Środa, 30.11.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Prawo Pracy

Prawo Pracy w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Czy można nie udzielić pracownikowi biura urlopu na żądanie

  2022.10.07

  Jedna z pracownic mojego biura rachunkowego poprosiła, aby udzielić jej jednodniowego urlopu w piątek przed weekendem, aby mogła skorzystać z atrakcyjnej wycieczki. Odmówiłam jej, uzasadniając, że w tym okresie już kilku pracowników biura jest na planowanych urlopach wypoczynkowych i nieobecność kolejnej osoby groziłaby niemożnością obsłużenia klientów w terminie. Przyjęła tę wiadomość spokojnie i wydawało się, że pogodziła się z tym. Jednak w czwartek po 23:00 wysłała do mnie wiadomość e-mail, że w piątek korzysta z urlopu na żądanie, bo ma takie prawo i jej jako pracownika nie musi obchodzić sytuacja w firmie. Wiadomość e-mail odebrałam o 23:10 i odpisałam niezwłocznie, że nie zgadzam się na urlop na żądanie, gdyż jej nieobecność może skutkować niedotrzymaniem zobowiązań przez biuro rachunkowe. Pracownica nie stawiła się w pracy następnego dnia. W związku z tym nie zdążyłam obliczyć i wysłać w terminie informacji o kwocie podatku jednemu klientowi. Klient biura co prawda nie wypowiedział umowy, ale swoje musiałam wysłuchać i zapowiedział, że gdy jeszcze raz podobna sytuacja będzie miała miejsce, to wypowie umowę. Chciałabym zwolnić tę pracownicę w związku z zaistniałą sytuacją, gdyż straciłam do niej zaufanie. Czy jest to możliwe?

  ...»

 • Jak wyliczać pensję w miesiącu, w trakcie którego pracownik otrzymał podwyżkę i był nieobecny w pracy

  2022.10.03

  Jednemu z naszych pełnoetatowych pracowników, zatrudnionemu w podstawowej organizacji czasu pracy od poniedziałku do piątku po 8 godzin na dobę, przyznaliśmy od 12 września 2022 r. podwyżkę pensji o 500 zł brutto. Przed zmianą otrzymywał on za pracę co miesiąc stałą kwotę 4400 zł brutto, zaś od 8 do 13 września przebywał na zwolnieniu lekarskim. W jaki sposób w takich okolicznościach powinniśmy ustalić jego wrześniowe wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca?

  ...»

 • Czy pracownica opiekująca się małym dzieckiem może pracować w nocy

  2022.09.30

  Nasza pracownica opiekuje się małym dzieckiem. Zaproponowała, że chce pracować w nocy, żeby więcej zarobić. Czy możemy ją zatrudnić do pracy w nocy?

  ...»

 • Czy wolno zaokrąglić liczbę pracowników branych pod uwagę przy ustalaniu wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

  2022.09.27

  W naszej firmie prowadzimy zfśs. Czy przy ustalaniu wysokości odpisu na fundusz socjalny można zaokrąglić liczę zatrudnionych?

  ...»

 • Jaki zakres informacji o warunkach zatrudnienia powinien przekazać pracodawca pracownikowi przy zawieraniu kolejnej umowy

  2022.09.26

  Chcemy przedłużyć pracownikowi umowę na okres próbny, która kończy się 31 października 2022 r. Od 1 listopada tego roku ma on mieć już zawartą umowę na czas nieokreślony. W związku z tym, że pracownik na przełomie października i listopada 2022 r. planuje urlop, chcielibyśmy wcześniej załatwić formalności. Czy jeśli umowę podpiszemy w połowie października br., to powinniśmy dołączyć do niej już nową informację dodatkową o warunkach zatrudnienia, którą przewidują projektowane przepisy Kodeksu pracy? Czy też należy przekazać taką informację jeszcze w dotychczasowej wersji? A może, skoro to jest kontynuacja zatrudnienia, nie mamy obowiązku przekazywania drugi raz informacji o warunkach zatrudnienia?

  ...»

 • Czy na wniosek pracownika wolno wypłacić mu dodatek za pracę w sobotę

  2022.09.23

  Wypowiedzieliśmy pracownikowi umowę na czas określony. W piśmie wypowiadającym tę umowę nie wskazaliśmy, zgodnie z przepisami, powodów jej rozwiązania. Jednak podczas wręczania pracownikowi wypowiedzenia podaliśmy ustnie kilka przyczyn, z powodu których umowa została wypowiedziana. Czy pracownik w przypadku skierowania do sądu pracy odwołania od wypowiedzenia może powoływać się na te przyczyny, aby skutecznie je zakwestionować i w konsekwencji nabyć prawo do odszkodowania?

  ...»

 • Czy pracodawca musi bronić się w sądzie przed zarzutem pracownika, że przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony była nieuzasadniona

  2022.09.22

  Wypowiedzieliśmy pracownikowi umowę na czas określony. W piśmie wypowiadającym tę umowę nie wskazaliśmy, zgodnie z przepisami, powodów jej rozwiązania. Jednak podczas wręczania pracownikowi wypowiedzenia podaliśmy ustnie kilka przyczyn, z powodu których umowa została wypowiedziana. Czy pracownik w przypadku skierowania do sądu pracy odwołania od wypowiedzenia może powoływać się na te przyczyny, aby skutecznie je zakwestionować i w konsekwencji nabyć prawo do odszkodowania?

  ...»

 • Czy pracodawcy grozi kara, jeśli pracownikowi udzieli urlopu w okresach krótszych niż 14-dniowe

  2022.09.21

  Pracownik złożył wnioski urlopowe, z których wynika, że jego urlop podzielony zostanie na kilka części, z których żadna nie będzie miała 14 dni. Czy w takiej sytuacji pracodawcy grożą jakieś kary za naruszenie praw pracownika?

  ...»

 • Jak przenieść urlop wypoczynkowy ze starej na nową umowę o pracę

  2022.09.20

  Po zakończeniu umowy o pracę chcemy od razu ponownie zatrudnić pracownika, który nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego. Czy w tej sytuacji możemy mu przenieść na nowy stosunek pracy niewykorzystany urlop i nie wypłacać ekwiwalentu?

  ...»

 • Jak wyliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika, który uzyskał tytuł licencjata i pracował w czasie studiów magisterskich

  2022.09.12

  Pracownik ukończył w 2020 r. studia na poziomie licencjata. Następnie przepracował 1 rok, 2 miesiące i 5 dni u innego pracodawcy oraz jednocześnie studiował na studiach magisterskich. Później podjął zatrudnienie na pełny etat w naszym zakładzie pracy od 6 czerwca 2022 r. W poprzedniej firmie pracował do 5 czerwca 2022 r. W lipcu br. obronił pracę magisterską. Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego mu przysługuje? Czy do stażu urlopowego zaliczamy 8 lat z tytułu nauki po uzyskaniu stopnia licencjata czy dopiero po ukończeniu studiów magisterskich?

  ...»

Tematy tygodnia

Minimalne wynagrodzenie i świadczenia od niego zależne w 2023 r.

2022-11-28

W przyszłym roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie dwukrotnie. W I półroczu 2023 r. do 3490 zł (z 3010 zł w 2022 r.) oraz w II półroczu 2023 r. do kwoty 3600 zł. Oznacza to, że inne świadczenia pracownicze, których wysokość zależy od płacy minimalnej, także zostaną podwyższone. Chodzi tu m.in. o dodatek za pracę w nocy, kwoty wolne od potrąceń czy wynagrodzenie za przestój. W efekcie wzrosną koszty zatrudnienia i składek ZUS, w tym m.in. dla przedsiębiorców opłacających je od preferencyjnej podstawy wymiaru. Natomiast stawka godzinowa dla zleceniobiorców od stycznia do czerwca 2023 r. wyniesie 22,80 zł za godzinę pracy (wzrost o 3,10 zł), natomiast od 1 lipca 2023 r. - 23,50 zł (wzrost o 3,80 zł). W 2022 r. stawka godzinowa wynosiła 19,70 zł.

...»

Wszystkie tematy ...»