Poniedziałek, 25.05.2020

Informator prawno-podatkowy

Czy urlop macierzyński można wyłączyć z okresu odpracowania przez pracownika szkolenia, które finansował pracodawca

Autor: Małgorzata Podgórska
Aktualizacja: 2020-05-20 06:59

Planujemy wysłanie pracownicy na szkolenie, które sfinansuje pracodawca. W związku z tym chcemy z nią zawrzeć umowę szkoleniową. Na podstawie tej umowy zamierzamy zobowiązać pracownicę do zatrudnienia przez rok od zakończenia szkolenia. Dodatkowo chcemy wprowadzić do umowy zastrzeżenie, że jeżeli pracownica w okresie roku od zakończenia szkolenia skorzysta z urlopu macierzyńskiego, to tego urlopu nie wliczamy do rocznego okresu, który ma „odpracować”. Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Sprawozdanie z działalności w czasie COVID-19

2020-05-25

Jednostki gospodarcze dołączają do rocznego sprawozdania finansowego sprawozdanie z działalności, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z ustawy o rachunkowości lub odrębnych przepisów. W myśl przepisów ustawy o rachunkowości obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności dotyczy spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, a także tych spółek jawnych i komandytowych, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej, oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy inwestycyjnych zamkniętych, a także alternatywnych spółek inwestycyjnych.

...»

Wszystkie tematy ...»