Wtorek, 31.03.2020

Informator prawno-podatkowy

Urlopy pracowników młodocianych – ustalanie wymiaru i warunki udzielania

Autor: Bożena Lenart
Aktualizacja: 2020-02-14 07:08

Ze względu na ochronę zdrowia pracowników młodocianych mają oni korzystniejsze od innych pracowników zasady naliczania urlopu wypoczynkowego. Z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych, a z upływem roku pracy − prawo do kolejnych 26 dni urlopu. Jednakże w roku kalendarzowym, w którym kończy 18 lat, ma prawo do 20 dni urlopu, jeżeli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat.

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Jaka jest odpowiedzialność podatkowa nabywców za VAT niezapłacony przez dostawcę

2020-03-30

Wprowadzając mechanizm podzielonej płatności (dalej: MPP) oraz obowiązek dokonywania płatności na rachunki wskazane na białej liście podatników VAT, ustawodawca wprowadził przepisy o odpowiedzialności nabywców za niewywiązywanie się z nałożonych obowiązków. Przedstawiamy przegląd przepisów o odpowiedzialności nabywców za VAT niezapłacony przez dostawcę.

...»

Wszystkie tematy ...»