Sobota, 24.08.2019

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Prawo Pracy

Prawo Pracy w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Czy można zatrudnić pracownika socjalnego na niższym stanowisku

  2019.08.09

  Zatrudniliśmy pracownika socjalnego posiadającego stopień zawodowy specjalisty uzyskany u innego pracodawcy. Czy pracownik zachowuje ten stopień zawodowy? Czy kolejny pracodawca może zatrudnić go na niższym stanowisku?

  ...»

 • Czy pracownik może posługiwać się w pracy wrotkami

  2019.08.09

  Planujemy wyposażyć we wrotki pracowników zatrudnionych np. na stanowisku mobilnego kasjera, tj. wspomagającego kasjerów bezpośrednio obsługujących klientów w sklepie wielkopowierzchniowym. Czy istnieją przepisy zakazujące pracownikom używania wrotek?

  ...»

 • Czy można skorzystać z numeru telefonu otrzymanego w trakcie rekrutacji, aby odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego

  2019.08.08

  Osoba przyjmowana do pracy dobrowolnie podała nam numer prywatnego telefonu komórkowego na potrzeby prowadzonego postępowania rekrutacyjnego. Czy możemy wykorzystać ten numer do odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego? Nie mamy zgody pracownika na przetwarzanie takiej danej osobowej na potrzeby odwołania go z urlopu. Czy jeśli pracodawca skorzysta z prywatnego numeru pracownika, nie mając zgody na jego wykorzystywanie do kontaktów w czasie urlopu, pracownik będzie miał obowiązek przerwać urlop?

  ...»

 • Jak zamieścić w świadectwie pracy informację o urlopie rodzicielskim łączonym z pracą

  2019.08.02

  Pracownica, która urodziła dziecko w 2017 r., złożyła (w ciągu 21 dni od porodu) wniosek o udzielenie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. W tym czasie korzystała z łączenia pracy z urlopem rodzicielskim i przez 168 dni pracowała na 1/2 etatu. Jak to ująć w świadectwie pracy?

  ...»

 • Jak długo pracodawcy powinni przechowywać dokumentację pracowniczą

  2019.07.31

  Pracodawca ma obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej przez okres zatrudnienia pracownika, a także po zakończeniu stosunku pracy. Od 1 stycznia 2019 r. okres przechowywania dokumentacji został skrócony do 10 lat. Jednak w niektórych sytuacjach nadal wynosi 50 lat.

  ...»

 • Powierzanie wykonywania zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy

  2019.07.30

  Nawet gdy pracodawca zatrudniający powyżej 100 osób nie ma kompetentnych pracowników do wykonywania zadań służby bhp, to i tak jest zobligowany do jej utworzenia i nie ma wyboru pomiędzy utworzeniem służby bhp w zakładzie a powierzeniem wykonywania zadań z tego zakresu specjalistom spoza zakładu pracy. Dopiero, gdy pracodawca nie znajdzie kompetentnych pracowników do wykonywania służby bhp, może powierzyć wykonywanie zadań tej służby specjalistom spoza zakładu pracy, przy czym w razie sporu to na pracodawcy ciąży obowiązek wykazania braku możliwości zatrudnienia właściwych pracowników, niezbędnych dla stworzenia zakładowej służby bhp.

  ...»

 • Czy komornik może ustalić niższą wartość kwoty wolnej od potrąceń

  2019.07.29

  W decyzji organu egzekucyjnego w sprawie zajęcia wynagrodzenia pracownika znajduje się zapis: „zajęcie należności z tytułu wynagrodzenia za pracę oraz nagród i premii do wysokości egzekwowanego świadczenia - nie więcej jednak niż 1/2 wynagrodzenia miesięcznie, przy czym kwota 2100 zł brutto jest wolna od potrąceń”. Czy w 2019 r. komornik może wskazać kwotę wolną w wysokości 2100 zł zamiast 2250 zł?

  ...»

 • Czy za niedzielny dyżur pracownikowi samorządowemu przysługuje dzień wolny

  2019.07.25

  Pracownik samorządowy pełnił dyżur w domu w niedzielę. Podczas tego dyżuru nie wykonywał żadnej pracy. Czy w ramach rekompensaty przysługuje mu dzień wolny od pracy?

  ...»

 • Jak rozwiązać umowę z pracownicą, która po porodzie jest niezdolna do samodzielnej egzystencji

  2019.07.24

  Pracownica urodziła dziecko w 2018 r. W kilka godzin po porodzie doszło do komplikacji, w wyniku których pracownica stała się niezdolna do samodzielnej egzystencji. Po wykorzystaniu 20 tygodni urlopu macierzyńskiego przebywała na zwolnieniu lekarskim przez okres 182 dni. W związku z oczekiwaniem na odpowiedź ze strony ZUS w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego, uznaliśmy jej nieobecność za usprawiedliwioną. Niestety, pracownica nie otrzymała tego świadczenia. Obecnie czeka na decyzję ZUS w sprawie przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy. Czy rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą powinno nastąpić z powodu wyczerpania okresu zasiłkowego i dalszej niezdolności do pracy czy z powodu przekroczenia 1 miesiąca usprawiedliwionej nieobecności w pracy po okresie zasiłkowym, kiedy pracownica oczekiwała na decyzję w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego? Czy pracownicy można udzielić zaległego urlopu wypoczynkowego czy też w związku ze stanem jej zdrowia należy jednak wypłacić jej ekwiwalent za urlop? Czy rozwiązanie umowy będzie skuteczne, jeżeli pracownica ma ustalonego kuratora w osobie jej męża, który podpisuje za nią wszystkie dokumenty i w jej imieniu podejmuje decyzje?

  ...»

 • Jak wypełnić nowe kwestionariusze osobowe dla osoby ubiegającej się o pracę i pracownika

  2019.07.23

  Od 4 maja 2019 r. zmieniły się dane osobowe, jakich pracodawca może żądać od kandydata do pracy i pracownika. To spowodowało modyfikację treści kwestionariuszy osobowych, których pomocnicze wzory w formie elektronicznej udostępnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jeśli pracodawca stosował własne druki, też musi je dostosować do nowych przepisów.

  ...»

Tematy tygodnia

Mobbing w pracy – na czym polega i jak pracodawca może się przed nim chronić

2019-08-19

Od 7 września 2019 r. pracownicy będą mogli dochodzić odszkodowań od pracodawcy nie tylko w przypadku rozwiązania umowy o pracę z powodu mobbingu, ale także wtedy, gdy mimo mobbingu nie zdecydują na rozwiązanie umowy o pracę. Nowelizacja przepisów może zatem spowodować wzrost liczby roszczeń pracowników z tytułu mobbingu. Żeby przeciwdziałać takim roszczeniom, pracodawca powinien wiedzieć, jakie zachowania mogą być uważane za mobbing, oraz wdrożyć w firmie procedury antymobbingowe. 

...»

Wszystkie tematy ...»