Sobota, 18.08.2018

Informator prawno-podatkowy

Czy za zwolnienie z pracy spowodowane wprowadzeniem zakazu handlu przysługuje odprawa

Autor: Mariusz Pigulski
Aktualizacja: 2018-04-16 07:25

Z uwagi na regulacje zakazujące handlu w niedziele, jako spółka zatrudniająca w ramach stosunku pracy ponad 40 osób, będziemy musieli zwolnić 3 pracowników zajmujących stanowiska sprzedawców. Czy taka sytuacja będzie wymagała wypłacenia im odpraw pieniężnych, o których mowa w ustawie o zwolnieniach grupowych, skoro powodem rozstania się z podwładnymi jest konieczność reorganizacji pracy i dostosowania się do zmian wynikających z nowych przepisów? Jeśli tak, to czy do podstawy odpraw powinniśmy wliczyć zmienne, miesięczne premie regulaminowe, które w wyniku kłopotów finansowych od 6 miesięcy nie były wypłacane, mimo że znana była ich należna wysokość?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Jakie zmiany w funkcjonowaniu związków zawodowych będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

2018-08-13

Możliwość tworzenia związków zawodowych i przystępowania do nich przez osoby świadczące pracę na podstawie umów o dzieło, zlecenia czy w ramach tzw. samozatrudnienia to najważniejsza zmiana, jaką uchwalono w zakresie tworzenia i funkcjonowania organizacji związkowych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

...»

Wszystkie tematy ...»