Czwartek, 21.11.2019

Informator prawno-podatkowy

Czy umowę o pracę na zastępstwo z pracownicą w ciąży należy przedłużyć do porodu

Autor: Joanna Skrobisz
Aktualizacja: 2019-11-07 06:54

Pracownica w ciąży jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę zawartej na czas zastępstwa innego chorego pracownika. Czy w takim przypadku jej umowa o pracę podlega ochronie i zostaje przedłużona do dnia porodu?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Jak przygotować zawiadomienie o nałożeniu na pracownika kary porządkowej

2019-11-18

Pracodawca ma prawo nałożyć na pracownika karę porządkową. Może to być kara upomnienia, nagany lub kara pieniężna. O zastosowanej karze pracodawca powinien zawiadomić pracownika na piśmie. W zawiadomieniu trzeba wskazać rodzaj naruszenia, datę dopuszczenia się naruszenia przez pracownika oraz poinformować go o prawie złożenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia.

...»

Wszystkie tematy ...»