Sobota, 27.11.2021

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Prawo Pracy

Prawo Pracy w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Rekompensata finansowa za godziny nadliczbowe pracowników zarządzających

  2021.06.17

  Pracownicy pełniący funkcje zarządcze i kierownicze w zakładzie pracy zasadniczo nie są uprawnieni ani do zapłaty za nadgodziny, ani do czasu wolnego. Niekiedy jednak - w drodze wyjątku - osobom tym przysługuje rekompensata za nadliczbową aktywność na rzecz pracodawcy. Dotyczy to m.in. pracy ponadnormatywnej kierowników przypadającej w niedzielę i święto oraz sytuacji, w których praca w nadgodzinach odbywa się systematycznie i jest wynikiem wadliwego organizowania przez pracodawcę procesu pracy.

  ...»

 • Praca zdalna. Twoje idealne miejsce pracy

  2021.06.17

  Pracownicy pracujący zdalnie powinni mieć stanowisko pracy zorganizowane zgodnie z przepisami bhp. W sytuacji gdy praca zdalna ma polegać na wykonywaniu pracy biurowej, wówczas należy przyjąć, że obowiązkiem pracodawcy jest zorganizowanie stanowiska pracy na takich samych zasadach jak w przypadku telepracy. Zatem właściwe wyposażenie stanowiska pracy pracownika pracującego zdalnie powinno więc uwzględniać przepisy rozporządzenia w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

  ...»

 • Czy pracownik musi skorzystać z ciągłego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 14 dni

  2021.06.16

  Pracownik nie chce skorzystać z dwutygodniowego wypoczynku, mimo że zostało to określone w sporządzonym w styczniu planie urlopowym. Czym pracodawca powinien się podeprzeć, aby pracownik obowiązkowo skorzystał z urlopu w wyznaczonym terminie i we wskazanym wymiarze?

  ...»

 • Czy w czasie epidemii można pominąć szkolenia wstępne bhp dla nowego pracownika

  2021.06.15

  Zakończyliśmy rekrutację nowego pracownika. Należy przeprowadzić z nim wstępne szkolenie, dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Kłopot w tym, że w czasie pandemii cała firma pracuje zdalnie. Co w tej sytuacji należy zrobić z takim szkoleniem?

  ...»

 • Gdzie w świadectwie pracy wykazać dodatkowy urlop wypoczynkowy, przysługujący niepełnosprawnemu pracownikowi

  2021.06.14

  Niepełnosprawny pracownik złożył wypowiedzenie. Czy dodatkowy urlop wypoczynkowy, który mu przysługuje, należy odrębnie wykazywać w świadectwie pracy?

  ...»

 • Wynagrodzenie pracownika, który odebrał dzień wolny za pracę w sobotę, w kolejnym miesiącu

  2021.06.14

  W maju 2021 r. pracownik świadczący pracę od poniedziałku do piątku przepracował w sobotę 6 godzin. Ze względu na 6-miesięczny okres rozliczeniowy, pracownik chce odebrać ten dzień w czerwcu. Zgodnie z przepisami ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (dalej: k.p.), za pracę w sobotę należy udzielić mu pełnego dnia wolnego - czyli 8 godzin. Jeżeli w maju pracownik otrzymał wynagrodzenie za dodatkowe 6 godzin pracy, to czy w czerwcu z jego wynagrodzenia należy dokonać potrącenia?

  ...»

 • Czy uprawnieni do świadczeń socjalnych mogą telefonicznie składać oświadczenia o przychodach

  2021.06.09

  W regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych mamy postanowienie, że odpis ustala się w oparciu o przedłożone przez emeryta dokumenty (odcinek emerytury lub PIT). W związku z epidemią COVID-19 poprosiliśmy emerytów, aby telefonicznie składali oświadczenia o przychodach. Czy jest to dopuszczalne?

  ...»

 • Podróże służbowe w czasie pandemii COVID-19 – zasady kierowania i odbywania

  2021.06.09

  Trwająca pandemia COVID-19 nie wyklucza podróży służbowych, jednak znacznie je utrudnia, a okresowo nawet uniemożliwia. Zmieniające się ciągle przepisy dotyczące przemieszczania się, środków transportu, noclegów skutkują nie tylko sporymi problemami związanymi z możliwością wyjazdu, ale także jego nieprzewidywalnością. Dlatego pracodawca, który zdecyduje się wysłać pracownika w podróż służbową, musi przeanalizować rodzaj transportu, możliwości noclegu czy spożycia posiłku w czasie delegacji.    

  ...»

 • Czy zaświadczenie z KRUS o opłaconych składkach może być dowodem pracy w gospodarstwie rolnym

  2021.06.09

  Pracownik przedstawił nam zaświadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o odprowadzanych składkach w celu zaliczenia do ogólnego stażu pracy okresu pracy w gospodarstwie rolnym. Czy to zaświadczenie może być dowodem pracy w gospodarstwie rolnym?

  ...»

 • Jak długo należy przechowywać papierowe listy obecności

  2021.06.09

  Pracownicy podpisują papierowe listy obecności. Czy te listy obecności należy przechowywać przez 10 lat, tak jak inną dokumentację pracowniczą?

  ...»

Tematy tygodnia

Jak w 2022 r. będziemy wystawiać faktury

2021-11-22

W 2022 r. podatnicy będą mieli wybór, jak fakturować swoją sprzedaż. Będą mogli pozostać przy dotychczasowym systemie fakturowania (faktury papierowe lub elektroniczne w dowolnym formacie) albo skorzystać z nowych zasad, czyli wystawiać ustrukturyzowane faktury za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).

...»

Wszystkie tematy ...»