Czwartek, 21.11.2019

Informator prawno-podatkowy

Jak pracownica opiekująca się dzieckiem przed ukończeniem przez nie 4. roku życia może odpracować wyjście prywatne

Autor: Ewa Preis
Aktualizacja: 2019-11-08 06:49

Zatrudniamy pracownicę, która opiekuje się 2-letnim dzieckiem. Ostatnio wystąpiła ona z wnioskiem o zwolnienie jej od pracy w celach prywatnych, które chce odpracować. Czy takie odpracowanie może nastąpić np. następnego dnia?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Jak przygotować zawiadomienie o nałożeniu na pracownika kary porządkowej

2019-11-18

Pracodawca ma prawo nałożyć na pracownika karę porządkową. Może to być kara upomnienia, nagany lub kara pieniężna. O zastosowanej karze pracodawca powinien zawiadomić pracownika na piśmie. W zawiadomieniu trzeba wskazać rodzaj naruszenia, datę dopuszczenia się naruszenia przez pracownika oraz poinformować go o prawie złożenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia.

...»

Wszystkie tematy ...»