Sobota, 20.07.2019

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Prawo Pracy

Prawo Pracy w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Czy pracodawca jest związany wnioskiem pracownicy o udzielenie jej urlopu wypoczynkowego zaraz po urlopie macierzyńskim

  2019.07.16

  Pracownica, która urodziła dziecko, chce zaraz po urlopie macierzyńskim skorzystać z urlopu wypoczynkowego. Czy pracodawca może jej odmówić?

  ...»

 • Jak powiadomić pracowników, że ich komputery służbowe będą monitorowane

  2019.07.15

  Pracodawca chce wprowadzić monitoring korzystania ze służbowych komputerów. Czy informację o tym należy wysłać do każdego z pracowników i zebrać ich podpisy potwierdzające, że zapoznali się z zarządzeniem pracodawcy?

  ...»

 • W jakiej maksymalnej temperaturze można wykonywać pracę

  2019.07.12

  Pracownicy pracują w biurze. Podczas upałów w pomieszczeniach pracy często jest około 30°C. Czy taka temperatura jest dopuszczalna?

  ...»

 • Czy pracownik wykonujący prace urzędnicze może korzystać z zadaniowego czasu pracy

  2019.07.10

  Pracownik działu IT domaga się zastosowania wobec niego systemu zadaniowego czasu pracy. Naszym zdaniem nie wolno go zastosować, bo zakres prac tej osoby odpowiada pracy urzędnika, nie ma więc powodów by wykonywał je w trybie zadaniowym. Czy mamy rację?

  ...»

 • Czy pracownikowi należy się dzień wolny za niedzielę, w którą wyjechał na szkolenie

  2019.07.10

  Pracownik pracuje od poniedziałku do piątku w podstawowym systemie czasu pracy. W związku z charakterem jego pracy powstała konieczność wysłania go na szkolenie. Rozpoczyna się ono w poniedziałek rano w innym mieście niż miejsce pracy pracownika. W związku z tym pracownik wyjeżdża na szkolenie w niedzielę. W trakcie dojazdu na miejsce szkolenia nie będzie wykonywał żadnych czynności związanych z pracą. Czy musimy mu oddać dzień wolny za niedzielę?

  ...»

 • Czy kolizję drogową, do której doszło z winy pracownika, można uznać za wypadek w drodze z pracy

  2019.07.09

  Pracownica miała wypadek w drodze z pracy do domu. Spowodowała stłuczkę i dostała mandat. Na drugi dzień po wypadku trafiła do szpitala i założono jej kołnierz ortopedyczny z powodu urazu odcinka szyjnego. Po spotkaniu ze specjalistą ds. bhp dowiedzieliśmy się, że tego zdarzenia nie można zakwalifikować jako wypadek w drodze z pracy do domu, wyłącznie z tej przyczyny, że do wypadku doszło z winy pracownicy. Czy takie ustalenie jest prawidłowe? Czy pracownicy należy wypłacić zasiłek chorobowy w wysokości 100% wynagrodzenia za okres nieobecności spowodowanej tym wypadkiem?

  ...»

 • Czy pracownik może być zwolniony z obowiązku świadczenia pracy poza okresem wypowiedzenia

  2019.07.08

  Jeden z pracowników firmy został oskarżony o mobbing, molestowanie, dyskryminację oraz naruszanie dóbr osobistych innych pracowników zespołu. Pracodawca wszczął w tym zakresie postępowanie antymobbingowe i antydyskryminacyjne zgodnie z obowiązującą u niego wewnętrzną procedurą. Postępowanie toczy się z udziałem kilkunastu świadków. Istnieje ryzyko, że podejrzany pracownik będzie kontynuował swoje zachowania, a jego obecność negatywnie wpłynie na świadków. Czy na czas trwania tego postępowania pracodawca może odsunąć od pracy podejrzanego o mobbing pracownika? Na jakich warunkach może to zrobić?

  ...»

 • Czy pracownikowi zatrudnionemu na pół etatu przysługuje dofinansowanie do wypoczynku

  2019.07.05

  Pracownica jest zatrudniona na 1/2 etatu od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Pracuje 4 godziny dziennie od poniedziałku do piątku. Złożyła wniosek o dofinansowanie wypoczynku (tzw. wczasy pod gruszą). W regulaminie zfśs jest zapis, że warunkiem uzyskania dofinansowania do wypoczynku jest skorzystanie z wypoczynku trwającego jednorazowo 14 dni kalendarzowych. Pracownica nie ma 10 lat stażu pracy, więc przysługuje jej 20 dni urlopu wypoczynkowego, czyli jeśli pracuje na 1/2 etatu, to przysługuje jej 10 dni. W tym roku wykorzystała już 3 dni urlopu i pozostało jej 7 dni urlopu. Biorąc pod uwagę rozkład czasu pracy, tj. 4 godz. dziennie, każdy dzień urlopu spowoduje odpisanie z puli urlopowej wyłącznie 4 godzin dziennie. Wykorzystanie więc całego urlopu wypoczynkowego oznaczać będzie w rzeczywistości 20 dni nieobecności w pracy, czyli 80 godz. : 4 godz. = 20 dni. Mając powyższe na uwadze, jeżeli pozostało pracownicy 7 dni urlopu na ten rok, to: 7 dni × 8 godz. = 56 godz.; 56 godz. : 4 godz. = 14 dni urlopu. Czy przysługują jej wczasy pod gruszą?

  ...»

 • Kiedy upadający pracodawca składa oświadczenie o skróceniu okresu wypowiedzenia umów o pracę

  2019.07.05

  Pracodawca chce ogłosić upadłość. W związku z tym planuje skrócić okresy wypowiedzenie zatrudnionym przez siebie osobom. Kiedy należy złożyć oświadczenie o takim skróceniu?

  ...»

 • Czy w spółce z o.o. można zatrudnić na podstawie umowy o pracę wspólnika większościowego

  2019.07.04

  W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest dwóch udziałowców - jeden z nich ma 95% udziałów, a drugi 5%. Udziałowiec większościowy ma zostać zatrudniony w spółce na podstawie umowy o pracę. Czy w tej sytuacji może powstać stosunek pracy między nim a spółką?

  ...»

Tematy tygodnia

Jak zatrudniać młodzież i dzieci w okresie wakacyjnym

2019-07-15

Młodociany może być zatrudniony zarówno na podstawie umowy o pracę jak i na podstawie umów cywilnoprawnych. Do zawarcia umowy o pracę nie jest konieczna zgoda jego przedstawiciela ustawowego. Zgoda taka jest jednak wymagana do zawarcia umowy zlecenia lub umowy o dzieło z osobą młodocianą.

...»

Wszystkie tematy ...»