Środa, 30.11.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Prawo Pracy

Prawo Pracy w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Czy pracownik może wykorzystać czas wolny za nadgodziny w następnym okresie rozliczeniowym

  2022.05.17

  Pracownik złożył wniosek o udzielenie czasu wolnego za nadgodziny. Chce jednak wykorzystać czas wolny w przyszłym okresie rozliczeniowym. Czy pracodawca może udzielić wolne za nadgodziny w innym okresie rozliczeniowym?

  ...»

 • Czy można zawrzeć z tym samym pracownikiem kolejną umowę o pracę na okres próbny

  2022.05.16

  Pracownik był zatrudniony na podstawie umowy o pracę na okres próbny. Po jej zakończeniu nie zawarto z nim umowy o pracę, ale po jakimś czasie okazało się, że może się przydać w innym dziale firmy. Czy w takiej sytuacji możliwe jest zatrudnienie go jeszcze raz na okres próby?

  ...»

 • Czy pracownikowi odchodzącemu na emeryturę przysługuje dofinansowanie do wypoczynku, tzw. wczasów pod gruszą

  2022.05.11

  Nasz pracownik przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym do 23 maja 2022 r. Następnie od 24 maja do 31 maja 2022 r. będzie korzystał z urlopu wypoczynkowego. Jego umowa o pracę zostanie rozwiązana z 31 maja 2022 r. w związku z przejściem pracownika na emeryturę. Za niewykorzystany urlop firma wypłaci pracownikowi ekwiwalent. W firmie istnieje zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z którego wypłacane są tzw. wczasy pod gruszą. Czy pracownik nie otrzyma tego świadczenia z uwagi na niewykorzystanie urlopu w wymiarze 14 kolejnych dni?

  ...»

 • Czy dokumenty potwierdzające staż pracy obywatela Ukrainy powinny być tłumaczone na język polski

  2022.05.04

  Zatrudniliśmy pracownika, który dostarczył nam dokumenty w języku ukraińskim potwierdzające zatrudnienie w poprzednich miejscach pracy. Pracownik twierdzi, że to po stronie pracodawcy leży obowiązek ich przetłumaczenia, jeżeli nie chce on uznać dokumentów w języku obcym. Czy możemy ich nie uwzględniać i wyliczyć staż do urlopu wypoczynkowego tylko na podstawie dokumentów w języku polskim?

  ...»

 • Jak rozliczyć zwrot nienależnie pobranej nagrody jubileuszowej

  2022.04.29

  W sierpniu 2020 r. niesłusznie wypłaciliśmy pracownikowi nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy, bowiem do stażu pracy zostało zaliczone równoległe zatrudnienie trwające u innego pracodawcy. Pracownik ten powinien otrzymać nagrodę dopiero w czerwcu 2022 r. Chcemy zwrócić się do pracownika o zwrot poprzednio pobranej nagrody jako nienależnej i dokonać jej wypłaty, kiedy nabędzie do niej prawo. Jak pracownik powinien zwrócić nagrodę? Czy powinna to być kwota netto czy brutto, tj. łącznie z podatkiem?

  ...»

 • Jak rozliczyć pracę podczas dyżuru i w czasie przypadającym na dobowy odpoczynek pracownika

  2022.04.27

  Chcemy wprowadzić dyżury telefoniczne dla pracowników serwisu wind. Każdy dyżur byłby pełniony w domu po 12 godzin i miałby polegać na gotowości do odebrania telefonu od klienta w przypadku, gdy urządzenie się zepsuje. Jeżeli okaże się, że pomoc telefoniczna jest niewystarczająca, konieczny może być wyjazd do klienta nawet ponad 300 km, bo w umowie jest zagwarantowana reakcja serwisu na zgłoszoną usterkę w ciągu 4 godzin. Jak nal;eży rozliczać dyżur, jeśli w 10 lub 11 godzinie dyżuru pracownik odbierze telefon i będzie musiał jechać do klienta w delegację? Wtedy 11-godzinna przerwa dobowa nie zostanie zachowana.

  ...»

 • Jaki wpływ na wynagrodzenie pracownika ma sposób odbioru godzin nadliczbowych

  2022.04.26

  Stosownie do postanowień regulaminu pracy wszystkich pracowników naszej spółki obowiązują trzymiesięczne okresy rozliczeniowe, które pokrywają się z kwartałami roku kalendarzowego. Jeden z zatrudnionych przez nas pracowników w kwietniu 2022 r. wypracował 16 godzin nadliczbowych wynikających z przekroczenia dobowego. Z tego tytułu w maju zostanie mu udzielony czas wolny. Jak to wpłynie na jego wynagrodzenie kwietniowe i majowe, jeśli odbiór nadgodzin odbędzie się na wniosek pracownika, a jak, gdy dojdzie do tego z inicjatywny pracodawcy?

  ...»

 • Ile lat należy wliczyć do stażu urlopowego pracownikowi z tytułem licencjata

  2022.04.22

  Zawarliśmy od 1 stycznia 2022 r. umowę o pracę z osobą, która wcześniej nigdzie nie pracowała i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów licencjackich. Jak ustalić w tym przypadku staż do urlopu wypoczynkowego?

  ...»

 • W jakim terminie wypłaca się ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

  2022.04.21

  Pracownikowi, który odchodzi z pracy, przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Czy jest przepis, który dokładnie określa, w jakim terminie należy wypłacić pracownikowi ten ekwiwalent?

  ...»

 • Czy można wysłać na wstępne badania profilaktyczne osobę przebywającą na zwolnieniu lekarskim

  2022.04.20

  Prowadzimy dużą rekrutację pracowników do nowo otwieranego magazynu. Zgłosił się do nas kandydat, którego chcielibyśmy zatrudnić, ale podczas rozmowy rekrutacyjnej on-line przyznał, że do 8 maja 2022 r. jest na zwolnieniu lekarskim. Wobec tego chcemy go zatrudnić od 9 maja 2022 r. Czy możemy skierować na wstępne badania profilaktyczne osobę, która przebywa na zwolnieniu lekarskim?

  ...»

Tematy tygodnia

Minimalne wynagrodzenie i świadczenia od niego zależne w 2023 r.

2022-11-28

W przyszłym roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie dwukrotnie. W I półroczu 2023 r. do 3490 zł (z 3010 zł w 2022 r.) oraz w II półroczu 2023 r. do kwoty 3600 zł. Oznacza to, że inne świadczenia pracownicze, których wysokość zależy od płacy minimalnej, także zostaną podwyższone. Chodzi tu m.in. o dodatek za pracę w nocy, kwoty wolne od potrąceń czy wynagrodzenie za przestój. W efekcie wzrosną koszty zatrudnienia i składek ZUS, w tym m.in. dla przedsiębiorców opłacających je od preferencyjnej podstawy wymiaru. Natomiast stawka godzinowa dla zleceniobiorców od stycznia do czerwca 2023 r. wyniesie 22,80 zł za godzinę pracy (wzrost o 3,10 zł), natomiast od 1 lipca 2023 r. - 23,50 zł (wzrost o 3,80 zł). W 2022 r. stawka godzinowa wynosiła 19,70 zł.

...»

Wszystkie tematy ...»