Poniedziałek, 25.05.2020

Informator prawno-podatkowy

Czy dokumentację dotyczącą zgłoszenia pracownika do ZUS i urzędu skarbowego można przechowywać w aktach osobowych

Autor: Małgorzata Mędrala,
Aktualizacja: 2020-05-14 06:56

Mamy wątpliwości dotyczące przechowywania dokumentacji pracowniczej. Czy dokumentacja związana ze zgłoszeniami pracownika do ZUS oraz urzędu skarbowego powinna być przechowywana w aktach osobowych pracownika czy oddzielnie?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Sprawozdanie z działalności w czasie COVID-19

2020-05-25

Jednostki gospodarcze dołączają do rocznego sprawozdania finansowego sprawozdanie z działalności, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z ustawy o rachunkowości lub odrębnych przepisów. W myśl przepisów ustawy o rachunkowości obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności dotyczy spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, a także tych spółek jawnych i komandytowych, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej, oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy inwestycyjnych zamkniętych, a także alternatywnych spółek inwestycyjnych.

...»

Wszystkie tematy ...»