Niedziela, 19.01.2020

Informator prawno-podatkowy

Czy pracownika trzeba ponownie skierować na wstępne badania lekarskie, jeżeli wykonał je wcześniej, ale nie podjął pracy

Autor: Sebastian Kryczka
Aktualizacja: 2020-01-14 06:52

Kandydat do pracy skierowany przez pracodawcę na wstępne badanie lekarskie otrzymał orzeczenie o braku przeciwwskazań do pracy. Ostatecznie jednak nie zdecydował się na podjęcie zatrudnienia w naszej firmie w ustalonym terminie. Po 3 miesiącach od przeprowadzenia badań zgłosił się jednak z prośbą o przyjęcie do pracy. Czy w takim przypadku orzeczenie o braku przeciwwskazań do pracy zachowuje ważność i może być wykorzystane przez pracodawcę?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

„Mały ZUS plus” – korzystne zmiany dla przedsiębiorców

2020-01-13

12 grudnia 2019 r. Sejm przyjął ustawę uwzględniającą nowe preferencyjne rozwiązania w zakresie opłacania składek ZUS przez przedsiębiorców (tzw. mały ZUS plus). Ustawa przewiduje możliwość opłacania obniżonych składek społecznych, których podstawa wymiaru będzie ustalana na podstawie uzyskanego przez przedsiębiorcę dochodu z poprzedniego roku. Z ulgi „mały ZUS plus” będą mogły skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG lub innych przepisów szczególnych, których przychód za poprzedni rok nie przekroczy poziomu 120 000 zł.

...»

Wszystkie tematy ...»