Czwartek, 21.11.2019

Informator prawno-podatkowy

Czy niezwrócona przez pracownika odzież robocza jest jego przysporzeniem majątkowym

Autor: Bożena Goliszewska-Chojdak
Aktualizacja: 2019-11-07 07:12

Pracownikowi przysługuje odzież robocza raz na 2 lata zgodnie z regulaminem. Czy w przypadku niezwrócenia odzieży przez pracownika wartość niezamortyzowanej odzieży roboczej należy uznać za przysporzenie majątkowe?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Jak przygotować zawiadomienie o nałożeniu na pracownika kary porządkowej

2019-11-18

Pracodawca ma prawo nałożyć na pracownika karę porządkową. Może to być kara upomnienia, nagany lub kara pieniężna. O zastosowanej karze pracodawca powinien zawiadomić pracownika na piśmie. W zawiadomieniu trzeba wskazać rodzaj naruszenia, datę dopuszczenia się naruszenia przez pracownika oraz poinformować go o prawie złożenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia.

...»

Wszystkie tematy ...»