Sobota, 22.02.2020

Informator prawno-podatkowy

Rozwiązanie bez wypowiedzenia umowy o pracę z długotrwale chorym pracownikiem

Autor: Bożena Lenart
Aktualizacja: 2020-02-11 06:50

Pracownik chorował przez cały okres zasiłkowy. Następnie przebywał na świadczeniu rehabilitacyjnym. Po jego zakończeniu ubiegał się o rentę, ale jej nie otrzymał. Zdaniem lekarza orzecznika ZUS pracownik jest zdolny do pracy, tylko z pewnymi ograniczeniami dotyczącymi dźwigania ciężkich przedmiotów. Pracownik nie zgodził się z tą decyzją i się od niej odwołał. Uważa bowiem, że jest niezdolny do pracy, i w odwołaniu wnioskuje o rentę. Pracownik poinformował nas o odwołaniu od decyzji ZUS i nie przychodzi do pracy. Czy w takim przypadku możemy zwolnić pracownika z pracy w trybie art. 53 Kodeksu pracy (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu długotrwałej niezdolności do pracy)?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Zmiana papierowej dokumentacji pracowniczej na elektroniczną – obowiązki pracodawcy

2020-02-17

Od 1 stycznia 2019 r. pracodawca może podjąć decyzję o digitalizacji dokumentacji pracowniczej, czyli o zmianie formy prowadzenia z papierowej na elektroniczną. Proces ten obejmuje wykonanie odwzorowania cyfrowego dotychczasowych papierowych egzemplarzy dokumentów, opatrzenie ich wymaganymi podpisami lub pieczęciami elektronicznymi oraz umieszczenie w specjalnie przygotowanym do tego systemie informatycznym. Ważnym elementem procesu digitalizacji jest powiadomienie pracowników o zmianie formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz przekazanie im jej papierowej wersji. Jeśli jest to niemożliwe, należy ją zniszczyć.

...»

Wszystkie tematy ...»