Środa, 23.10.2019

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Prawo Pracy

Prawo Pracy w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Kiedy pracodawca może domagać się od kandydatów do pracy danych dotyczących ich wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu zatrudnienia

  2019.10.21

  Od 4 maja 2019 r. zmianie uległy uprawnienia pracodawcy do pozyskiwania od kandydatów do pracy danych dotyczących ich wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu zatrudnienia. Obecnie takich danych można wymagać od tych osób, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku. Pomimo wejścia w życie tych regulacji kilka miesięcy temu wciąż stwarzają one problemy pracodawcom.

  ...»

 • Na jakich warunkach można zwolnić w czasie zwolnień grupowych pracownika przebywającego na urlopie wypoczynkowym

  2019.10.18

  Pracownik przebywa na długim urlopie wypoczynkowym - wykorzystuje urlop bieżący i zaległy. W tym czasie w firmie mają być przeprowadzone zwolnienia grupowe. Czy w tej sytuacji pracownik może też dostać wypowiedzenie, nawet jeśli jest na urlopie?

  ...»

 • Na co zwrócić uwagę przy zatrudnianiu osób na stanowisku kierowcy

  2019.10.18

  Zatrudnienie kierowcy wiąże się z koniecznością spełnienia przez pracodawcę obowiązków wynikających nie tylko z przepisów Kodeksu pracy, ale także z przepisów ustawy o czasie pracy kierowców i niektórych regulacji ustawy o transporcie drogowym. Pracownik zatrudniony na stanowisku kierowcy powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przejść badania lekarskie i psychologiczne oraz szkolenia.

  ...»

 • Czy można kontynuować prowadzenie dokumentacji pracowniczej pracownika, z którym zawarto kolejną umowę o pracę

  2019.10.17

  Od 1 października 2019 r. pracodawca zamierza podpisać z pracownikiem umowę o pracę na okres jednego roku. Dla tej samej osoby 30 września 2019 r. upłynęła terminowa umowa o pracę, zawarta 1 października 2018 r. Czy dla tego pracownika można kontynuować prowadzenie dokumentacji pracowniczej, jeżeli zawarto z nim nową umowę o pracę bezpośrednio (bez dnia przerwy) po poprzedniej umowie, trwającej 1 stycznia 2019 r.?

  ...»

 • Jak zmieni się postępowanie z zakresu prawa pracy po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego

  2019.10.16

  Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw zmienia przepisy dotyczące postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy. Od 7 listopada 2019 r. będzie to dotyczyć m.in. sytuacji, gdy pracownik zaskarży do sądu pracy wypowiedzenie umowy o pracę. Na wniosek pracownika sąd, przywracając pracownika do pracy, będzie mógł w wyroku nałożyć na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

  ...»

 • Czy zwolniony w czasie aresztu pracownik może domagać się przywrócenia do pracy, jeśli został uniewinniony

  2019.10.15

  Tymczasowo aresztowany pracownik został zwolniony po 3 miesiącach pobytu w areszcie. W tej chwili dostarczył pracodawcy prawomocny wyrok, który go uniewinnia od postawionych zarzutów. Co w tej sytuacji ma zrobić pracodawca?

  ...»

 • Na co zwrócić uwagę przy zatrudnianiu osób na stanowisku kierowcy

  2019.10.15

  Zatrudnienie kierowcy wiąże się z koniecznością spełnienia przez pracodawcę obowiązków wynikających nie tylko z przepisów Kodeksu pracy, ale także z przepisów ustawy o czasie pracy kierowców i niektórych regulacji ustawy o transporcie drogowym. Pracownik zatrudniony na stanowisku kierowcy powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przejść badania lekarskie i psychologiczne oraz szkolenia.

  ...»

 • Jak rozliczać finansowo pracę pozarozkładową w systemie równoważnym

  2019.10.14

  W firmie zatrudniamy w równoważnym systemie czasu pracy pracowników pełnoetatowych opłacanych stałą stawką miesięczną. W systemie jest przewidziana możliwość przedłużania pracy w danym dniu do 12 godzin. Jeden z pracowników 23 września 2019 r. miał zaplanowaną w grafiku pracę od godz. 8.00 do 14.00, ale faktycznie pracował od 8.00 do 18.00. Które godziny stanowiły pracę nadliczbową? Jakie wynagrodzenie i dodatki są należne z tytułu wspomnianych godzin pracy, uwzględniając to, że we wrześniu nie doszło do przekroczenia normy średniotygodniowej?

  ...»

 • Czy zawieszenie działalności gospodarczej przez pracodawcę uprawnia pracownika do świadczenia przedemerytalnego

  2019.10.14

  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. W mojej firmie jest zatrudniony pracownik, który ma 64 lata. Z powodu braku zamówień chcę zlikwidować jego stanowisko pracy, rozwiązać umowę o pracę i zawiesić działalność gospodarczą. Jednak zgodnie z art. 39 Kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Dowiedziałem się jednak, że jeśli taki pracownik zostanie zwolniony z przyczyn dotyczących pracodawcy, ma szansę uzyskać świadczenie przedemerytalne. Czy w tej sytuacji mogę wypowiedzieć mu umowę o pracę z winy zakładu pracy?

  ...»

 • Jak liczyć 14-dniowy okres nieprzerwanego wypoczynku pracownika

  2019.10.11

  Pracownik wziął 12 dni urlopu wypoczynkowego. Czy przy ustaleniu spełnienia wymogu wykorzystania 14 dni nieprzerwanego odpoczynku bierze się pod uwagę także weekendy?

  ...»

Tematy tygodnia

Zmiany 2020! Jakie będą skutki zapłaty na rachunek nieuwzględniony w rejestrze podatników VAT – zmiany w podatku dochodowym

2019-10-21

Od 1 stycznia 2020 r. zapłata dokonana na rachunek kontrahenta niewymieniony w rejestrze podatników VAT (biała lista podatników VAT) nie będzie kosztem podatkowym. Wyłączenie będzie dotyczyło sytuacji, w których kwota należności będzie przekraczała 15 000 zł. W publikacji przedstawiamy informacje o nowym wyłączeniu z kosztów i jak się przygotować na te zmiany.

...»

Wszystkie tematy ...»