Sobota, 27.11.2021

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Prawo Pracy

Prawo Pracy w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp w czasie upałów

  2021.07.15

  W okresie letnim pracodawca powinien zapewnić pracownikom odpowiednią temperaturę na stanowiskach pracy oraz, w zależności od temperatury i miejsca wykonywania pracy, zimne napoje. Należy przyjąć, że do przekroczenia normy temperaturowej dochodzi, kiedy przy ciężkiej pracy fizycznej w hali jest ponad 28°C, w przypadku warunków szczególnych - powyżej 26°C, a przy pracy biurowej - ponad 30°C.

  ...»

 • Dofinansowanie wypoczynku pracownika – zasady przyznawania i rozliczania

  2021.07.15

  Pracodawca prowadzący działalność socjalną może dofinansować letni wypoczynek pracownikom i ich rodzinom. Od rodzaju takiej wypłaty i źródła jej finansowania zależy obowiązek opłacenia składek i podatku. Świadczenie urlopowe jest zwolnione ze składek ZUS, ale należy od niego pobrać zaliczkę na podatek dochodowy. Z kolei tzw. wczasy pod gruszą dofinansowane ze środków zfśs mogą być zwolnione ze składek (w całości) i z podatku (w całości lub w części) po spełnieniu określonych warunków.

  ...»

 • Jak obliczyć urlop proporcjonalny pracownikowi niepełnosprawnemu zatrudnionemu na ¾ etatu

  2021.07.14

  Pracownik ma orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i prawo do 7-godzinnej normy dobowej. W lipcu 2020 r. przeszedł on na emeryturę i od 1 sierpnia 2020 r. ponownie został zatrudniony w wymiarze 3/4 etatu. W 2021 r. ma do wykorzystania 26 dni urlopu wypoczynkowego i 10 dni urlopu dodatkowego. Jak należy obliczyć proporcjonalny urlop przysługujący pracownikowi za 2021 r., jeżeli pracuje na podstawie umowy o pracę na czas określony do 31 sierpnia 2021 r.?

  ...»

 • Czy pracodawca może odliczyć pracownikowi przerwy na palenie

  2021.07.13

  Jesteśmy firmą produkcyjną. Od dłuższego czasu borykamy się z problemem nadużywania przez pracowników przerw na palenie papierosów. Mamy czytniki magnetyczne, więc wiemy, ile czasu dany pracownik spędza na paleniu. Z naszych rejestrów wynika, że każdorazowo są to przerwy około 5-10-minutowe. Podczas zmiany pracownicy potrafią wykorzystać nawet 5-6 takich wyjść. Stąd pomysł kierownictwa, aby każdemu z pracowników w rozliczeniu miesięcznego czasu pracy odejmować czas zaewidencjonowany jako przerwa na palenie. Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne i czy wymaga zmian w regulaminie pracy?

  ...»

 • Czy pożyczek na cele mieszkaniowe należy udzielać tylko na mieszkania lub domy będące własnością pracowników

  2021.07.13

  Od 2021 r. tworzymy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach działalności socjalnej będziemy udzielać pożyczek na cele mieszkaniowe. Czy możemy przyznać je osobom, które chcą np. zmodernizować lub wyremontować mieszkanie albo dom, ale nieruchomości te nie są ich własnością?

  ...»

 • Jak liczyć wypowiedzenie umowy o pracę w dniach roboczych

  2021.07.12

  Pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na okres próbny zamierzamy wręczyć wypowiedzenie, które wyniesie 3 dni robocze. Jak je liczyć? Czy do dni roboczych zalicza się także sobota?

  ...»

 • Jak liczyć urlop wypoczynkowy uprawniający pracownika do świadczenia urlopowego

  2021.07.09

  Pracodawca wypłaca świadczenie urlopowe przysługujące pracownikom, którzy korzystali z wypoczynku w wymiarze co najmniej 14 dni. Czy bierzemy w tym przypadku pod uwagę dni robocze czy kalendarzowe?

  ...»

 • Czy w świadectwie pracy należy uwzględniać skrócenie okresu wypowiedzenia

  2021.07.08

  Pracodawca i pracownik zawarli porozumienie, na podstawie którego został skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę. Czy w świadectwie pracy należy zamieścić o tym informację?

  ...»

 • Czy po przejęciu zakładu pracy można cofnąć wypowiedzenie umowy o pracę dokonane przez poprzedniego pracodawcę

  2021.07.07

  Nasza firma będzie przejmowała pracowników innej firmy o podobnym profilu działalności, łącznie z jej majątkiem. Przejmowany zakład wypowiedział umowę o pracę pracownikowi, na którym nam zależy. Umowa z tym pracownikiem rozwiąże się po przejęciu przez nas zakładu pracy. Czy możemy cofnąć biegnące wypowiedzenie przed rozwiązaniem umowy o pracę? Czy musimy czekać, aż na skutek wypowiedzenia umowa rozwiąże się, aby podpisać z tym pracownikiem nową umowę o pracę? - pyta Czytelniczka z Bydgoszczy.

  ...»

 • Czy zawarcie porozumienia w ramach zwolnień indywidualnych pozbawia pracownika prawa do odprawy

  2021.07.07

  Pracownik zostanie zwolniony na podstawie tzw. zwolnienia indywidualnego, przewidzianego w ustawie o zwolnieniach grupowych. Pracodawca chce zawrzeć z nim ugodę. Czy zawarcie takiej ugody nie spowoduje, że pracownik utraci prawo do odprawy pieniężnej?

  ...»

Tematy tygodnia

Jak w 2022 r. będziemy wystawiać faktury

2021-11-22

W 2022 r. podatnicy będą mieli wybór, jak fakturować swoją sprzedaż. Będą mogli pozostać przy dotychczasowym systemie fakturowania (faktury papierowe lub elektroniczne w dowolnym formacie) albo skorzystać z nowych zasad, czyli wystawiać ustrukturyzowane faktury za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).

...»

Wszystkie tematy ...»