Niedziela, 19.01.2020

Informator prawno-podatkowy

Zdjęcia pracownika na portalu społecznościowym w trakcie zwolnienia lekarskiego jako podstawa rozwiązania umowy o pracę

Autor: Ewa Łukasik
Aktualizacja: 2020-01-14 07:10

Pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim z adnotacją lekarza, że „chory powinien leżeć”. W czasie tego zwolnienia pracownik zamieścił na ogólnodostępnym portalu społecznościowym zdjęcia z zagranicznego wyjazdu. Czy pracodawca może go zwolnić z powodu nieprawidłowego wykorzystywania zwolnienia lekarskiego? Jeśli tak, to w jakim trybie należy tego dokonać - za wypowiedzeniem czy bez wypowiedzenia?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

„Mały ZUS plus” – korzystne zmiany dla przedsiębiorców

2020-01-13

12 grudnia 2019 r. Sejm przyjął ustawę uwzględniającą nowe preferencyjne rozwiązania w zakresie opłacania składek ZUS przez przedsiębiorców (tzw. mały ZUS plus). Ustawa przewiduje możliwość opłacania obniżonych składek społecznych, których podstawa wymiaru będzie ustalana na podstawie uzyskanego przez przedsiębiorcę dochodu z poprzedniego roku. Z ulgi „mały ZUS plus” będą mogły skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG lub innych przepisów szczególnych, których przychód za poprzedni rok nie przekroczy poziomu 120 000 zł.

...»

Wszystkie tematy ...»