Poniedziałek, 25.05.2020

Informator prawno-podatkowy

31 maja 2020 r. mija termin na przekazanie pierwszej raty odpisu na zfśs

Autor: Bożena Goliszewska-Chojdak
Aktualizacja: 2020-05-19 06:51

Pracodawcy, którzy w 2020 r. mieli obowiązek utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, powinni przekazać do 31 maja, na wyodrębniony rachunek funduszu, co najmniej 75% równowartości odpisu podstawowego na ten fundusz. Pozostałą część odpisu i ewentualne odpisy dodatkowe powinni przekazać do 30 września 2020 r.

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Sprawozdanie z działalności w czasie COVID-19

2020-05-25

Jednostki gospodarcze dołączają do rocznego sprawozdania finansowego sprawozdanie z działalności, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z ustawy o rachunkowości lub odrębnych przepisów. W myśl przepisów ustawy o rachunkowości obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności dotyczy spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, a także tych spółek jawnych i komandytowych, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej, oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy inwestycyjnych zamkniętych, a także alternatywnych spółek inwestycyjnych.

...»

Wszystkie tematy ...»