Sobota, 27.11.2021

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Prawo Pracy

Prawo Pracy w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Jak w świadectwie pracy wykazać dodatkowy urlop przysługujący pracownikowi niepełnosprawnemu

  2021.09.27

  Zatrudniony u nas pracownik niepełnosprawny ma prawo do dodatkowego urlopu. Osoba ta odchodzi z naszej firmy. Jak w świadectwie pracy wykazać jej dodatkowy urlop? Czy należy go dodać do urlopu wypoczynkowego?

  ...»

 • Czy jest konieczne prowadzenie pełnej ewidencji czasu pracy dla pracowników zarządzających zakładem pracy

  2021.09.24

  Mamy wątpliwość odnośnie sporządzania ewidencji czasu pracy. Czy dla pracowników zarządzających zakładem pracy należy ją prowadzić w takim samym zakresie jak dla innych pracowników?

  ...»

 • Ile urlopu wypoczynkowego należy się pracownikowi, który rozpoczął urlop bezpłatny w ubiegłym roku, kontynuował go w bieżącym i nie ma zamiaru wrócić już do pracy?

  2021.09.21

  Pracownik korzystał z długiego urlopu bezpłatnego. Urlop ten zaczął się w ubiegłym roku i przeszedł na ten. Pracownik nie ma już zamiaru wrócić do pracy po formalnym zakończeniu tego urlopu bezpłatnego. Co w tej sytuacji z jego urlopem wypoczynkowym z tego roku?

  ...»

 • Jaką formę zatrudnienia wybrać w przypadku prac na wysokości

  2021.09.16

  Jesteśmy zakładem wykonującym remonty i świadczącym serwis wyspecjalizowanych maszyn rolniczych. W związku z tym część prac odbywa się na wysokości nawet 3 m. Ze względu na większą liczbę zamówień od klientów przez okres około 4 miesięcy chcemy zwiększyć stan załogi o 30%. Mamy zamiar skorzystać z usług firmy zewnętrznej i pozyskać w ten sposób pracowników. Jak zatrudnić pracowników spoza firmy, biorąc pod uwagę konieczność wykonywania prac na wysokości?

  ...»

 • Jak rozliczyć pracownikom szkolenie i spotkanie z kontrahentem w tym samym dniu

  2021.09.16

  Pracownicy działu zakupów, którzy pracują w systemie podstawowym czasu pracy, zostali skierowani na szkolenie z metod negocjacji. Trzy dni przed szkoleniem okazało się, że tego dnia w naszym mieście będzie przebywał przedstawiciel kluczowego dostawcy, z którym nasi pracownicy mieli podpisać nową umowę ramową na następny rok dostaw. Kontrahent spotkał się z nimi wieczorem, w dniu szkolenia, w restauracji. Czy nasi pracownicy mogli najpierw uczestniczyć w szkoleniu w godz. od 9.00 do 15.00, następnie odbyć 5-godzinną przerwę, a później w godz. 20.00-22.00 negocjować umowę w restauracji? Jak rozliczyć im czas pracy w tym dniu?

  ...»

 • Czy możliwe jest pełnienie dyżuru przez pracownika niepełnosprawnego

  2021.09.15

  Zatrudniamy w dziale IT osobę, która ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności. Lekarz medycyny pracy w orzeczeniu o zdolności do pracy nie wpisał żadnych uwag, tylko dopuścił tę osobę do pracy. Planujemy wprowadzić w dziale IT nocne dyżury. Pracownicy, którzy w ciągu dnia pracują w wymiarze 8 godzin, mają być dostępni w domu pod telefonem od godz. 22.00 do godz. 6.00, aby w przypadku awarii pomóc w jej usunięciu online. Każdy pracownik działu ma pełnić taki dyżur raz w tygodniu. Czy osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym może pełnić nocne dyżury?

  ...»

 • Jak w wypowiedzeniu umowy o pracę określić przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie

  2021.09.15

  Muszę zwolnić pracownika, który pracował na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Jak w wypowiedzeniu umowy o pracę powinienem sformułować przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie?

  ...»

 • Czy można zawrzeć ponadlimitową umowę o pracę na czas określony, jeżeli pracodawcy kończy się dzierżawa obiektu

  2021.09.14

  Klient naszego biura rachunkowego ma 3 warsztaty. W każdym z nich pracuje 10-osobowa ekipa mechaników. Jeden z warsztatów znajduje się w budynku, który jest dzierżawiony od miasta. Dzierżawa ta kończy się 31 grudnia 2021 r. Z nieoficjalnych informacji uzyskanych przez klienta wynika, że nie zostanie przedłużona. Natomiast 4 mechanikom z tego warsztatu z końcem października 2021 r. kończą się umowy o pracę na czas określony, które są już trzecimi tego rodzaju umowami z kolei. Czy mimo wyczerpania limitu umów na czas określony nasz klient będzie mógł zawrzeć z tymi mechanikami takie umowy do 31 grudnia 2021 r., ponieważ później będzie musiał zamknąć warsztat?

  ...»

 • Czy pracodawca może przeprowadzić anonimową ankietę dotyczącą szczepień pracowników na COVID-19

  2021.09.14

  Planujemy powrót pracowników do biura od jesieni. Jednak zanim podejmiemy decyzję o wymiarze pracy biurowej w stosunku do pracy zdalnej i limitach osób przebywających jednocześnie w biurze, chcielibyśmy wiedzieć, jaki procent naszych pracowników jest zaszczepiony przeciwko COVID-19. W związku z tym chcielibyśmy poprosić wszystkich zatrudnionych o wypełnienie anonimowej ankiety w celowo stworzonym do tego narzędziu informatycznym (bez podawania danych, pracodawca nie będzie widział, kto wypełnił ankietę). W ankiecie pracownicy poinformują czy są szczepieni na COVID-19. Czy taka ankieta nie naruszy przepisów o ochronie danych pracownika?

  ...»

 • Czy pracodawca może żądać od pracownika oświadczenia o jego wyznaniu, jeśli chce on korzystać z dodatkowych dni wolnych

  2021.09.13

  Pracownik złożył wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy ze względów religijnych i o dodatkowe dni wolne z tytułu świąt przypadających w dni, które nie są ustawowo wolne od pracy i które zamierza odpracować. Czy w związku z tym możemy zażądać od niego do wglądu zaświadczenia dotyczącego jego wyznania?

  ...»

Tematy tygodnia

Jak w 2022 r. będziemy wystawiać faktury

2021-11-22

W 2022 r. podatnicy będą mieli wybór, jak fakturować swoją sprzedaż. Będą mogli pozostać przy dotychczasowym systemie fakturowania (faktury papierowe lub elektroniczne w dowolnym formacie) albo skorzystać z nowych zasad, czyli wystawiać ustrukturyzowane faktury za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).

...»

Wszystkie tematy ...»