Wtorek, 25.06.2019

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Prawo Pracy

Prawo Pracy w IPP24

Nowe artykuły

 • Jak rozwiązać umowę o pracę z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności pracownika, z którym nie ma kontaktu

  2019.06.24

  Pracownik został zatrudniony 1 lutego 2019 r. na umowę o pracę na czas określony na rok. Od 15 kwietnia br. nie przychodzi do pracy i tak jest do tej pory. Nie mamy z nim żadnego kontaktu. Jak możemy rozwiązać z tym pracownikiem umowę o pracę?

  ...»

 • Jak przeprowadzać rekrutację pracowników po zmianie przepisów Kodeksu pracy

  2019.06.21

  Proces rekrutacji nowych pracowników wiąże się z pozyskiwaniem danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych (CV, listach motywacyjnych, świadectwach pracy, listach referencyjnych, zaświadczeniach itd.). Pracodawca powinien przetwarzać tylko takie dane, które są niezbędne ze względu na cel ich zbierania, jakim jest podjęcie przez niego decyzji o zatrudnieniu nowego pracownika. Pracodawca nie może żądać od kandydata do pracy danych, które nie są niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji.

  ...»

 • Zatrudnianie młodocianych do prac lekkich – na jakich warunkach może się odbywać

  2019.06.21

  Z pracownikami młodocianymi w wieku od 15 do 18 lat można zawrzeć umowę o pracę na wykonywanie prac lekkich. Młodocianych można zatrudnić na stałe, sezonowo albo dorywczo, uwzględniając w każdym przypadku wymagania zawarte w Kodeksie pracy dotyczące zawierania umów z takimi pracownikami. Znacznie mniej warunków do spełnienia jest przy zawieraniu z młodocianymi umów cywilnoprawnych.

  ...»

Wszystkie artykuły