Niedziela, 22.04.2018

Informator prawno-podatkowy

Czy za zwolnienie z pracy spowodowane wprowadzeniem zakazu handlu przysługuje odprawa

Autor: Mariusz Pigulski
Aktualizacja: 2018-04-16 07:25

Z uwagi na regulacje zakazujące handlu w niedziele, jako spółka zatrudniająca w ramach stosunku pracy ponad 40 osób, będziemy musieli zwolnić 3 pracowników zajmujących stanowiska sprzedawców. Czy taka sytuacja będzie wymagała wypłacenia im odpraw pieniężnych, o których mowa w ustawie o zwolnieniach grupowych, skoro powodem rozstania się z podwładnymi jest konieczność reorganizacji pracy i dostosowania się do zmian wynikających z nowych przepisów? Jeśli tak, to czy do podstawy odpraw powinniśmy wliczyć zmienne, miesięczne premie regulaminowe, które w wyniku kłopotów finansowych od 6 miesięcy nie były wypłacane, mimo że znana była ich należna wysokość?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Jak dokumentować i korygować usługi zwolnione z VAT

2018-04-16

Obowiązek udokumentowania fakturą świadczenia usług zwolnionych z VAT powstaje dopiero wtedy, gdy zażąda tego nabywca usługi. Brak obowiązku wystawienia faktury nie wyklucza jednak prawa do jej wystawienia. Faktury dokumentujące świadczenie usług zwolnionych zawierają mniejszy zakres danych niż „zwykłe” faktury. Faktury te, tak jak inne, mogą być korygowane z różnych przyczyn, np. z powodu błędu w cenie czy przyznania rabatu potransakcyjnego. Przyczyny te wyznaczają moment uwzględnienia korekty podstawy opodatkowania w deklaracji VAT.

...»

Wszystkie tematy ...»