odzież wierzchnią przechowują na wieszakach umieszczonych w pomieszczeniach pracy. Na terenie zakładu znajdują się oprócz pomieszczeń biurowych jedynie toalety. Czy pracodawca musi udostępnić pracownikom administracyjnym oddzielne pomieszczenia do spożywania posiłków i przechowywania odzieży?

  ...»

Tematy tygodnia

Jakie zasady ochrony przedemerytalnej będą obowiązywać od 1 października 2017 r.

2017-09-18

Pracownicy, którzy 1 października 2017 r. podlegają ochronie przedemerytalnej, będą jej podlegać do osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego obowiązującego do 30 września 2017 r. Natomiast pracownicy, którzy osiągną wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn w okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2021 r., będą podlegać ochronie przedemerytalnej od 1 października 2017 r. do 30 września 2021 r. Takie zasady ochrony przedemerytalnej będą obowiązywały w okresie przejściowym od 1 października 2017 r.  

...»

Wszystkie tematy ...»